فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فهرست مآخذ

فهرست مآخذ

‏ ‏

ردیف-- تاریخ-- عنوان-- عنوان کتاب-- جلد-- صفحه

‏ (1)- 26/ 1/ 1343-- سخنرانی در جمع اقشار مردم (15 خرداد، عملکرد دولت و رسالت علما)-- صحیفه امام-- 1-- 288‏

‏(2)- 26/ 1/ 1343-- سخنرانی در جمع اقشار مردم (15 خرداد، عملکرد دولت و رسالت علما)-- صحیفه امام-- 1-- 290‏

‏(3)- 26/ 1/ 1343-- سخنرانی در جمع اقشار مردم (15 خرداد، عملکرد دولت و رسالت علما)-- صحیفه امام-- 1-- 292‏

‏(4)- 28/ 1/ 1343-- بیانات در جمع بازاریان شهرستان قائم شهر (رسالت مبلغان دینی)-- صحیفه امام-- 1-- 310- 311‏

‏(5)- 4/ 8/ 1343-- پیام به روحانیون و ملت ایران (مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون)-- صحیفه امام-- 1-- 410‏

‏(6)- 4/ 8/ 1343-- پیام به روحانیون و ملت ایران (مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون)-- صحیفه امام-- 1-- 410‏

‏(7)- 12/ 2/ 1342-- سخنرانی در جمع روحانیون قم (ارزیابی قیام ملت)-- صحیفه امام-- 1-- 209‏

‏(8)- اسفند 1341-- اعلامیه مشترک امام خمینی و مراجع (شرکت زنان در انتخابات)-- صحیفه امام-- 1-- 149- 150‏‎[1]‎


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 427

‏ (9)- 15/ 8/ 1341-- تلگراف به محمدرضا پهلوی در اعتراض به عملکرد اسداللّه علم-- صحیفه امام-- 1-- 89‏

‏(10)- 29/ 12/ 1341-- سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم (توطئه های استعمار- مسئولیت علما)-- صحیفه امام-- 1-- 161‏

‏(11)- 2/ 9/ 1341-- بیانات در جمع بازاریان تهران (ادامه قیام تا لغو لایحه انجمن های ایالتی)-- صحیفه امام-- 1-- 94‏

‏(12)- 2/ 9/ 1341-- بیانات در جمع بازاریان تهران (ادامه قیام تا لغو لایحه انجمن های ایالتی)-- صحیفه امام-- 1-- 94‏

‏(13)- 15/ 8/ 1341-- تلگراف به اسداللّه عَلَم (تصویب لایحه انجمن های ایالتی)-- صحیفه امام-- 1-- 90‏

‏(14)- 25/ 2/ 1343-- نامه تشکر به آقای میلانی (اوضاع کشور پس از قیام 15 خرداد)-- صحیفه امام-- 1-- 326‏

‏(15)- 4/ 8/ 1343-- پیام به روحانیون و ملت ایران (مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون)-- صحیفه امام-- 1-- 409- 410‏

‏(16)- 16/ 11/ 1357-- هشدار به ارتش و دولت غاصب لزوم تبعیت از دولت موقت-- صحیفه امام-- 6-- 70‏

‏(17)- 17/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع اقشار مردم (ضرورت تدوین قانون اساسی)-- صحیفه امام-- 9-- 7‏

‏(18)- 26/ 1/ 1343-- سخنرانی در جمع اقشار مردم (ضرورت تدوین قانون اساسی)-- صحیفه امام-- 1-- 288‏

‏(19)- 20/ 9/ 1341-- بیانات در دیدار رؤسای شهربانی و ساواک قم (لغو لایحه انجمن های ایالتی)-- صحیفه امام-- 1-- 122‏

‏(20)- 2/ 11/ 1341-- پیام به جمعی از متدینین تهران جهت افشای ماهیت رفراندم شاه-- صحیفه امام-- 1-- 136‏

‏(21)- 2/ 11/ 1341-- پیام به جمعی از متدینین تهران جهت افشای ماهیت رفراندم شاه-- صحیفه امام-- 1-- 136‏

‏(22)- 2/ 11/ 1341-- پیام به جمعی از متدینین تهران جهت افشای ماهیت رفراندم شاه-- صحیفه امام-- 1-- 136‏

‏(23)- 28/ 7/ 1341-- تلگراف به اسداللّه عَلَم درباره انجمن های ایالتی و ولایتی-- صحیفه امام-- 1-- 80‏

‏(24)- 11/ 9/ 1341-- سخنرانی در جمع طلاب و اهالی قم (شرایط اسفبار سیاسی- اجتماعی)-- صحیفه امام-- 1-- 116‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 428

‏ (25)- 26/ 1/ 1346-- نامه سرگشاده به امیر عباس هویدا (خیانتهای شاه و دولت)-- صحیفه امام-- 2-- 125‏

‏(26)- 21/ 12/ 1353-- پیام به ملت مسلمان ایران درباره اعلام تأسیس حزب رستاخیز-- صحیفه امام-- 3-- 74‏

‏(27)- 6/ 7/ 1356-- هشدار به روحانیون حوزه نجف نسبت به برداشتهای غلط از احکام اسلام-- صحیفه امام-- 3-- 219‏

‏(28)- 6/ 7/ 1356-- هشدار به روحانیون حوزه نجف نسبت به برداشتهای غلط از احکام اسلام-- صحیفه امام-- 3-- 227‏

‏(29)- 29/ 11/ 1356-- سخنرانی در جمع روحانیون درباره جنایات شاه و مدعیان حقوق بشر-- صحیفه امام-- 3-- 332‏

‏(30)- 4/ 2/ 1357-- مصاحبه با لوسین ژرژ درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران-- صحیفه امام-- 3-- 370‏

‏(31)- 10/ 3/ 1357-- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره تکلیف شرعی بودن قیام بر ضد شاه-- صحیفه امام-- 3-- 406- 407‏

‏(32)- 21/ 12/ 1353-- پیام به ملت مسلمان ایران درباره اعلام تأسیس حزب رستاخیز-- صحیفه امام-- 3-- 71‏

‏(33)- 2/ 7/ 1354-- پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا (رشد سیاسی ملت)-- صحیفه امام-- 3-- 113- 114‏

‏(34)- 22/ 7/ 1357-- مصاحبه با روزنامه فیگارو و تشریح اوضاع آینده ایران-- صحیفه امام-- 4-- 3‏

‏(35)- 22/ 7/ 1357-- مصاحبه با روزنامه فیگارو و تشریح اوضاع آینده ایران-- صحیفه امام-- 4-- 3‏

‏(36)- 24/ 7/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره جامعیت اسلام-- صحیفه امام-- 4-- 30- 31‏

‏(37)- 24/ 7/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تساوی سلطنت با دیکتاتوری-- صحیفه امام-- 4-- 38‏

‏(38)- 29/ 7/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره دخالت همه جانبه امریکا در ایران-- صحیفه امام-- 4-- 72‏

‏(39)- 29/ 7/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره دخالت همه جانبه امریکا در ایران-- صحیفه امام-- 4-- 80‏

‏(40)- 30/ 7/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره کارنامه سیاه رژیم و نقش قیام للّه-- صحیفه امام-- 4-- 114‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 429

‏ (41)- 7/ 8/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره استقلال و آزادی-- صحیفه امام-- 4-- 198‏

‏(42)- 11/ 8/ 1357-- مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه سِرا درباره دلایل سقوط رژیم شاه-- صحیفه امام-- 4-- 266‏

‏(43)- 10/ 8/ 1357-- مصاحبه با خانم الیزابت تارگود درباره وضع سلطنت-- صحیفه امام-- 4-- 247‏

‏(44)- 10/ 8/ 1357-- مصاحبه با خانم الیزابت تارگود درباره وضع سلطنت-- صحیفه امام-- 4-- 248‏

‏(45)- 10/ 8/ 1357-- مصاحبه با خانم الیزابت تارگود درباره وضع سلطنت-- صحیفه امام-- 4-- 248‏

‏(46)- 11/ 8/ 1357-- مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه سِرا درباره دلایل سقوط رژیم شاه-- صحیفه امام-- 4-- 266‏

‏(47)- 16/ 8/ 1357-- مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل درباره دلایل قیام مردم-- صحیفه امام-- 4-- 359‏

‏(48)- 16/ 8/ 1357-- مصاحبه با روزنامه هلندی «دی ولت کرانت»؛ (توبه شاه- رابطه با غرب)-- صحیفه امام-- 4-- 363- 364‏

‏(49)- 16/ 8/ 1357-- مصاحبه با روزنامه هلندی «دی ولت کرانت»؛ (توبه شاه- رابطه با غرب)-- صحیفه امام-- 4-- 364‏

‏(50)- 11/ 8/ 1357-- مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه سِرا درباره دلایل سقوط رژیم شاه-- صحیفه امام-- 4-- 266‏

‏(51)- 11/ 8/ 1357-- مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه سِرا درباره دلایل سقوط رژیم شاه-- صحیفه امام-- 4-- 266‏

‏(52)- 16/ 8/ 1357-- مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل درباره دلایل قیام مردم-- صحیفه امام-- 4-- 359‏

‏(53)- 10/ 8/ 1357-- مصاحبه با رادیو- تلویزیون اتریش درباره علت ترک عراق-- صحیفه امام-- 4-- 244‏

‏(54)- 24/ 7/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره جامعیت اسلام-- صحیفه امام-- 4-- 31‏

‏(55)- 26/ 8/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره نظام سلطنتی و مطرود بودن آن-- صحیفه امام-- 5-- 9‏

‏(56)- 26/ 8/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره نظام سلطنتی و مطرود بودن آن-- صحیفه امام-- 5-- 10‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 430

‏ (57)- 28/ 8/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (حکومت علی (ع) الگوی حکومتها)-- صحیفه امام-- 5-- 33‏

‏(58)- آبان 1357-- گفتگو با راسل کر درباره اوضاع ایران، رابطه با انگلیس و مفهوم آزادی-- صحیفه امام-- 5-- 70‏

‏(59)- آبان 1357-- گفتگو با راسل کر درباره اوضاع ایران، رابطه با انگلیس و مفهوم آزادی-- صحیفه امام-- 5-- 70‏

‏(60)- آبان 1357-- گفتگو با راسل کر درباره اوضاع ایران، رابطه با انگلیس و مفهوم آزادی-- صحیفه امام-- 5-- 71- 72‏

‏(61)- 8/ 9/ 1357-- مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربی» درباره بازگشت به ایران-- صحیفه امام-- 5-- 139‏

‏(62)- 8/ 9/ 1357-- مصاحبه با روزنامه نگاران درباره حال و آینده ایران-- صحیفه امام-- 5-- 142- 143‏

‏(63)- 9/ 9/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «الهدف» و رادیو اتریش درباره روابط سیاسی آینده ایران-- صحیفه امام-- 5-- 144‏

‏(64)- 11/ 9/ 1357-- مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا درباره سرانجام اوضاع ایران-- صحیفه امام-- 5-- 155‏

‏(65)- 13/ 9/ 1357-- مصاحبه با رادیو «بی. بی. سی» درباره حکومت آینده ایران-- صحیفه امام-- 5-- 170‏

‏(66)- 16/ 9/ 1357-- مصاحبه با روزنامه لوس آنجلس تایمز درباره دولت اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 183‏

‏(67)- 16/ 9/ 1357-- مصاحبه با روزنامه لوس آنجلس تایمز درباره دولت اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 181‏

‏(68)- 16/ 9/ 1357-- مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» درباره روابط با لبنان-- صحیفه امام-- 5-- 186‏

‏(69)- 16/ 9/ 1357-- مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» درباره روابط با لبنان-- صحیفه امام-- 5-- 187‏

‏(70)- 16/ 9/ 1357-- مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» درباره روابط با لبنان-- صحیفه امام-- 5-- 188‏

‏(71)- 16/ 9/ 1357-- مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» درباره روابط با لبنان-- صحیفه امام-- 5-- 189‏

‏(72)- 18/ 9/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تکلیف بودن قیام بر علیه سلطان جائر-- صحیفه امام-- 5—202‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 431

‏(73)- 20/ 9/ 1357-- مصاحبه با خبرنگار امریکایی «یو. پی» درباره آزادی زندانیان سیاس-- صحیفه امام-- 5-- 204‏

‏(74)- 20/ 9/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تظاهرات تاسوعا و عاشورا-- صحیفه امام-- 5-- 216- 217‏

‏(75)- 21/ 9/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «صدای لوکزامبورگ» درباره نفی همکاری با مارکسیستها-- صحیفه امام-- 5-- 223‏

‏(76)- 21/ 9/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «صدای لوکزامبورگ» درباره نفی همکاری با مارکسیستها-- صحیفه امام-- 5-- 223‏

‏(77)- 21/ 9/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «صدای لوکزامبورگ» درباره نفی همکاری با مارکسیستها-- صحیفه امام-- 5-- 224‏

‏(78)- 24/ 9/ 1357-- مصاحبه با خبرگزاری «وفا» درباره اسلامی بودن نهضت و تشکیل اسرائیل-- صحیفه امام-- 5-- 240‏

‏(79)- 25/ 9/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (منطق کارتر و لزوم اعتصاب کارکنان شرکت نفت)-- صحیفه امام-- 5-- 248‏

‏(80)- 25/ 9/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (منطق کارتر و لزوم اعتصاب کارکنان شرکت نفت)-- صحیفه امام-- 5-- 251‏

‏(81)- 30/ 9/ 1357-- مصاحبه با مجله «تایم» درباره دلیل مخالفت با شاه و نقش ارتش-- صحیفه امام-- 5-- 256‏

‏(82)- 1/ 10/ 1357-- سخنرانی درجمع ایرانیان مقیم خارج (کمک به سربازان فراری و اعتصاب کنندگان)-- صحیفه امام-- 5-- 261‏

‏(83)- 1/ 10/ 1357-- سخنرانی درجمع ایرانیان مقیم خارج (کمک به سربازان فراری و اعتصاب کنندگان)-- صحیفه امام-- 5-- 262‏

‏(84)- 2/ 10/ 1357-- مصاحبه با محمد حسنین هیکل درباره علل شکل گیری انقلاب-- صحیفه امام-- 5-- 268‏

‏(85)- 7/ 10/ 1357-- مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام-- صحیفه امام-- 5-- 292‏

‏(86)- 7/ 10/ 1357-- مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام-- صحیفه امام-- 5-- 293‏

‏(87)- 7/ 10/ 1357-- مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام-- صحیفه امام-- 5-- 293‏

‏(88)- 7/ 10/ 1357-- مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام-- صحیفه امام-- 5-- 294‏

‏(89)- 7/ 10/ 1357-- مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام-- صحیفه امام-- 5—298‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 432

‏(90)- 7/ 10/ 1357-- مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام-- صحیفه امام-- 5-- 299‏

‏(91)- 10/ 10/ 1357-- گفتگو با کلود شایه و ژاک روبر درباره ویژگیهای جمهوری اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 311‏

‏(92)- 10/ 10/ 1357-- گفتگو با کلود شایه و ژاک روبر درباره ویژگیهای جمهوری اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 313‏

‏(93)- 10/ 10/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (عدم صلاحیت پهلوی برای حکومت)-- صحیفه امام-- 5-- 322‏

‏(94)- 10/ 10/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (عدم صلاحیت پهلوی برای حکومت)-- صحیفه امام-- 5-- 322‏

‏(95)- 13/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «اکسپرس» درباره برنامه دولت در جمهوری اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 333‏

‏(96)- 15/ 10/ 1357-- مصاحبه با رادیو- تلویزیون آلمان، کانال 2 درباره کودتای نظامی-- صحیفه امام-- 5-- 346‏

‏(97)- 16/ 10/ 1357-- مصاحبه با تلویزیون آلمان در بیان اینکه اسلام دین مترقی است-- صحیفه امام-- 5-- 353‏

‏(98)- 18/ 10/ 1357-- مصاحبه با تلویزیون فرانسه درباره غیرقانونی بودن دولت بختیار-- صحیفه امام-- 5-- 380‏

‏(99)- 18/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «اکونومیست» درباره داراییهای خصوصی شاه-- صحیفه امام-- 5-- 382‏

‏(100)- 18/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «اکونومیست» درباره داراییهای خصوصی شاه-- صحیفه امام-- 5-- 383‏

‏(101)- 18/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «تایمز» درباره تبیین مواضع اسلام و سیاستهای آینده ایران-- صحیفه امام-- 5-- 387- 388‏

‏(102)- 18/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «تایمز» درباره تبیین مواضع اسلام و سیاستهای آینده-- صحیفه امام-- 5-- 391‏

‏(103)- 20/ 10/ 1357-- مصاحبه با مجله «تایم» درباره آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 416‏

‏(104)- 22/ 10/ 1357-- مصاحبه با تلویزیون «آر. ای. آی» درباره نقش مذهب و احتمال کودتا-- صحیفه امام-- 5-- 429‏

‏(105)- 22/ 10/ 1357-- مصاحبه با خبرنگار «ای. بی. سی» درباره مسائل عمومی ایران-- صحیفه امام-- 5-- 431- 432‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 433

‏ (106)- 23/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «تمپو» درباره ویژگیهای جمهوری اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 436‏

‏(107)- 25/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «استریت تایمز» (اوضاع ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب)-- صحیفه امام-- 5-- 476‏

‏(108)- 23/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «تمپو» درباره ویژگیهای جمهوری اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 436‏

‏(109)- 24/ 10/ 1357-- مصاحبه با خبرگزاری فرانسه درباره اوضاع ایران-- صحیفه امام-- 5-- 446‏

‏(110)- 24/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «لیبرال» درباره ویژگیهای حکومت اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 448- 449‏

‏(111)- 25/ 10/ 1357-- مصاحبه با مجله محلی «لُ اکُو» درباره دمکراسی در اسلام-- صحیفه امام-- 5-- 468‏

‏(112)- 25/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «استریت تایمز» (اوضاع ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب)-- صحیفه امام-- 5-- 476‏

‏(113)- 26/ 10/ 1357-- مصاحبه با مجله «اشترن» درباره آزادی احزاب در جمهوری اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 482‏

‏(114)- 26/ 10/ 1357-- مصاحبه با مجله «اشترن» درباره آزادی احزاب در جمهوری اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 482‏

‏(115)- 26/ 10/ 1357-- مصاحبه با مجله «اشترن» درباره آزادی احزاب در جمهوری اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 482‏

‏(116)- 24/ 9/ 1357-- مصاحبه با خبرگزاری «وفا» درباره اسلامی بودن نهضت و تشکیل اسرائیل-- صحیفه امام-- 5-- 240‏

‏(117)- 18/ 10/ 1357-- مصاحبه با تلویزیون سوئیس درباره حکومت بختیار و اقلیتهای مذهبی-- صحیفه امام-- 5-- 401‏

‏(118)- 21/ 10/ 1357-- مصاحبه با خبرنگاران درباره مسائل عمومی ایران-- صحیفه امام-- 5-- 424‏

‏(119)- 22/ 10/ 1357-- مصاحبه با خبرنگار «ای. بی. سی» درباره مسائل عمومی ایران-- صحیفه امام-- 5-- 432‏

‏(120)- 25/ 10/ 1357-- مصاحبه با خبرنگاران درباره نزدیکی پیروزی، نقش زنان و نفت-- صحیفه امام-- 5-- 470‏

‏(121)- 3/ 11/ 1357-- مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان» درباره مسائل جاری انقلاب-- صحیفه امام-- 5-- 520‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 434

‏(122)- 3/ 11/ 1357-- مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان» درباره مسائل جاری انقلاب-- صحیفه امام-- 5-- 520‏

‏(123)- 7/ 11/ 1357-- مصاحبه با خبرنگار فرانسوی درباره حوادث و اوضاع آینده ایران-- صحیفه امام-- 5-- 540‏

‏(124)- 7/ 11/ 1357-- مصاحبه با خبرنگار فرانسوی درباره حوادث و اوضاع آینده ایران-- صحیفه امام-- 5-- 540‏

‏(125)- 23/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «تمپو» درباره ویژگیهای جمهوری اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 436- 437‏

‏(126)- 24/ 1/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان دختر (حفظ وحدت وحضور درصحنه ها)-- صحیفه امام-- 7-- 7‏

‏(127)- 1/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع نمایندگان روحانی کُرد (محرومیت ملت به دست رژیم پهلوی)-- صحیفه امام-- 7-- 79‏

‏(128)- 5/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل ارتش (زندگی رؤسای حکومت در صدر اسلام)-- صحیفه امام-- 7-- 126‏

‏(129)- 7/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان سنندج (مشکلات کشور- شوراهای منطقه ای)-- صحیفه امام-- 7-- 150‏

‏(130)- 7/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان سنندج (مشکلات کشور- شوراهای منطقه ای)-- صحیفه امام-- 7-- 151‏

‏(131)- 17/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع عشایر (پایداری ملت در برابر توطئه گران)-- صحیفه امام-- 7-- 200- 201‏

‏(132)- 20/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی (تفاوت حکومت اسلامی با دیگر حکومتها)-- صحیفه امام-- 7-- 233‏

‏(133)- 24/ 2/ 1358-- سخنرانی درجمع اعضای جامعه کلیمیان ایران (اسلام واقلیتهای مذهبی)-- صحیفه امام-- 7-- 289‏

‏(134)- 25/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان (عدم طرح مسائل فرعی)-- صحیفه امام-- 7-- 297‏

‏(135)- 28/ 2/ 1358-- بیانات خطاب به بانوان اهوازی (فرق نبودن بین عرب و عجم)-- صحیفه امام-- 7-- 352‏

‏(136)- 4/ 3/ 1358-- سخنرانی در جمع بانوان سازمان حمایت از خانواده ها (توطئه علیه اسلام)-- صحیفه امام-- 7-- 487‏

‏(137)- 8/ 3/ 1358-- سخنرانی در جمع بانوان شاغل در مؤسسه کیهان (آزادی و حدود آن)-- صحیفه امام-- 7-- 535‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 435

‏(138)- 3/ 3/ 1358-- پیام به ملت ایران (تشکیل هیأتهایی برای رسیدگی به جرایم روحانی نمایان)-- صحیفه امام-- 7-- 466‏

‏(139)- 4/ 2/ 1358-- سخنرانی درجمع اعضای سازمانهای مختلف دولتی (حفظ وحدت کلمه)-- صحیفه امام-- 7-- 116‏

‏(140)- 25/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع گروهی ازکارکنان روزنامه کیهان (مطبوعات و عملکردها)-- صحیفه امام-- 7-- 320‏

‏(141)- 25/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع گروهی ازکارکنان روزنامه کیهان (مطبوعات و عملکردها)-- صحیفه امام-- 7-- 321‏

‏(142)- 26/ 2/ 1358-- سخنرانی درجمع گروهی از کارکنان روزنامه کیهان (رسالت مطبوعات)-- صحیفه امام-- 7-- 323‏

‏(143)- 8/ 3/ 1358-- سخنرانی در جمع بانوان شاغل در مؤسسه کیهان (آزادی و حدود آن)-- صحیفه امام-- 7-- 536‏

‏(144)- 29/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع پاسداران مسجد الرضای تهران (وظایف دوران انقلاب)-- صحیفه امام-- 7-- 366‏

‏(145)- 30/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع کارکنان اداره ثبت احوال کشور (الطاف الهی در پیروزی انقلاب)-- صحیفه امام-- 7-- 401‏

‏(146)- 8/ 3/ 1358-- سخنرانی در جمع روحانیون، پاسداران و اهالی کرج (مخدوش شدن چهره اسلام)-- صحیفه امام-- 8-- 5‏

‏(147)- 8/ 3/ 1358-- سخنرانی در جمع روحانیون، پاسداران و اهالی کرج (مخدوش شدن چهره اسلام)-- صحیفه امام-- 8-- 7‏

‏(148)- 11/ 3/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و دریایی (خطر سوءاستفاده از آزادی)-- صحیفه امام-- 8-- 38- 39‏

‏(149)- 16/ 3/ 1358-- سخنرانی در جمع پزشکان، اساتید و دانشجویان شیراز (اسلامی شدن دانشگاهها)-- صحیفه امام-- 8-- 65‏

‏(150)- 23/ 3/ 1358-- سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران (آزادی در حکومت اسلامی)-- صحیفه امام-- 8-- 119‏

‏(151)- 23/ 3/ 1358-- سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران (آزادی در حکومت اسلامی)-- صحیفه امام-- 8-- 120- 121‏

‏(152)- 25/ 3/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (قانون اساسی- غربزدگان)-- صحیفه امام-- 8-- 173‏

‏(153)- تیر 1358-- بیانات در جمع گروهی ازپاسداران شهرستان گنبد (وظایف پاسداران)-- صحیفه امام-- 8-- 249‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 436

‏(154)- 4/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل سپاه پاسداران قرچک ورامین (حاکمیت قانون)-- صحیفه امام-- 8-- 282‏

‏(155)- 4/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل سپاه پاسداران قرچک ورامین (حاکمیت قانون)-- صحیفه امام-- 8-- 283‏

‏(156)- 7/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان (راه الهی و راه شیطانی)-- صحیفه امام-- 8-- 339‏

‏(157)- 13/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران (تفاوت دانشگاه غربی و دانشگاه اسلامی)-- صحیفه امام-- 8-- 440‏

‏(158)- 15/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع روحانیون، پرسنل کمیته و سپاه (وظایف روحانیون و پاسداران)-- صحیفه امام-- 8-- 487- 488‏

‏(159)- 17/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و پزشکان (تدوین قانون اساسی)-- صحیفه امام-- 9-- 8- 9‏

‏(160)- 17/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان و اهالی شیراز (مقصد انبیا)-- صحیفه امام-- 9-- 12- 13‏

‏(161)- 21/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه جمهوری اسلامی (اهمیت مجلس خبرگان)-- صحیفه امام-- 9-- 55‏

‏(162)- 22/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ خونسردی و اجتناب از تشنج)-- صحیفه امام-- 9-- 67- 68‏

‏(163)- 23/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت اقتصادی از یوگسلاوی (برنامه دولت اسلامی)-- صحیفه امام-- 9-- 72‏

‏(164)- 27/ 5/ 1358-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان (توطئه احزاب- آزادی و دموکراسی)-- صحیفه امام-- 9-- 297‏

‏(165)- 27/ 5/ 1358-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان (توطئه احزاب- آزادی و دموکراسی)-- صحیفه امام-- 9-- 301‏

‏(166)- 27/ 5/ 1358-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان (توطئه احزاب- آزادی و دموکراسی)-- صحیفه امام-- 9-- 304‏

‏(167)- 29/ 5/ 1358-- پیام به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم (قانون اساسی بر اساس معیارهای اسلامی)-- صحیفه امام-- 9-- 308‏

‏(168)- 29/ 5/ 1358-- پیام به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم (قانون اساسی بر اساس معیارهای اسلامی)-- صحیفه امام-- 9-- 309‏

‏(169)- 29/ 5/ 1358-- پیام به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم (قانون اساسی بر اساس معیارهای اسلامی)-- صحیفه امام-- 9-- 310‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 437

‏ (170)- 31/ 5/ 1358-- پیام به ملت ایران و اهالی کردستان (وظایف ارتش و وضع کردستان)-- صحیفه امام-- 9-- 317‏

‏(171)- 6/ 6/ 1358-- پیام به نیروهای نظامی (اخطار به سران حزب دمکرات و حدود آزادی مطبوعات)-- صحیفه امام-- 9-- 351‏

‏(172)- 7/ 6/ 1358-- سخنرانی در جمع اهالی عجبشیر و جوانرود (برادری مذاهب اسلامی)-- صحیفه امام-- 9-- 359‏

‏(173)- 12/ 6/ 1358-- پیام به علما و مردم مسلمان کردستان (پشتیبانی از مردم کُرد)-- صحیفه امام-- 9-- 388‏

‏(174)- 14/ 6/ 1358-- سخنرانی در جمع اهالی روستای قارنا و پاسداران همدان (اجرای عدالت)-- صحیفه امام-- 9-- 425‏

‏(175)- 18/ 6/ 1358-- سخنرانی درجمع نمایندگان عشایر بختیاری (کوشش همگانی در پیشبرد اسلام)-- صحیفه امام-- 9-- 485‏

‏(176)- 26/ 6/ 1358-- سخنرانی در جمع طلاب حوزه علمیه (حل مشکلات- فساد رسانه های پهلوی)-- صحیفه امام-- 10-- 22‏

‏(177)- 28/ 6/ 1358-- سخنرانی در جمع روحانیون و نمایندگان تبریز (سهم آذربایجان در نهضتها)-- صحیفه امام-- 10-- 33‏

‏(178)- 28/ 6/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (ولایت فقیه- مسیر حرکت جناحها)-- صحیفه امام-- 10-- 58‏

‏(179)- 21/ 6/ 1358-- مصاحبه با اوریانا فالاچی (مسائل مختلف ایران و جهان)-- صحیفه امام-- 10-- 92‏

‏(180)- 21/ 6/ 1358-- مصاحبه با اوریانا فالاچی (مسائل مختلف ایران و جهان)-- صحیفه امام-- 10-- 94‏

‏(181)- 21/ 6/ 1358-- مصاحبه با اوریانا فالاچی (مسائل مختلف ایران و جهان)-- صحیفه امام-- 10-- 95‏

‏(182)- 2/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع پاسداران (اهمیت وظیفه پاسداران- حفظ مکتب و نظام)-- صحیفه امام-- 10-- 109‏

‏(183)- 2/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع پاسداران (اهمیت وظیفه پاسداران- حفظ مکتب و نظام)-- صحیفه امام-- 10-- 110‏

‏(184)- 2/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع پاسداران (اهمیت وظیفه پاسداران- حفظ مکتب و نظام)-- صحیفه امام-- 10-- 112‏

‏(185)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 270‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 438

‏(186)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 271- 272‏

‏(187)- 29/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما (مقابله با توطئه ها)-- صحیفه امام-- 10-- 291‏

‏(188)- 29/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما (مقابله با توطئه ها)-- صحیفه امام-- 10-- 291‏

‏(189)- 30/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات- فلسفه قیام عاشورا)-- صحیفه امام-- 10-- 309- 310‏

‏(190)- 30/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات- فلسفه قیام عاشورا)-- صحیفه امام-- 10-- 310‏

‏(191)- 30/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات- فلسفه قیام عاشورا)-- صحیفه امام-- 10-- 311‏

‏(192)- 1/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع اهالی مسجد ارباب تهران (توطئه گروهکها- همگامی با ملت)-- صحیفه امام-- 10-- 319‏

‏(193)- 1/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع اهالی مسجد ارباب تهران (توطئه گروهکها- همگامی با ملت)-- صحیفه امام-- 10-- 321‏

‏(194)- 1/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع اهالی مسجد ارباب تهران (توطئه گروهکها- همگامی با ملت)-- صحیفه امام-- 10-- 322‏

‏(195)- 3/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع پاسداران بابل (آزادی بیان و قلم- شأن فقیه در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 350‏

‏(196)- 3/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع پاسداران بابل (آزادی بیان و قلم- شأن فقیه در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 353‏

‏(197)- 3/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع پاسداران بابل (آزادی بیان و قلم- شأن فقیه در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 353‏

‏(198)- 7/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان مدرسه عالی مفیدی (غرب زدگی)-- صحیفه امام-- 10-- 393‏

‏(199)- 13/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان (جلوگیری از هرج و مرج)-- صحیفه امام-- 10-- 481‏

‏(200)- 14/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع سفیر و هیأتی از پاکستان (وحدت- مشکلات کشور)-- صحیفه امام-- 10-- 486‏

‏(201)- 17/ 8/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران رادیو- تلویزیون آلمان غربی (اهداف و مشکلات انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 2‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 439

‏(202)- 17/ 8/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران رادیو- تلویزیون آلمان غربی (اهداف و مشکلات انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 2- 3‏

‏(203)- 18/ 8/ 1358-- سخنرانی درجمع اعضای انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامی خرّم آباد (قانون اساسی)-- صحیفه امام-- 11-- 22‏

‏(204)- 18/ 8/ 1358-- سخنرانی درجمع اعضای انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامی خرّم آباد (قانون اساسی)-- صحیفه امام-- 11-- 25‏

‏(205)- 19/ 8/ 1358-- سخنرانی درجمع فرستاده پاپ و آقای بنی صدر (انتظار از پاپ- محاصره اقتصادی)-- صحیفه امام-- 11-- 34- 35‏

‏(206)- 9/ 9/ 1358-- مصاحبه با هفته نامه «تایم»؛ (جنایات شاه- گروگانهای امریکایی)-- صحیفه امام-- 11-- 156- 157‏

‏(207)- 9/ 9/ 1358-- مصاحبه با هفته نامه «تایم»؛ (جنایات شاه- گروگانهای امریکایی)-- صحیفه امام-- 11-- 160‏

‏(208)- 25/ 9/ 1358-- سخنرانی در جمع اهالی کنگاور (خصوصیات حکومت اسلامی)-- صحیفه امام-- 11-- 264‏

‏(209)- 25/ 9/ 1358-- سخنرانی در جمع اهالی کنگاور (خصوصیات حکومت اسلامی)-- صحیفه امام-- 11-- 265‏

‏(210)- 25/ 9/ 1358-- سخنرانی در جمع اهالی کنگاور (خصوصیات حکومت اسلامی)-- صحیفه امام-- 11-- 265‏

‏(211)- 26/ 9/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 290‏

‏(212)- 26/ 9/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 290‏

‏(213)- 26/ 9/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 294‏

‏(214)- 26/ 9/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 307- 308‏

‏(215)- 26/ 9/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 310‏

‏(216)- 29/ 9/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز (ضرورت حفظ وحدت)-- صحیفه امام-- 11-- 353‏

‏(217)- 1/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان تبریز و تهران (توطئه علیه انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 371‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 440

‏(218)- 2/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع کارکنان در صدا و سیما (خودسازی و سازندگی درونی)-- صحیفه امام-- 11-- 386- 387‏

‏(219)- 2/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع خانواده شهید مفتح (شهادت در مکتب تشیع)-- صحیفه امام-- 11-- 391‏

‏(220)- 7/ 10/ 1358-- بیانات خطاب به حامد الگار متفکرمسلمان امریکایی (اهداف حکومت در اسلام)-- صحیفه امام-- 11-- 449‏

‏(221)- 7/ 10/ 1358-- بیانات خطاب به حامد الگار متفکرمسلمان امریکایی (اهداف حکومت در اسلام)-- صحیفه امام-- 11-- 462- 463‏

‏(222)- 7/ 10/ 1358-- بیانات خطاب به حامد الگار متفکرمسلمان امریکایی (اهداف حکومت در اسلام)-- صحیفه امام-- 11-- 463- 464‏

‏(223)- 7/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد (برداشتهای غلط از «جامعه توحیدی»)-- صحیفه امام-- 11-- 467‏

‏(224)- 9/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان تکنیکوم تهران (ملاکهای ریاست جمهوری)-- صحیفه امام-- 11-- 485‏

‏(225)- 11/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع خانواده شهدا و امدادگران (راه رسیدن به پیروزی نهایی)-- صحیفه امام-- 11-- 521- 522‏

‏(226)- 11/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع خانواده شهدا و امدادگران (راه رسیدن به پیروزی نهایی)-- صحیفه امام-- 11-- 522- 523‏

‏(227)- 14/ 10/ 1358-- پیام به ملت ایران (اولین انتخابات ریاست جمهوری)-- صحیفه امام-- 12-- 11‏

‏(228)- 15/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع نمایندگان ارامنه (کارشکنی مستکبرین در تحقق مکاتب الهی)-- صحیفه امام-- 12-- 39‏

‏(229)- 18/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع اهالی ارومیه (حفظ روحیه انقلابی)-- صحیفه امام-- 12-- 81‏

‏(230)- 17/ 2/ 1359-- پیام به ملت ایران (شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی)-- صحیفه امام-- 12-- 277‏

‏(231)- 20/ 2/ 1359-- حکم انتصاب آقای سید محمود دعایی به سمت سرپرست مؤسسه «اطلاعات»-- صحیفه امام-- 12-- 283‏

‏(232)- 23/ 2/ 1359-- سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران (قداست شغل پزشکی و پرستاری)-- صحیفه امام-- 12-- 285‏

‏(233)- 26/ 2/ 1359-- بیانات خطاب به سردبیر روزنامه اطلاعات (حدود آزادی در جمهوری اسلامی)-- صحیفه امام-- 12-- 299‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 441

‏(234)- 31/ 2/ 1359-- بیانات خطاب به مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما (ضرورت تصفیه در سازمان)-- صحیفه امام-- 12-- 324‏

‏(235)- 7/ 3/ 1359-- پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح اولین دوره مجلس (یازده توصیه)-- صحیفه امام-- 12-- 364‏

‏(236)- 7/ 3/ 1359-- پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح اولین دوره مجلس (یازده توصیه)-- صحیفه امام-- 12-- 364‏

‏(237)- 15/ 3/ 1359-- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری (تشریح وظایف ارتش)-- صحیفه امام-- 12-- 403‏

‏(238)- 20/ 3/ 1359-- سخنرانی درجمع استانداران سراسرکشور (نگرانی از اختلاف در ارگانهای اسلامی)-- صحیفه امام-- 12-- 416‏

‏(239)- 15/ 4/ 1359-- سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی (حکومت در ادیان توحیدی و غیرتوحیدی)-- صحیفه امام-- 12-- 509‏

‏(240)- 30/ 4/ 1359-- بیانات در جمع اعضای شورای نگهبان (نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس)-- صحیفه امام-- 13-- 53‏

‏(241)- 18/ 5/ 1359-- سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس (بازگشت به اسلام واقعی)-- صحیفه امام-- 13-- 88‏

‏(242)- 26/ 5/ 1359-- سخنرانی درجمع اهالی اردبیل و دشت مغان (تلاش دشمن برای دلسرد کردن مردم)-- صحیفه امام-- 13-- 125‏

‏(243)- 25/ 8/ 1359-- حکم انتصاب آقای سید محمد خاتمی به سمت سرپرست روزنامه «کیهان»-- صحیفه امام-- 13-- 356‏

‏(244)- 22/ 9/ 1359-- سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش (وحدت اقشار جامعه)-- صحیفه امام-- 13-- 401‏

‏(245)- 11/ 10/ 1359-- سخنرانی در جمع دانشجویان تبریز، بسیج مشهد و تنکابن (دعوت به حق و صبر)-- صحیفه امام-- 13-- 470‏

‏(246)- 28/ 4/ 1359-- سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران (نظم در قوای نظامی)-- صحیفه امام-- 13-- 44‏

‏(247)- 22/ 11/ 1359-- سخنرانی در جمع سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی (مبارزه با ظلم)-- صحیفه امام-- 14-- 82‏

‏(248)- 22/ 11/ 1359-- سخنرانی در جمع سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی (مبارزه با ظلم)-- صحیفه امام-- 14-- 85‏

‏(249)- 25/ 12/ 1359-- پیام به ملت ومسئولان کشور (بیانیه ده ماده ای درباره حل اختلافات)-- صحیفه امام-- 14-- 201‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 442

‏(250)- 29/ 12/ 1359-- پیام به مردم و مسئولین در آغاز سال نو (سیزده تذکر)-- صحیفه امام-- 14-- 221‏

‏(251)- 24/ 1/ 1360-- سخنرانی در جمع اهالی گرگان، گنبد و ترکمن صحرا (حفظ وحدت و آرامش)-- صحیفه امام-- 14-- 289- 290‏

‏(252)- 6/ 3/ 1360-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (وظایف نمایندگان مجلس)-- صحیفه امام-- 14-- 365- 366‏

‏(253)- 6/ 3/ 1360-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (وظایف نمایندگان مجلس)-- صحیفه امام-- 14-- 377‏

‏(254)- 10/ 3/ 1360-- سخنرانی در جمع کارکنان مجله عروه الوثقی (رسالت و نقش نشریات در جامعه)-- صحیفه امام-- 14-- 383- 384‏

‏(255)- 12/ 3/ 1360-- سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه کیهان (تبیین رسالت مطبوعات در نظام اسلامی)-- صحیفه امام-- 14-- 399- 400‏

‏(256)- 18/ 3/ 1360-- سخنرانی در جمع انجمنهای اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)-- صحیفه امام-- 14-- 414‏

‏(257)- 18/ 3/ 1360-- سخنرانی در جمع انجمنهای اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)-- صحیفه امام-- 14-- 415‏

‏(258)- 25/ 3/ 1360-- سخنرانی درجمع اقشار مختلف مردم (اعلام ارتداد مخالفین احکام ضروری اسلام)-- صحیفه امام-- 14-- 454‏

‏(259)- 11/ 3/ 1361-- سخنرانی درجمع نمایندگان مجلس و اعضای شورایعالی قضایی (وظایف مسئولان)-- صحیفه امام-- 16-- 279‏

‏(260)- 6/ 3/ 1361-- پیام به ملت ایران به مناسبت سوم شعبان و روز پاسدار (هشدار به حامیان صدام)-- صحیفه امام-- 16-- 268‏

‏(261)- 11/ 3/ 1361-- سخنرانی درجمع نمایندگان مجلس و اعضای شورایعالی قضایی (وظایف مسئولان)-- صحیفه امام-- 16-- 278‏

‏(262)- 11/ 3/ 1361-- سخنرانی درجمع نمایندگان مجلس و اعضای شورایعالی قضایی (وظایف مسئولان)-- صحیفه امام-- 16-- 278- 279‏

‏(263)- 17/ 5/ 1361-- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات)-- صحیفه امام-- 16-- 410‏

‏(264)- 17/ 5/ 1361-- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات)-- صحیفه امام-- 16-- 414‏

‏(265)- آبان 1361-- نامه و پاسخ استفتاء در مورد حق طبع و نشر کتاب-- صحیفه امام-- 17-- 87‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 443

‏(266)- 27/ 8/ 1361-- سخنرانی در جمع نمایندگانی از اقلیتهای مذهبی (همگامی مکاتب توحیدی)-- صحیفه امام-- 17-- 100‏

‏(267)- 3/ 9/ 1361-- سخنرانی در جمع رزمندگان و خانواده شهدا (ارزش معنوی حماسه آفرینی ها)-- صحیفه امام-- 17-- 109‏

‏(268)- 6/ 9/ 1361-- سخنرانی در جمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت (اهمیت انجمنهای اسلامی)-- صحیفه امام-- 17-- 113‏

‏(269)- 11/ 9/ 1361-- سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان همدان و .. (تحول روحی- مقابله با مشکلات)-- صحیفه امام-- 17-- 120‏

‏(270)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 139‏

‏(271)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140‏

‏(272)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140‏

‏(273)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140‏

‏(274)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140‏

‏(275)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140- 141‏

‏(276)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 141‏

‏(277)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 141‏

‏(278)- 1/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کشور و استانداران (لزوم خدمتگزاری به مردم)-- صحیفه امام-- 17-- 161‏

‏(279)- 1/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کشور و استانداران (لزوم خدمتگزاری به مردم)-- صحیفه امام-- 17-- 161- 162‏

‏(280)- 1/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کشور و استانداران (لزوم خدمتگزاری به مردم)-- صحیفه امام-- 17-- 162‏

‏(281)- 1/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کشور و استانداران (لزوم خدمتگزاری به مردم)-- صحیفه امام-- 17-- 162‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 444

‏(282)- 15/ 10/ 1361-- حکم انحلال هیأتهای گزینش در سراسر کشور و تأسیس هیأتهای دارای صلاحیت-- صحیفه امام-- 17-- 221‏

‏(283)- 19/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع قضات شورایعالی قضایی و دیوانعالی کشور (اهمیت امر قضا)-- صحیفه امام-- 17-- 232‏

‏(284)- 4/ 11/ 1361-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورا (رسالت، جایگاه و عملکرد مجلس)-- صحیفه امام-- 17-- 249‏

‏(285)- 4/ 11/ 1361-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورا (رسالت، جایگاه و عملکرد مجلس)-- صحیفه امام-- 17-- 253‏

‏(286)- 7/ 11/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان شهربانی مراکز استانها (وظایف نیروی انتظامی در جامعه)-- صحیفه امام-- 17-- 268‏

‏(287)- 22/ 11/ 1361-- پیام به ملت ایران و مسئولین نظام (هفت تذکر به مردم و مسئولان)-- صحیفه امام-- 17-- 320- 321‏

‏(288)- 7/ 3/ 1362-- سخنرانی در جمع مسئولان نظام (برکات ماههای رجب، شعبان و رمضان)-- صحیفه امام-- 17-- 462‏

‏(289)- 7/ 3/ 1362-- سخنرانی در جمع مسئولان نظام (برکات ماههای رجب، شعبان و رمضان)-- صحیفه امام-- 17-- 462‏

‏(290)- 14/ 3/ 1362-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد (مجلس و اهمیت آن)-- صحیفه امام-- 17-- 472‏

‏(291)- 21/ 3/ 1362-- سخنرانی در جمع ائمه جمعه و جماعات استانهای خراسان، باختران، فارس و ..-- صحیفه امام-- 17-- 493‏

‏(292)- 17/ 5/ 1362-- سخنرانی در جمع اعضای کمیسیونهای نفت و ارشاد مجلس (ایجاد فضای تفاهم)-- صحیفه امام-- 18-- 42- 43‏

‏(293)- 26/ 5/ 1362-- سخنرانی در جمع مسئولان مؤسسه اطلاعات (رسالت مطبوعات)-- صحیفه امام-- 18-- 61‏

‏(294)- 2/ 6/ 1362-- سخنرانی در جمع اعضای شورایعالی تبلیغات اسلامی (تبلیغات بر اساس معنویات)-- صحیفه امام-- 18-- 72‏

‏(295)- 7/ 6/ 1362-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)-- صحیفه امام-- 18-- 78- 79‏

‏(296)- 13/ 10/ 1362-- سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی-- صحیفه امام-- 18-- 283‏

‏(297)- 13/ 10/ 1362-- سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی-- صحیفه امام-- 18-- 284‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 445

‏(298)- 13/ 10/ 1362-- سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی-- صحیفه امام-- 18-- 285‏

‏(299)- 3/ 11/ 1362-- پاسخ استفتاء شورایعالی قضایی در مورد احکام غیر مسلمانها-- صحیفه امام-- 18-- 304‏

‏(300)- 11/ 11/ 1362-- سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران (امتحان الهی)-- صحیفه امام-- 18-- 309‏

‏(301)- 22/ 11/ 1362-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)-- صحیفه امام-- 18-- 336‏

‏(302)- 22/ 11/ 1362-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)-- صحیفه امام-- 18-- 337‏

‏(303)- 22/ 11/ 1362-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)-- صحیفه امام-- 18-- 338‏

‏(304)- 22/ 11/ 1362-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)-- صحیفه امام-- 18-- 339‏

‏(305)- 9/ 12/ 1362-- سخنرانی در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما (رسالت و نقش صدا و سیما)-- صحیفه امام-- 18-- 367- 369‏

‏(306)- 14/ 12/ 1362-- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (لزوم برپایی انتخابات سالم)-- صحیفه امام-- 18-- 380‏

‏(307)- 19/ 1/ 1363-- سخنرانی در جمع اعضای مکتبهای اسلامی قم و مسجد جامع نارمک (نقش بانوان)-- صحیفه امام-- 18-- 403‏

‏(308)- 22/ 2/ 1363-- پیام به نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای اسلامی (ویژگیهای مجلس اسلامی)-- صحیفه امام-- 18-- 420‏

‏(309)- 23/ 2/ 1363-- سخنرانی درجمع شرکت کنندگان کنگره جهانی ائمه جمعه (محورهای دعوت اسلام)-- صحیفه امام-- 18-- 429‏

‏(310)- 25/ 2/ 1363-- سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی (بیان مشکلات اقتصادی)-- صحیفه امام-- 18-- 434‏

‏(311)- 7/ 3/ 1363-- پیام به نمایندگان مجلس به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس (تعیین اولویتها)-- صحیفه امام-- 18-- 463‏

‏(312)- 7/ 3/ 1363-- پیام به نمایندگان مجلس به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس (تعیین اولویتها)-- صحیفه امام-- 18-- 465- 466‏

‏(313)- 7/ 3/ 1363-- پیام به نمایندگان مجلس به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس (تعیین اولویتها)-- صحیفه امام-- 18—467‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 446

‏ (314)- 7/ 3/ 1363-- پیام به نمایندگان مجلس به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس (تعیین اولویتها)-- صحیفه امام-- 18-- 468‏

‏(315)- 4/ 6/ 1363-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (اهمیت مشارکت مردم در امور)-- صحیفه امام-- 19-- 35‏

‏(316)- 4/ 6/ 1363-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (اهمیت مشارکت مردم در امور)-- صحیفه امام-- 19-- 35‏

‏(317)- 11/ 6/ 1363-- سخنرانی در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان (حدود وظایف شورای نگهبان)-- صحیفه امام-- 19-- 43- 44‏

‏(318)- 2/ 10/ 1363-- بیانات در جمع اعضای شورایعالی قضایی (لزوم استقلال قوه قضاییه)-- صحیفه امام-- 19-- 121‏

‏(319)- 2/ 10/ 1363-- بیانات در جمع اعضای شورایعالی قضایی (لزوم استقلال قوه قضاییه)-- صحیفه امام-- 19-- 121‏

‏(320)- 22/ 11/ 1363-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب (جنگ- دانشگاه- رسانه های گروهی)-- صحیفه امام-- 19-- 153‏

‏(321)- 22/ 11/ 1363-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب (جنگ- دانشگاه- رسانه های گروهی)-- صحیفه امام-- 19-- 153- 154‏

‏(322)- 22/ 11/ 1363-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب (جنگ- دانشگاه- رسانه های گروهی)-- صحیفه امام-- 19-- 155‏

‏(323)- 6/ 12/ 1363-- نامه به رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره اجرای مصوبات آن شورا-- صحیفه امام-- 19-- 171‏

‏(324)- 22/ 3/ 1364-- حکم اجرای مصوبات مجلس در محاکم، به رئیس دیوانعالی کشور-- صحیفه امام-- 19-- 278‏

‏(325)- 24/ 7/ 1364-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (خط مشی مجلس شورای اسلامی)-- صحیفه امام-- 19-- 397‏

‏(326)- 24/ 7/ 1364-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (خط مشی مجلس شورای اسلامی)-- صحیفه امام-- 19-- 400‏

‏(327)- 24/ 7/ 1364-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (خط مشی مجلس شورای اسلامی)-- صحیفه امام-- 19-- 400‏

‏(328)- 11/ 8/ 1364-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امورخارجه (ایجاد محیطی اسلامی در سفارتخانه ها)-- صحیفه امام-- 19-- 413‏

‏(329)- 28/ 8/ 1364-- پیام به نمایندگان مجلس (خودداری از طرح مسائل مخالف با مصالح کشور)-- صحیفه امام-- 19—422‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 447

‏(330)- 13/ 6/ 1364-- سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام اسلامی (استفاده صحیح از بیت المال)-- صحیفه امام-- 19-- 374- 375‏

‏(331)- 9/ 8/ 1364-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (عبور از شعار و ورود به جرگه عمل)-- صحیفه امام-- 19-- 409‏

‏(332)- 8/ 5/ 1364-- سخنرانی در جمع مسئولان قضایی و وزارت امور خارجه (وظایف قضات و سفرا)-- صحیفه امام-- 19-- 326‏

‏(333)- 28/ 4/ 1365-- سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش و سپاه (اخلاص در کارها- اتکال به خدا)-- صحیفه امام-- 20-- 80‏

‏(334)- 2/ 6/ 1365-- سخنرانی در جمع مسئولان نظام به مناسبت عید غدیر (پیام غدیر)-- صحیفه امام-- 20-- 114‏

‏(335)- 8/ 6/ 1365-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت به مناسبت «هفته دولت»-- صحیفه امام-- 20-- 127‏

‏(336)- 23/ 12/ 1365-- سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ابعاد شخصیت حضرت علی «ع»)-- صحیفه امام-- 20-- 230‏

‏(337)- 10/ 4/ 1366-- نامه به تعدادی از نمایندگان مجلس درمورد انتخابات مجلس-- صحیفه امام-- 20-- 294- 295‏

‏(338)- 2/ 8/ 1366-- پاسخ استفتاء دبیر شورای نگهبان (معادن مکشوفه در املاک شخصی)-- صحیفه امام-- 20-- 402- 403‏

‏(339)- 16/ 10/ 1366-- نامه به آقای خامنه ای (تعیین حدود اختیارات حکومت اسلامی)-- صحیفه امام-- 20-- 451- 452‏

‏(340)- 23/ 10/ 1366-- بیانات خطاب به آقای صافی دبیر شورای نگهبان (حمایت از شورای نگهبان)-- صحیفه امام-- 20-- 457‏

‏(341)- 29/ 10/ 1366-- پاسخ استفتاء در مورد شرط اعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط-- صحیفه امام-- 20-- 459‏

‏(342)- 17/ 11/ 1366-- نامه به مسئولین نظام در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام-- صحیفه امام-- 20-- 464‏

‏(343)- 15/ 11/ 1366-- نامه به وزیر اطلاعات در مورد منع جستجو در برخی پرونده ها-- صحیفه امام-- 20-- 461‏

‏(344)- آذر 1341-- نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم (تلگراف عَلَم)-- صحیفه امام-- 1-- 110‏

‏(345)- اسفند 1341-- اعلامیه مشترک امام خمینی و مراجع (شرکت زنان در انتخابات)-- صحیفه امام-- 1-- 148‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 448

‏ (346)- 28/ 7/ 1341-- تلگراف به اسداللّه عَلَم درباره انجمن های ایالتی و ولایتی-- صحیفه امام-- 1-- 80‏

‏(347)- 9/ 12/ 1357-- پیام چهارده ماده ای به ملت ایران درباره وضعیت کشور-- صحیفه امام-- 6-- 266‏

‏(348)- 12/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی منطقه 12 تهران (مسئولیت مسئولان)-- صحیفه امام-- 8-- 381‏

‏(349)- 19/ 3/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی زمینی و هوایی (همکاری مردم با نیروهای نظامی)-- صحیفه امام-- 8-- 73‏

‏(350)- 7/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد (برداشتهای غلط از «جامعه توحیدی»)-- صحیفه امام-- 11-- 469‏

‏(351)- 7/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد (برداشتهای غلط از «جامعه توحیدی»)-- صحیفه امام-- 11-- 474‏

‏(352)- 7/ 3/ 1359-- پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح اولین دوره مجلس (یازده توصیه)-- صحیفه امام-- 12-- 364‏

‏(353)- 15/ 3/ 1359-- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری (تشریح وظایف ارتش)-- صحیفه امام-- 12-- 407- 409‏

‏(354)- 26/ 3/ 1359-- پیام به ملت ایران و پاسداران (هشت تذکر عمومی- هشدار به توطئه گران)-- صحیفه امام-- 12-- 442‏

‏(355)- 25/ 12/ 1359-- پیام به ملت و مسئولان کشور (بیانیه ده ماده ای درباره حل اختلافات)-- صحیفه امام-- 14-- 201‏

‏(356)- 25/ 1/ 1360-- سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع (استقلال کشور به ضمانت نیروهای مسلح)-- صحیفه امام-- 14-- 295‏

‏(357)- 27/ 1/ 1360-- پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح (رعایت سلسله مراتب- تقدیر از رزمندگان)-- صحیفه امام-- 14-- 301‏

‏(358)- 27/ 1/ 1360-- سخنرانی در جمع شورای نگهبان (مخالفت اسلام با سرمایه داری و کمونیسم)-- صحیفه امام-- 14-- 304‏

‏(359)- 17/ 5/ 1361-- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)-- صحیفه امام-- 16-- 410‏

‏(360)- 31/ 3/ 1361-- سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)-- صحیفه امام-- 16-- 349‏

‏(361)- 8/ 7/ 1361-- سخنرانی در جمع سرپرستان کمیته ها (لزوم حفظ نظم در نیروهای مسلح)-- صحیفه امام-- 17-- 15‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 449

‏(362)- دی 1361-- پاسخ استفتاء کانون اسلامی جوانان بروجن در مورد ولایت اداری-- صحیفه امام-- 17-- 218‏

‏(363)- 26/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع (خدمت به اسلام و کشور)-- صحیفه امام-- 17-- 238- 239‏

‏(364)- 26/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع (خدمت به اسلام و کشور)-- صحیفه امام-- 17-- 239‏

‏(365)- 19/ 5/ 1362-- سخنرانی در جمع وزیر و معاونان وزارت سپاه (عدم ورود به جریانات سیاسی)-- صحیفه امام-- 18-- 45‏

‏(366)- 19/ 12/ 1363-- سخنرانی درجمع مسئولان وزارت اطلاعات (عدم وابستگی حزبی در این وزارت)-- صحیفه امام-- 19-- 179‏

‏(367)- 6/ 2/ 1362-- نامه به مسئولان اوقاف در مورد تأمین بودجه اوقاف از محل درآمدها-- صحیفه امام-- 17-- 416‏

‏(368)- 23/ 9/ 1344-- اجازه نامه به آقای مهدی مصحفی کرمانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 61‏

‏(369)- 22/ 12/ 1344-- اجازه نامه به آقای سید روح اللّه خاتمی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 69‏

‏(370)- 28/ 12/ 1344-- اجازه نامه به آقای سیدیعقوب موسوی زنجانی، درامور حسبیه وشرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 71‏

‏(371)- 4/ 1/ 1345-- اجازه نامه به آقای محمد مؤمن قمی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 74‏

‏(372)- 14/ 3/ 1345-- اجازه نامه به آقای هادی باریک بین قزوینی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 85‏

‏(373)- 2/ 6/ 1345-- اجازه نامه به آقای اسماعیل انتصاری مازندرانی، در امور حسبیه وشرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 93‏

‏(374)- 29/ 6/ 1345-- اجازه نامه به آقای محمود سنابادی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 97‏

‏(375)- 4/ 8/ 1345-- اجازه نامه به آقای سید میرزا هاشمی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 102‏

‏(376)- 3/ 9/ 1345-- اجازه نامه به آقای محمد علی سعادت بهبهانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 104‏

‏(377)- 21/ 9/ 1345-- اجازه نامه به آقای سیدهاشم فخرالدین رشتی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 107‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 450

‏(378)- 11/ 12/ 1345-- اجازه نامه به آقای فضل اللّه مطلق، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 114‏

‏(379)- 16/ 1/ 1346-- اجازه نامه به آقای محسن غروی قوچانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 119‏

‏(380)- 26/ 1/ 1346-- اجازه نامه به آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 122‏

‏(381)- 4/ 10/ 1346-- اجازه نامه به آقای فیض اللّه دارایی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 160‏

‏(382)- 5/ 11/ 1346-- اجازه نامه به آقای سید محمد جزایری، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 164‏

‏(383)- 14/ 1/ 1347-- اجازه نامه به آقای سیداحمد نقیب پور، درامور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 176‏

‏(384)- 12/ 2/ 1347-- اجازه نامه به آقای محمد کاظم ناصح، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 180‏

‏(385)- 12/ 3/ 1347-- اجازه نامه به آقای علی اکبر مسعودی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 182‏

‏(386)- 12/ 3/ 1347-- اجازه نامه به آقای سید حسین حجت، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 183‏

‏(387)- 12/ 3/ 1347-- اجازه نامه به آقای مهدی کروبی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 184‏

‏(388)- 20/ 3/ 1347-- اجازه نامه به آقای غلامرضا کریمی یزدی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 186‏

‏(389)- 7/ 7/ 1347-- اجازه نامه به آقای عبدالرحیم صادقی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 197‏

‏(390)- 30/ 7/ 1347-- اجازه نامه به آقای یداللّه شربیانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 203‏

‏(391)- 3/ 8/ 1347-- اجازه نامه به آقای محمدرضا کاظمی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 204‏

‏(392)- 11/ 8/ 1347-- اجازه نامه به آقای محمد کیایی نژاد، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 205‏

‏(393)- 19/ 8/ 1347-- اجازه نامه به آقای حسین رجبی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 209‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 451

‏(394)- 19/ 8/ 1347-- اجازه نامه به آقای میرزا باقر بستان آبادی، در امور شرعیه و حسبیه-- صحیفه امام-- 2-- 210‏

‏(395)- 13/ 10/ 1347-- اجازه نامه به آقای سید عباس میریونسی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 216‏

‏(396)- 19/ 11/ 1347-- اجازه نامه به آقای عبدالخالق اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 219‏

‏(397)- 22/ 12/ 1347-- اجازه نامه به آقای مرتضی مطهری، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 221‏

‏(398)- 25/ 12/ 1347-- اجازه نامه به آقای غلامحسین اشراقی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 222‏

‏(399)- 26/ 12/ 1347-- اجازه نامه به آقای علی تهرانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 223‏

‏(400)- 4/ 3/ 1348-- اجازه نامه به آقای سیدحسن اسماعیلیان نجف آبادی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 231‏

‏(401)- 7/ 3/ 1348-- اجازه نامه به آقای حسن نمازی خراسانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 233‏

‏(402)- 26/ 4/ 1348-- اجازه نامه به آقای سید احمد نجفی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 235‏

‏(403)- 31/ 4/ 1348-- اجازه نامه به آقای سید محمد علی طباطبایی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 237‏

‏(404)- 16/ 5/ 1348-- اجازه نامه به آقای سید باقر موسوی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 239‏

‏(405)- 20/ 5/ 1348-- اجازه نامه به آقای سید ابوالفضل سجادی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 240‏

‏(406)- 4/ 6/ 1348-- اجازه نامه به آقای شیخ رمضانعلی معلمی، در امور شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 244‏

‏(407)- 21/ 6/ 1348-- اجازه نامه به آقای جعفر مهاجرانی همدانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 245‏

‏(408)- 28/ 8/ 1348-- اجازه نامه به آقای حسین حق شناس، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 252‏

‏(409)- 26/ 10/ 1348-- اجازه نامه به آقای احمد مطهری، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 256‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 452

‏(410)- 22/ 11/ 1348-- اجازه نامه به آقای حسین یزدی اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 260‏

‏(411)- 26/ 1/ 1349-- اجازه نامه به آقای محمدحسین بهجتی اردکانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 266‏

‏(412)- 15/ 2/ 1349-- اجازه نامه به آقای سید طاهر مرتضوی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 268‏

‏(413)- 7/ 3/ 1349-- اجازه نامه به آقای محمد علی ربانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 271‏

‏(414)- 16/ 4/ 1349-- اجازه نامه به آقای علی اکبر شمس آبادی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 276‏

‏(415)- 31/ 4/ 1349-- اجازه نامه به آقای هادی روحانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 284‏

‏(416)- 20/ 6/ 1349-- اجازه نامه به آقای جلال آیت اللهی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 296‏

‏(417)- 23/ 6/ 1349-- اجازه نامه به آقای سید عبداللّه ضیایی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 297‏

‏(418)- 26/ 7/ 1349-- اجازه نامه به آقای سید مهدی طباطبایی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 304‏

‏(419)- 22/ 9/ 1349-- اجازه نامه به آقای غلامحسین عادلی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 315‏

‏(420)- 22/ 9/ 1349-- اجازه نامه به آقای حسین جان واعظی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 316‏

‏(421)- اردیبهشت 1350-- اجازه نامه به آقای سید خادم حسین، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 343‏

‏(422)- 29/ 2/ 1350-- اجازه نامه به آقای محمد قاسمی گنابادی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 348‏

‏(423)- 29/ 2/ 1350-- اجازه نامه به آقای محمد صادقی تهرانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 349‏

‏(424)- 5/ 3/ 1350-- اجازه نامه به آقای صفرعلی شریعت، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 354‏

‏(425)- 9/ 4/ 1350-- اجازه نامه به آقای سید کرامت اللّه ملک حسینی، در امور حسبیه وشرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 374‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 453

‏(426)- 13/ 4/ 1350-- اجازه نامه به آقای محمد بلال داود، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 375‏

‏(427)- 16/ 4/ 1350-- اجازه نامه به آقای علی حیدری نهاوندی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 377‏

‏(428)- 31/ 4/ 1350-- اجازه نامه به آقای حسن بحرانی دشتی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 381‏

‏(429)- 9/ 5/ 1350-- اجازه نامه به آقای علی مدبر، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 383‏

‏(430)- 22/ 7/ 1350-- اجازه نامه به آقای غلامرضا عرفانیان، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 389‏

‏(431)- 20/ 3/ 1351-- اجازه نامه به سید عباس (نجل آقا سیدهادی)، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 433‏

‏(432)- 8/ 4/ 1351-- اجازه نامه به آقای سید محمد اکبر، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 434‏

‏(433)- 29/ 8/ 1351-- اجازه نامه به آقایان: احمد اخلاقی و محمدعلی مروّج، در امور حسبیه-- صحیفه امام-- 2-- 468‏

‏(434)- 11/ 11/ 1351-- اجازه نامه به آقای محمد حسن رحیمیان اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 2-- 475‏

‏(435)- 30/ 8/ 1352-- اجازه نامه به آقای علی اصغر باغانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 3-- 10‏

‏(436)- 2/ 5/ 1353-- اجازه نامه به آقای مصطفی اشرفی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 3-- 39‏

‏(437)- 16/ 9/ 1353-- اجازه نامه به آقای سیدحسین آیت اللهی جهرمی، در امورحسبیه وشرعیه-- صحیفه امام-- 3-- 57‏

‏(438)- 30/ 10/ 1353-- اجازه نامه به آقای سید علی اصغر دستغیب، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 3-- 65‏

‏(439)- 19/ 1/ 1354-- اجازه نامه به آقای سید محمد علی نسابه، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 3-- 80‏

‏(440)- 14/ 4/ 1354-- اجازه نامه به آقای غلامحسین امیری، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 3-- 96‏

‏(441)- 19/ 2/ 1355-- اجازه نامه به آقای حیدر میری، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 3-- 144‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 454

‏(442)- 10/ 9/ 1356-- اجازه نامه به آقای ابوطالب فاضلی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 3-- 274‏

‏(443)- 8/ 10/ 1356-- اجازه نامه به آقای حیدرعلی مدرسی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 3-- 289‏

‏(444)- 2/ 2/ 1357-- اجازه نامه به آقای عباسعلی عمید زنجانی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 3-- 365‏

‏(445)- 6/ 3/ 1357-- اجازه نامه به آقای محمد حسین غزنوی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 3-- 402‏

‏(446)- 17/ 11/ 1352-- اجازه نامه به آقای میرزاحسین نوری در امور شرعیه-- صحیفه امام-- 3-- 16‏

‏(447)- 10/ 3/ 1358-- اجازه نامه به آقای سید محمود دعایی، در امور حسبیّه و شرعیه-- صحیفه امام-- 8-- 36‏

‏(448)- 5/ 5/ 1362-- اجازه نامه به آقای اسداللّه عرشی نجف آبادی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 18-- 25‏

‏(449)- 17/ 4/ 1363-- اجازه نامه به آقای سید عارف حسین حسینی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 18-- 506‏

‏(450)- 17/ 5/ 1363-- اجازه نامه به آقای محمدحسن رحیمیان، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 19-- 5‏

‏(451)- 21/ 5/ 1363-- اجازه نامه به آقای محمدرضا اعتمادیان (دخالت اوقاف در امور موقوفات بدون متولّی)-- صحیفه امام-- 19-- 15‏

‏(452)- 4/ 4/ 1364-- اجازه نامه به آقای ابوالقاسم وافی یزدی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 19-- 296‏

‏(453)- 7/ 5/ 1364-- اجازه نامه به آقای سیدباقر خسروشاهی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 19-- 323‏

‏(454)- 21/ 5/ 1364-- اجازه نامه به آقای محمد ترابی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 19-- 332‏

‏(455)- 4/ 8/ 1364-- اجازه نامه به آقای نوراللّه طبرسی، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 19-- 406‏

‏(456)- 28/ 10/ 1364-- اجازه نامه به آقای اسماعیل فردوسی پور، در امور حسبیه و شرعیه-- صحیفه امام-- 19-- 465‏

‏(457)- 18/ 1/ 1343-- پیام به ملت ایران (اظهار تأسف از تسلط اسرائیل و عمال آنها بر ایران)-- صحیفه امام-- 1—261‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 455

‏(458)- 26/ 1/ 1346-- نامه سرگشاده به امیر عباس هویدا (خیانتهای شاه و دولت)-- صحیفه امام-- 2-- 125‏

‏(459)- 16/ 11/ 1357-- سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران- مخالفت با رژیم)-- صحیفه امام-- 6-- 57‏

‏(460)- 27/ 11/ 1357-- پیام به ملت ایران و ممنوعیت ورود به منازل افراد-- صحیفه امام-- 6-- 147‏

‏(461)- 27/ 11/ 1357-- پیام به ملت ایران و ممنوعیت ورود به منازل افراد-- صحیفه امام-- 6-- 147‏

‏(462)- 27/ 11/ 1357-- گفتگو با جمعی از دانشگاهیان پیرامون دولت موقت و ارتش-- صحیفه امام-- 6-- 154‏

‏(463)- 27/ 11/ 1357-- گفتگو با جمعی از دانشگاهیان پیرامون دولت موقت و ارتش-- صحیفه امام-- 6-- 154- 155‏

‏(464)- 27/ 11/ 1357-- سخنرانی در جمع استادان دانشگاه (توطئه و تبلیغات اجانب)-- صحیفه امام-- 6-- 163‏

‏(465)- 27/ 11/ 1357-- مصاحبه با روزنامه اطلاعات (تشکیل دادگاههای انقلاب)-- صحیفه امام-- 6-- 167‏

‏(466)- 7/ 12/ 1357-- سخنرانی در جمع وکلای دادگستری (توطئه های استعمار علیه اسلام)-- صحیفه امام-- 6-- 242‏

‏(467)- 10/ 12/ 1357-- سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تأکید بر «جمهوری اسلامی»)-- صحیفه امام-- 6-- 274‏

‏(468)- 25/ 12/ 1357-- حکم به توقف محاکمات دادگاههای انقلاب تا تصویب آئین نامه جدید-- صحیفه امام-- 6-- 379‏

‏(469)- 5/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل ارتش (زندگی رؤسای حکومت در صدر اسلام)-- صحیفه امام-- 7-- 126‏

‏(470)- 3/ 3/ 1358-- پیام به ملت ایران (تشکیل هیأتهایی برای رسیدگی به جرایم روحانی نمایان)-- صحیفه امام-- 7-- 466‏

‏(471)- 26/ 1/ 1358-- پیام به ملت ایران و اعلام روز ارتش (وظایف متقابل ملت و ارتش)-- صحیفه امام-- 7-- 21‏

‏(472)- 20/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی (تفاوت حکومت اسلامی با دیگر حکومتها)-- صحیفه امام-- 7-- 237‏

‏(473)- 23/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع قاضیان اصفهان (عوامل پیروزی انقلاب- مشکلات و انتظارات)-- صحیفه امام-- 7-- 271‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 456

‏(474)- 23/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع قاضیان اصفهان (عوامل پیروزی انقلاب- مشکلات و انتظارات)-- صحیفه امام-- 7-- 271‏

‏(475)- 25/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان (عدم طرح مسائل فرعی)-- صحیفه امام-- 7-- 299‏

‏(476)- 25/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی (خیانت حقوق بشر- مستضعفان)-- صحیفه امام-- 7-- 310- 311‏

‏(477)- 3/ 3/ 1358-- پیام به ملت ایران (تشکیل هیأتهایی برای رسیدگی به جرایم روحانی نمایان)-- صحیفه امام-- 7-- 466‏

‏(478)- 29/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع عشایر و ستاد نیروی هوایی (خیانت رضاخان- توطئه امریکا)-- صحیفه امام-- 7-- 361- 362‏

‏(479)- تیر 1358-- بیانات در جمع گروهی ازپاسداران شهرستان گنبد (وظایف پاسداران)-- صحیفه امام-- 8-- 249‏

‏(480)- 16/ 4/ 1358-- پیام به آقای احمد آذری قمی درباره تسریع در رسیدگی به وضع زندانیان-- صحیفه امام-- 8-- 492‏

‏(481)- 18/ 4/ 1358-- پیام به ملت ایران (هفت توصیه به دولت و ملت)-- صحیفه امام-- 9-- 26‏

‏(482)- 11/ 7/ 1358-- بیانات خطاب به خانواده کشته شدگان سینما رکس آبادان (مجازات جنایتکاران)-- صحیفه امام-- 10-- 209‏

‏(483)- 19/ 7/ 1358-- سخنرانی درجمع روحانیون تجریش (مقابله با دشمن- رعایت موازین شرعی)-- صحیفه امام-- 10-- 265‏

‏(484)- 19/ 7/ 1358-- سخنرانی درجمع روحانیون تجریش (مقابله با دشمن- رعایت موازین شرعی)-- صحیفه امام-- 10-- 266‏

‏(485)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 270‏

‏(486)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 271- 272‏

‏(487)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 272‏

‏(488)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 272- 273‏

‏(489)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 272- 273‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 457

‏(490)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 273‏

‏(491)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 273‏

‏(492)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 274‏

‏(493)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 274‏

‏(494)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 274- 275‏

‏(495)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 275‏

‏(496)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 278- 279‏

‏(497)- 13/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان (جلوگیری از هرج و مرج)-- صحیفه امام-- 10-- 477‏

‏(498)- 13/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان (جلوگیری از هرج و مرج)-- صحیفه امام-- 10-- 480‏

‏(499)- 17/ 8/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران رادیو- تلویزیون آلمان غربی (اهداف و مشکلات انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 2‏

‏(500)- 29/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم (بقای تشیع)-- صحیفه امام-- 11-- 93‏

‏(501)- 1/ 9/ 1358-- سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان (جهان اسلام)-- صحیفه امام-- 11-- 107‏

‏(502)- 4/ 9/ 1358-- پیام به جنبشهای آزادیبخش جهان (اشتباه بزرگ کارتر)-- صحیفه امام-- 11-- 109‏

‏(503)- 9/ 9/ 1358-- مصاحبه با روزنامه «لوموند»؛ (دامن زدن امریکا به جنگ روانی)-- صحیفه امام-- 11-- 165‏

‏(504)- 26/ 9/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 292‏

‏(505)- 26/ 9/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 291- 292‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 458

‏(506)- 11/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع خانواده شهدا و امدادگران (راه رسیدن به پیروزی نهایی)-- صحیفه امام-- 11-- 522‏

‏(507)- 2/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع خانواده شهید مفتح (شهادت در مکتب تشیع)-- صحیفه امام-- 11-- 391‏

‏(508)- 12/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه اردبیل (استقلال فرهنگی)-- صحیفه امام-- 12-- 4‏

‏(509)- 12/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه اردبیل (استقلال فرهنگی)-- صحیفه امام-- 12-- 6‏

‏(510)- 13/ 4/ 1359-- پیام به ملت مسلمان ایران (عدم تعرض به بانوان بدحجاب)-- صحیفه امام-- 12-- 502‏

‏(511)- 28/ 12/ 1358-- پیام به رئیس جمهوری و دادستان کل انقلاب (عفو عمومی به مناسبت سال نو)-- صحیفه امام-- 12-- 194‏

‏(512)- 10/ 1/ 1359-- سخنرانی در جمع جامعه قضات (مقام و اهمیت قضا در اسلام)-- صحیفه امام-- 12-- 212‏

‏(513)- 10/ 1/ 1359-- سخنرانی در جمع جامعه قضات (مقام و اهمیت قضا در اسلام)-- صحیفه امام-- 12-- 212- 213‏

‏(514)- 10/ 1/ 1359-- سخنرانی در جمع جامعه قضات (مقام و اهمیت قضا در اسلام)-- صحیفه امام-- 12-- 213‏

‏(515)- 10/ 1/ 1359-- سخنرانی در جمع جامعه قضات (مقام و اهمیت قضا در اسلام)-- صحیفه امام-- 12-- 217‏

‏(516)- 28/ 4/ 1359-- سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران (نظم در قوای نظامی)-- صحیفه امام-- 13-- 42‏

‏(517)- 29/ 4/ 1359-- سخنرانی درجمع اعضای شورایعالی قضایی (رسمیت مجلس- معرفی دولت جدید)-- صحیفه امام-- 13-- 50‏

‏(518)- 29/ 4/ 1359-- سخنرانی درجمع اعضای شورایعالی قضایی (رسمیت مجلس- معرفی دولت جدید)-- صحیفه امام-- 13-- 52‏

‏(519)- 25/ 5/ 1359-- سخنرانی در جمع مسئولین قضایی کشور (اهمیت قضاوت- لزوم نظم در امور)-- صحیفه امام-- 13-- 115‏

‏(520)- 25/ 5/ 1359-- سخنرانی در جمع مسئولین قضایی کشور (اهمیت قضاوت- لزوم نظم در امور)-- صحیفه امام-- 13-- 115‏

‏(521)- 25/ 5/ 1359-- سخنرانی در جمع مسئولین قضایی کشور (اهمیت قضاوت- لزوم نظم در امور)-- صحیفه امام-- 13-- 115- 116‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 459

‏(522)- 16/ 6/ 1359-- فرمان به دادگاههای انقلاب ارتش (تشریح اهمّ وظایف دادگاههای ارتش)-- صحیفه امام-- 13-- 186‏

‏(523)- 16/ 6/ 1359-- فرمان به دادگاههای انقلاب ارتش (تشریح اهمّ وظایف دادگاههای ارتش)-- صحیفه امام-- 13-- 186‏

‏(524)- 29/ 12/ 1359-- پیام به مردم و مسئولین در آغاز سال نو (سیزده تذکر)-- صحیفه امام-- 14-- 218‏

‏(525)- 29/ 12/ 1359-- پیام به مردم و مسئولین در آغاز سال نو (سیزده تذکر)-- صحیفه امام-- 14-- 218- 219‏

‏(526)- 29/ 12/ 1359-- پیام به مردم و مسئولین در آغاز سال نو (سیزده تذکر)-- صحیفه امام-- 14-- 221‏

‏(527)- 19/ 1/ 1360-- سخنرانی در جمع مسئولان دادگاههای انقلاب (اهمیت قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 14-- 268- 269‏

‏(528)- 19/ 1/ 1360-- سخنرانی در جمع مسئولان دادگاههای انقلاب (اهمیت قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 14-- 273‏

‏(529)- 21/ 2/ 1360-- سخنرانی در جمع روحانیون آذربایجان شرقی و غربی (مشکلات امر قضاوت)-- صحیفه امام-- 14-- 336‏

‏(530)- 8/ 4/ 1360-- سخنرانی در جمع قضات دیوانعالی کشور (واقعه هفتم تیر و مظلومیت شهید بهشتی)-- صحیفه امام-- 14-- 517‏

‏(531)- 22/ 11/ 1360-- پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب (بیان موقعیت ایران)-- صحیفه امام-- 16-- 44‏

‏(532)- 22/ 11/ 1360-- پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب (بیان موقعیت ایران)-- صحیفه امام-- 16-- 50‏

‏(533)- 11/ 12/ 1360-- سخنرانی در جمع قضات شرع دادگاههای انقلاب (اهمیت مسئولیت قضاوت)-- صحیفه امام-- 16-- 79‏

‏(534)- 18/ 12/ 1360-- نامه به رئیس دیوانعالی کشور (عمل به قانون درمورد عفو و آزادی محکومین)-- صحیفه امام-- 16-- 94‏

‏(535)- 6/ 3/ 1361-- پیام به ملت ایران به مناسبت سوم شعبان و روز پاسدار (هشدار به حامیان صدام)-- صحیفه امام-- 16-- 268‏

‏(536)- 17/ 5/ 1361-- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)-- صحیفه امام-- 16-- 414‏

‏(537)- 31/ 5/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان کاروانهای حج (وظیفه حجاج و روحانیون کاروانها)-- صحیفه امام-- 16-- 424- 425‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 460

‏(538)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140‏

‏(539)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140‏

‏(540)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140‏

‏(541)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140‏

‏(542)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140- 141‏

‏(543)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 141‏

‏(544)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 141‏

‏(545)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 141‏

‏(546)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 141‏

‏(547)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 141‏

‏(548)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 141- 142‏

‏(549)- 1/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کشور و استانداران (لزوم خدمتگزاری به مردم)-- صحیفه امام-- 17-- 161‏

‏(550)- 7/ 10/ 1361-- سخنرانی درجمع اعضای «ستادپیگیری فرمان 8 ماده ای» (برخورد با قضات متخلف)-- صحیفه امام-- 17-- 195- 196‏

‏(551)- 19/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع قضات شورایعالی قضایی و دیوانعالی کشور (اهمیت امر قضا)-- صحیفه امام-- 17-- 229- 230‏

‏(552)- 19/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع قضات شورایعالی قضایی و دیوانعالی کشور (اهمیت امر قضا)-- صحیفه امام-- 17-- 231- 232‏

‏(553)- 19/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع قضات شورایعالی قضایی و دیوانعالی کشور (اهمیت امر قضا)-- صحیفه امام-- 17-- 232‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 461

‏(554)- 26/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع (خدمت به اسلام و کشور)-- صحیفه امام-- 17-- 238- 239‏

‏(555)- 26/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع (خدمت به اسلام و کشور)-- صحیفه امام-- 17-- 239‏

‏(556)- 7/ 11/ 1361-- سخنرانی درجمع مسئولان شهربانی مراکز استانها (وظایف نیروی انتظامی در جامعه)-- صحیفه امام-- 17-- 266- 267‏

‏(557)- 13/ 11/ 1361-- حکم اجرا و پیگیری «فرمان 8 ماده ای» به رئیس دیوانعالی کشور و نخست وزیر-- صحیفه امام-- 17-- 281‏

‏(558)- 18/ 11/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان و قضات دادگاههای انقلاب (وظایف دادگاهها)-- صحیفه امام-- 17-- 286‏

‏(559)- 22/ 11/ 1361-- پیام به ملت ایران و مسئولین نظام (هفت تذکر به مردم و مسئولان)-- صحیفه امام-- 17-- 319- 320‏

‏(560)- 12/ 1/ 1362-- پیام به ملت ایران به مناسبت استقرار نظام جمهوری اسلامی (شش تذکر)-- صحیفه امام-- 17-- 394‏

‏(561)- 4/ 2/ 1362-- پاسخ استفتاء دادستان کل کشور در مورد قتل شبه عمد-- صحیفه امام-- 17-- 408‏

‏(562)- 22/ 11/ 1361-- پیام به ملت ایران و مسئولین نظام (هفت تذکر به مردم و مسئولان)-- صحیفه امام-- 17-- 325‏

‏(563)- 29/ 8/ 1362-- سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور (تبیین ظلم و جنایات قدرتها)-- صحیفه امام-- 18-- 222‏

‏(564)- 29/ 8/ 1362-- سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور (تبیین ظلم و جنایات قدرتها)-- صحیفه امام-- 18-- 226- 227‏

‏(565)- 7/ 3/ 1363-- پیام به نمایندگان مجلس به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس (تعیین اولویتها)-- صحیفه امام-- 18-- 468‏

‏(566)- 20/ 10/ 1362-- بیانات خطاب به رئیس دادگاه عالی قضات شرع (انطباق احکام قضایی با شرع)-- صحیفه امام-- 18-- 294‏

‏(567)- 22/ 11/ 1362-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)-- صحیفه امام-- 18-- 339- 340‏

‏(568)- 22/ 11/ 1362-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)-- صحیفه امام-- 18-- 340‏

‏(569)- 7/ 4/ 1363-- پاسخ استفتاء رئیس دیوانعالی کشور در مورد وحدت رویّه قضایی-- صحیفه امام-- 18-- 491‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 462

‏(570)- 22/ 11/ 1362-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)-- صحیفه امام-- 18-- 343- 344‏

‏(571)- 7/ 4/ 1363-- پاسخ استفتاء رئیس دیوانعالی کشور در مورد تخلفات از قوانین رانندگی و گمرک-- صحیفه امام-- 18-- 492‏

‏(572)- 2/ 10/ 1363-- بیانات در جمع اعضای شورایعالی قضایی (لزوم استقلال قوه قضاییه)-- صحیفه امام-- 19-- 121‏

‏(573)- 2/ 10/ 1363-- بیانات در جمع اعضای شورایعالی قضایی (لزوم استقلال قوه قضاییه)-- صحیفه امام-- 19-- 121‏

‏(574)- 22/ 11/ 1363-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب (جنگ- دانشگاه- رسانه های گروهی)-- صحیفه امام-- 19-- 155- 156‏

‏(575)- 28/ 8/ 1364-- پیام به نمایندگان مجلس (خودداری از طرح مسائل مخالف با مصالح کشور)-- صحیفه امام-- 19-- 422‏

‏(576)- 28/ 8/ 1364-- حکم به آقای محمد یزدی (تشکیل هیأت برای تعیین حدود تعزیرات)-- صحیفه امام-- 19-- 423- 424‏

‏(577)- 20/ 10/ 1362-- بیانات خطاب به رئیس دادگاه عالی قضات شرع (انطباق احکام قضایی با شرع)-- صحیفه امام-- 18-- 294‏

‏(578)- 2/ 10/ 1364-- پاسخ استفتاء دادستان کل کشور (تبدیل دینار به پول رایج کشور در دیه)-- صحیفه امام-- 19-- 454‏

‏(579)- 8/ 5/ 1364-- سخنرانی در جمع مسئولان قضایی و وزارت امور خارجه (وظایف قضات و سفرا)-- صحیفه امام-- 19-- 326‏

‏(580)- 16/ 11/ 1364-- پاسخ استفتاء رئیس دیوانعالی کشور (قلمرو احکام سلطانیه و تعزیرات شرعی)-- صحیفه امام-- 19-- 472- 473‏

‏(581)- 5/ 8/ 1365-- نامه به وزیر اطلاعات (برخورد قاطع با منحرفین وابسته به مهدی هاشمی)-- صحیفه امام-- 20-- 145‏

‏(582)- 7/ 5/ 1366-- نامه به آقای علی رازینی در مورد حدود اختیارات دادگاه ویژه روحانیت-- صحیفه امام-- 20-- 348‏

‏(583)- 23/ 8/ 1366-- حکم واگذاری اختیار صدور دستور اجرای احکام به رئیس دیوانعالی کشور-- صحیفه امام-- 20-- 416‏

‏(584)- 2/ 10/ 1366-- نامه به وزیر اطلاعات (چگونگی رسیدگی به جرایم عادی پرسنل این وزارت)-- صحیفه امام-- 20-- 447‏

‏(585)- 15/ 11/ 1366-- نامه به وزیر اطلاعات در مورد منع جستجو در برخی پرونده ها-- صحیفه امام-- 20-- 461‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 463

‏(586)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140‏

‏(587)- 20/ 10/ 1362-- بیانات خطاب به رئیس دادگاه عالی قضات شرع (انطباق احکام قضایی با شرع)-- صحیفه امام-- 18-- 294‏

‏(588)- 22/ 11/ 1362-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)-- صحیفه امام-- 18-- 339- 340‏

‏(589)- 22/ 11/ 1362-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)-- صحیفه امام-- 18-- 340‏

‏(590)- 7/ 4/ 1363-- پاسخ استفتاء رئیس دیوانعالی کشور در مورد وحدت رویّه قضایی-- صحیفه امام-- 18-- 491‏

‏(591)- 1362 ه- ش.-- پاسخ استفتاء در مورد دو مسئله شرعی-- صحیفه امام-- 18-- 393‏

‏(592)- 1363 ه- ش.-- پاسخ استفتاء آقای یوسف صانعی درباره حق سرپرستی اولاد-- صحیفه امام-- 19-- 76‏

‏(593)- 18/ 10/ 1365-- حکم به دادستان کل کشور (اجازه صرف اموال مجهول المالک برای رفع نیا زفقرا)-- صحیفه امام-- 20-- 181‏

‏(594)- 26/ 1/ 1346-- نامه سرگشاده به امیر عباس هویدا (خیانتهای شاه و دولت)-- صحیفه امام-- 2-- 125‏

‏(595)- 10/ 8/ 1357-- مصاحبه با خانم الیزابت تارگود درباره وضع سلطنت-- صحیفه امام-- 4-- 247‏

‏(596)- 2/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع افسران و درجه داران (پیوند ارتش و ملت- عفو نیروهای انتظامی)-- صحیفه امام-- 7-- 92- 93‏

‏(597)- 7/ 2/ 1358-- مصاحبه و پاسخ استفتاء با رادیو- تلویزیون و یکی از بیماران در مورد پیوند اعضا-- صحیفه امام-- 7-- 143‏

‏(598)- 7/ 2/ 1358-- مصاحبه و پاسخ استفتاء با رادیو- تلویزیون و یکی از بیماران در مورد پیوند اعضا-- صحیفه امام-- 7-- 143‏

‏(599)- 23/ 2/ 1358-- حکم به آقای مهدی هادوی دادستان انقلاب (شرایط مجازات اعدام در دادگاهها)-- صحیفه امام-- 7-- 274‏

‏(600)- 7/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان (راه الهی و راه شیطانی)-- صحیفه امام-- 8-- 332‏

‏(601)- 12/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع کارکنان سازمان مبارزه با اعتیاد (مواد مخدر)-- صحیفه امام-- 8-- 394‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 464

‏ (602)- مهر 1358-- پاسخ استفتاء وزیر کشاورزی در مورد غصب اراضی و کِشت و زرع در آنها-- صحیفه امام-- 10-- 257‏

‏(603)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 274‏

‏(604)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 274- 275‏

‏(605)- 8/ 9/ 1358-- مصاحبه با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا (دلایل اشغال لانه جاسوسی)-- صحیفه امام-- 11-- 149‏

‏(606)- 25/ 9/ 1358-- سخنرانی در جمع اهالی کنگاور (خصوصیات حکومت اسلامی)-- صحیفه امام-- 11-- 265‏

‏(607)- 29/ 4/ 1359-- سخنرانی درجمع اعضای شورایعالی قضایی (رسمیت مجلس- معرفی دولت جدید)-- صحیفه امام-- 13-- 49‏

‏(608)- 4/ 12/ 1359-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و پرسنل شهربانی (جلوگیری از تفرقه)-- صحیفه امام-- 14-- 150‏

‏(609)- 29/ 12/ 1359-- پیام به مردم و مسئولین در آغاز سال نو (سیزده تذکر)-- صحیفه امام-- 14-- 221‏

‏(610)- 14/ 1/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (جلوگیری از نفوذ منحرفین)-- صحیفه امام-- 16-- 172‏

‏(611)- 14/ 1/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (جلوگیری از نفوذ منحرفین)-- صحیفه امام-- 16-- 173‏

‏(612)- 18/ 11/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان و قضات دادگاههای انقلاب (وظایف دادگاهها)-- صحیفه امام-- 17-- 285‏

‏(613)- 18/ 11/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان و قضات دادگاههای انقلاب (وظایف دادگاهها)-- صحیفه امام-- 17-- 285‏

‏(614)- 22/ 11/ 1361-- پیام به ملت ایران و مسئولین نظام (هفت تذکر به مردم و مسئولان)-- صحیفه امام-- 17-- 325‏

‏(615)- 12/ 1/ 1362-- پیام به ملت ایران به مناسبت استقرار نظام جمهوری اسلامی (شش تذکر)-- صحیفه امام-- 17-- 394‏

‏(616)- 3/ 11/ 1362-- پاسخ استفتاء شورایعالی قضایی در مورد احکام غیر مسلمانها-- صحیفه امام-- 18-- 304‏

‏(617)- 7/ 3/ 1363-- پیام به نمایندگان مجلس به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس (تعیین اولویتها)-- صحیفه امام-- 18-- 467‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 465

‏(618)- 22/ 11/ 1362-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)-- صحیفه امام-- 18-- 343- 344‏

‏(619)- 11/ 6/ 1363-- سخنرانی در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان (حدود وظایف شورای نگهبان)-- صحیفه امام-- 19-- 44‏

‏(620)- 22/ 11/ 1363-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب (جنگ- دانشگاه- رسانه های گروهی)-- صحیفه امام-- 19-- 156‏

‏(621)- 27/ 11/ 1363-- پاسخ استفتاء دادستان کل کشور درباره حق اللّه و حق الناس-- صحیفه امام-- 19-- 163‏

‏(622)- 9/ 2/ 1364-- پاسخ استفتاء دادستان کل کشور (پرداخت دیه نقدی)-- صحیفه امام-- 19-- 242‏

‏(623)- 28/ 8/ 1364-- پیام به نمایندگان مجلس (خودداری از طرح مسائل مخالف با مصالح کشور)-- صحیفه امام-- 19-- 422‏

‏(624)- 28/ 8/ 1364-- حکم به آقای محمد یزدی (تشکیل هیأت برای تعیین حدود تعزیرات)-- صحیفه امام-- 19-- 423- 424‏

‏(625)- 8/ 5/ 1364-- سخنرانی در جمع مسئولان قضایی و وزارت امور خارجه (وظایف قضات و سفرا)-- صحیفه امام-- 19-- 326‏

‏(626)- 8/ 5/ 1364-- سخنرانی در جمع مسئولان قضایی و وزارت امور خارجه (وظایف قضات و سفرا)-- صحیفه امام-- 19-- 326‏

‏(627)- 13/ 11/ 1366-- پاسخ استفتاء آقای مجید انصاری (اشتغال زندانیان در کارهای مفید با دریافت حقوق)-- صحیفه امام-- 20-- 460‏

‏(628)- 25/ 8/ 1366-- حکم شمول تعزیرات برای متخلفین از مقررات شهرداری به رئیس دیوانعالی کشور-- صحیفه امام-- 20-- 418‏

‏(629)- 25/ 3/ 1360-- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (اعلام ارتداد مخالفین احکام ضروری اسلام)-- صحیفه امام-- 14-- 449‏

‏(630)- 28/ 2/ 1342-- پیام به روحانیون و ملت مسلمان ایران (افشای جنایتهای رژیم شاه)-- صحیفه امام-- 1-- 229‏

‏(631)- 22/ 10/ 1346-- نامه به آقای حسین فومنی (پاسخ به چهار سؤال شرعی)-- صحیفه امام-- 2-- 161‏

‏(632)- 17/ 3/ 1346-- پیام به سران دولتهای اسلامی (تحریم روابط تجاری و سیاسی اسرائیل)-- صحیفه امام-- 2-- 139‏

‏(633)- 23/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «تمپو» درباره ویژگیهای جمهوری اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 436‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 466

‏(634)- 16/ 11/ 1357-- سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران- مخالفت با رژیم)-- صحیفه امام-- 6-- 59‏

‏(635)- 16/ 11/ 1357-- سخنرانی در جمع روحانیون وپرسنل نظامی (تبعیت از دولت موقت)-- صحیفه امام-- 6-- 69‏

‏(636)- 23/ 11/ 1357-- پیام به ملت ایران (پیروزی انقلاب- حفظ نظم و آرامش)-- صحیفه امام-- 6-- 132‏

‏(637)- 24/ 11/ 1357-- پیام به ملت ایران در مورد خلع سلاح عمومی-- صحیفه امام-- 6-- 137‏

‏(638)- 26/ 11/ 1357-- سخنرانی در جمع اصناف و پیشه وران اعتصابی (اعلام پایان اعتصابات)-- صحیفه امام-- 6-- 144- 145‏

‏(639)- 28/ 11/ 1357-- پیام تشکر از اعتصاب کنندگان و تأکید بر اجتناب از گرانفروشی-- صحیفه امام-- 6-- 169‏

‏(640)- 30/ 11/ 1357-- پیام به نیروهای انتظامی و لزوم بازگشت آنان به مراکز حفاظتی-- صحیفه امام-- 6-- 195‏

‏(641)- 10/ 12/ 1357-- سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تأکید بر «جمهوری اسلامی»)-- صحیفه امام-- 6-- 272‏

‏(642)- 10/ 12/ 1357-- سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تأکید بر «جمهوری اسلامی»)-- صحیفه امام-- 6-- 273- 274‏

‏(643)- 29/ 12/ 1357-- سخنرانی در جمع هیأت دولت موقت (عوامل پیروزی- رهنمود به دولت و ملت)-- صحیفه امام-- 6-- 395‏

‏(644)- 28/ 11/ 1357-- پیام تشکر از اعتصاب کنندگان و تأکید بر اجتناب از گرانفروشی-- صحیفه امام-- 6-- 169‏

‏(645)- 25/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی (خیانت حقوق بشر- مستضعفان)-- صحیفه امام-- 7-- 317‏

‏(646)- 1/ 3/ 1358-- سخنرانی در جمع هیأت مؤسس بانک اسلامی (ربا)-- صحیفه امام-- 7-- 425‏

‏(647)- 11/ 3/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و دریایی (خطر سوءاستفاده از آزادی)-- صحیفه امام-- 8-- 39‏

‏(648)- 2/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع بانوان لنگرود و پرسنل سپاه پاسداران همدان (تهذیب نفس)-- صحیفه امام-- 8-- 258‏

‏(649)- مهر 1358-- پاسخ استفتاء وزیر کشاورزی در مورد غصب اراضی و کِشت و زرع در آنها-- صحیفه امام-- 10-- 256‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 467

‏(650)- 18/ 9/ 1358-- سخنرانی در جمع شورای 5 نفره صدا و سیما (جایگاه صدا و سیما)-- صحیفه امام-- 11-- 202‏

‏(651)- 29/ 2/ 1359-- سخنرانی در جمع اهالی جماران و شمیرانات (مقابله با گروهکهای وابسته)-- صحیفه امام-- 12-- 315‏

‏(652)- 28/ 4/ 1359-- سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران (نظم در قوای نظامی)-- صحیفه امام-- 13-- 44- 45‏

‏(653)- 28/ 7/ 1359-- سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی (وظیفه دولتها در قبال تجاوز عراق)-- صحیفه امام-- 13-- 276‏

‏(654)- 25/ 12/ 1359-- پیام به ملت ومسئولان کشور (بیانیه ده ماده ای درباره حل اختلافات)-- صحیفه امام-- 14-- 201‏

‏(655)- 21/ 2/ 1360-- سخنرانی در جمع روحانیون آذربایجان شرقی و غربی (مشکلات امر قضاوت)-- صحیفه امام-- 14-- 342‏

‏(656)- 14/ 1/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (جلوگیری از نفوذ منحرفین)-- صحیفه امام-- 16-- 168‏

‏(657)- 16/ 9/ 1361-- پیام به ملت ایران (انتخابات مجلس خبرگان رهبری)-- صحیفه امام-- 17-- 133- 134‏

‏(658)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140‏

‏(659)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140- 141‏

‏(660)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 141‏

‏(661)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 141‏

‏(662)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 141‏

‏(663)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 141- 142‏

‏(664)- 1/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کشور و استانداران (لزوم خدمتگزاری به مردم)-- صحیفه امام-- 17-- 161‏

‏(665)- 1/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کشور و استانداران (لزوم خدمتگزاری به مردم)-- صحیفه امام-- 17-- 161‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 468

‏(666)- 1/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کشور و استانداران (لزوم خدمتگزاری به مردم)-- صحیفه امام-- 17-- 162‏

‏(667)- 1/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کشور و استانداران (لزوم خدمتگزاری به مردم)-- صحیفه امام-- 17-- 162‏

‏(668)- 1/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کشور و استانداران (لزوم خدمتگزاری به مردم)-- صحیفه امام-- 17-- 162‏

‏(669)- 7/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع اعضای «ستاد پیگیری فرمان 8 ماده ای» (برخورد با قضات متخلف)-- صحیفه امام-- 17-- 195- 196‏

‏(670)- 27/ 11/ 1363-- پاسخ استفتاء دادستان کل کشور درباره حق اللّه و حق الناس-- صحیفه امام-- 19-- 163‏

‏(671)- 9/ 2/ 1364-- پاسخ استفتاء دادستان کل کشور (پرداخت دیه نقدی)-- صحیفه امام-- 19-- 242‏

‏(672)- 27/ 12/ 1360-- سخنرانی در جمع مسئولان واحد سیاسی و اخبار صدا و سیما (نقش صدا و سیما)-- صحیفه امام-- 16-- 118‏

‏(673)- 14/ 1/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (جلوگیری از نفوذ منحرفین)-- صحیفه امام-- 16-- 173‏

‏(674)- 26/ 1/ 1343-- سخنرانی در جمع اقشار مردم (15 خرداد، عملکرد دولت و رسالت علما)-- صحیفه امام-- 1-- 288‏

‏(675)- 26/ 1/ 1343-- سخنرانی در جمع اقشار مردم (15 خرداد، عملکرد دولت و رسالت علما)-- صحیفه امام-- 1-- 290‏

‏(676)- 26/ 1/ 1343-- سخنرانی در جمع اقشار مردم (15 خرداد، عملکرد دولت و رسالت علما)-- صحیفه امام-- 1-- 292‏

‏(677)- 28/ 1/ 1343-- بیانات در جمع بازاریان شهرستان قائم (رسالت مبلغان دینی)-- صحیفه امام-- 1-- 310- 311‏

‏(678)- 18/ 6/ 1343-- سخنرانی در جمع مردم قم (خطر توطئه های استعمار در ممالک اسلامی)-- صحیفه امام-- 1-- 377- 378‏

‏(679)- 4/ 8/ 1343-- پیام به روحانیون و ملت ایران (مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون)-- صحیفه امام-- 1-- 410‏

‏(680)- 25/ 3/ 1342-- بازجویی (امتناع از دادن پاسخ به دلیل عدم استقلال قضایی در ایران)-- صحیفه امام-- 1-- 249‏

‏(681)- 12/ 2/ 1342-- سخنرانی در جمع روحانیون قم (ارزیابی قیام ملت)-- صحیفه امام-- 1-- 209‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 469

‏(682)- اسفند 1341-- اعلامیه مشترک امام خمینی و مراجع (شرکت زنان در انتخابات)-- صحیفه امام-- 1-- 149- 150‏

‏(683)- آذر 1341-- نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم (تلگراف عَلَم)-- صحیفه امام-- 1-- 110‏

‏(684)- 17/ 7/ 1341-- تلگراف به محمدرضا پهلوی درباره انجمن های ایالتی و ولایتی-- صحیفه امام-- 1-- 78‏

‏(685)- 15/ 8/ 1341-- تلگراف به محمدرضا پهلوی در اعتراض به عملکرد اسدالله علم-- صحیفه امام-- 1-- 89‏

‏(686)- 29/ 12/ 1341-- سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم (توطئه های استعمار- مسئولیت علما)-- صحیفه امام-- 1-- 161‏

‏(687)- اردیبهشت 1342-- نامه به علمای یزد (محکوم کردن ارائه تسهیلات به بهاییها)-- صحیفه امام-- 1-- 186‏

‏(688)- 2/ 9/ 1341-- بیانات در جمع بازاریان تهران (ادامه قیام تا لغو لایحه انجمن های ایالتی)-- صحیفه امام-- 1-- 94‏

‏(689)- 10/ 2/ 1342-- بیانات در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران (ماهیت اصلاحات ارضی)-- صحیفه امام-- 1-- 191‏

‏(690)- 18/ 1/ 1343-- پیام به ملت ایران (اظهار تأسف از تسلط اسرائیل و عمال آنها بر ایران)-- صحیفه امام-- 1-- 261‏

‏(691)- 29/ 11/ 1356-- سخنرانی در جمع روحانیون درباره جنایات شاه و مدعیان حقوق بشر-- صحیفه امام-- 3-- 332‏

‏(692)- 4/ 2/ 1357-- مصاحبه با لوسین ژرژ درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران-- صحیفه امام-- 3-- 370‏

‏(693)- 10/ 3/ 1357-- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره تکلیف شرعی بودن قیام بر ضد شاه-- صحیفه امام-- 3-- 406- 407‏

‏(694)- 21/ 12/ 1353-- پیام به ملت مسلمان ایران درباره اعلام تأسیس حزب رستاخیز-- صحیفه امام-- 3-- 73- 74‏

‏(695)- 22/ 7/ 1357-- مصاحبه با روزنامه فیگارو و تشریح اوضاع آینده ایران-- صحیفه امام-- 4-- 3‏

‏(696)- 29/ 7/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره دخالت همه جانبه امریکا در ایران-- صحیفه امام-- 4-- 72‏

‏(697)- 30/ 7/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره کارنامه سیاه رژیم و نقش قیام للّه-- صحیفه امام-- 4-- 114‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 470

‏(698)- 7/ 8/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره استقلال و آزادی-- صحیفه امام-- 4-- 198‏

‏(699)- 11/ 8/ 1357-- مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه سِرا درباره دلایل سقوط رژیم شاه-- صحیفه امام-- 4-- 266‏

‏(700)- 10/ 8/ 1357-- مصاحبه با خانم الیزابت تارگود درباره وضع سلطنت-- صحیفه امام-- 4-- 247‏

‏(701)- 16/ 8/ 1357-- مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل درباره دلایل قیام مردم-- صحیفه امام-- 4-- 359‏

‏(702)- 16/ 8/ 1357-- مصاحبه با روزنامه هلندی «دی ولت کرانت»؛ (توبه شاه- رابطه با غرب)-- صحیفه امام-- 4-- 363- 364‏

‏(703)- 16/ 8/ 1357-- مصاحبه با روزنامه هلندی «دی ولت کرانت»؛ (توبه شاه- رابطه با غرب)-- صحیفه امام-- 4-- 364‏

‏(704)- 11/ 8/ 1357-- مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه سِرا درباره دلایل سقوط رژیم شاه-- صحیفه امام-- 4-- 266‏

‏(705)- 24/ 7/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تساوی سلطنت با دیکتاتوری-- صحیفه امام-- 4-- 39‏

‏(706)- 8/ 8/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (شیوه حکومت پیامبر و مبارزه روحانیت)-- صحیفه امام-- 4-- 223- 224‏

‏(707)- 10/ 8/ 1357-- مصاحبه با رادیو- تلویزیون اتریش درباره علت ترک عراق-- صحیفه امام-- 4-- 244‏

‏(708)- 24/ 7/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره جامعیت اسلام-- صحیفه امام-- 4-- 31‏

‏(709)- آبان 1357-- گفتگو با راسل کر درباره اوضاع ایران، رابطه با انگلیس و مفهوم آزادی-- صحیفه امام-- 5-- 70‏

‏(710)- آبان 1357-- گفتگو با راسل کر درباره اوضاع ایران، رابطه با انگلیس و مفهوم آزادی-- صحیفه امام-- 5-- 70‏

‏(711)- آبان 1357-- گفتگو با راسل کر درباره اوضاع ایران، رابطه با انگلیس و مفهوم آزادی-- صحیفه امام-- 5-- 70‏

‏(712)- آبان 1357-- گفتگو با راسل کر درباره اوضاع ایران، رابطه با انگلیس و مفهوم آزادی-- صحیفه امام-- 5-- 70‏

‏(713)- 8/ 9/ 1357-- مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربی» درباره بازگشت به ایران-- صحیفه امام-- 5-- 139‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 471

‏(714)- 16/ 9/ 1357-- مصاحبه با روزنامه لوس آنجلس تایمز درباره دولت اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 183‏

‏(715)- 16/ 9/ 1357-- مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» درباره روابط با لبنان-- صحیفه امام-- 5-- 186‏

‏(716)- 16/ 9/ 1357-- مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» درباره روابط با لبنان-- صحیفه امام-- 5-- 187‏

‏(717)- 16/ 9/ 1357-- مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» درباره روابط با لبنان-- صحیفه امام-- 5-- 188‏

‏(718)- 16/ 9/ 1357-- مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» درباره روابط با لبنان-- صحیفه امام-- 5-- 189‏

‏(719)- 18/ 9/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تکلیف بودن قیام بر علیه سلطان جائر-- صحیفه امام-- 5-- 202‏

‏(720)- 20/ 9/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تظاهرات تاسوعا و عاشورا-- صحیفه امام-- 5-- 216- 217‏

‏(721)- 21/ 9/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «صدای لوکزامبورگ» درباره نفی همکاری با مارکسیستها-- صحیفه امام-- 5-- 223‏

‏(722)- 21/ 9/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «صدای لوکزامبورگ» درباره نفی همکاری با مارکسیستها-- صحیفه امام-- 5-- 224‏

‏(723)- 25/ 9/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (منطق کارتر و لزوم اعتصاب کارکنان شرکت نفت)-- صحیفه امام-- 5-- 248‏

‏(724)- 25/ 9/ 1357-- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (منطق کارتر و لزوم اعتصاب کارکنان شرکت نفت)-- صحیفه امام-- 5-- 251‏

‏(725)- 30/ 9/ 1357-- مصاحبه با مجله «تایم» درباره دلیل مخالفت با شاه و نقش ارتش-- صحیفه امام-- 5-- 256‏

‏(726)- 1/ 10/ 1357-- سخنرانی درجمع ایرانیان مقیم خارج (کمک به سربازان فراری و اعتصاب کنندگان)-- صحیفه امام-- 5-- 261‏

‏(727)- 7/ 10/ 1357-- مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام-- صحیفه امام-- 5-- 292‏

‏(728)- 7/ 10/ 1357-- مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام-- صحیفه امام-- 5-- 293‏

‏(729)- 7/ 10/ 1357-- مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام-- صحیفه امام-- 5-- 293‏

‏(730)- 7/ 10/ 1357-- مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام-- صحیفه امام-- 5-- 294‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 472

‏ (731)- 10/ 10/ 1357-- گفتگو با کلود شایه و ژاک روبر درباره ویژگیهای جمهوری اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 313‏

‏(732)- 18/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «فاینشنال تایمز» درباره سیاستهای آینده انقلاب-- صحیفه امام-- 5-- 398‏

‏(733)- 18/ 10/ 1357-- مصاحبه با تلویزیون سوئیس درباره حکومت بختیار و اقلیتهای مذهبی-- صحیفه امام-- 5-- 401‏

‏(734)- 20/ 10/ 1357-- مصاحبه با رادیو- تلویزیون «لوکزامبورگ» درباره ایران پس از شاه-- صحیفه امام-- 5-- 417‏

‏(735)- 21/ 10/ 1357-- مصاحبه با خبرنگاران درباره مسائل عمومی ایران-- صحیفه امام-- 5-- 424‏

‏(736)- 22/ 10/ 1357-- مصاحبه با خبرنگار «ای. بی. سی» درباره مسائل عمومی ایران-- صحیفه امام-- 5-- 432‏

‏(737)- 25/ 10/ 1357-- مصاحبه با خبرنگاران درباره نزدیکی پیروزی، نقش زنان و نفت-- صحیفه امام-- 5-- 470‏

‏(738)- 3/ 11/ 1357-- مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان» درباره مسائل جاری انقلاب-- صحیفه امام-- 5-- 520‏

‏(739)- 3/ 11/ 1357-- مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان» درباره مسائل جاری انقلاب-- صحیفه امام-- 5-- 520‏

‏(740)- 3/ 11/ 1357-- مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان» درباره مسائل جاری انقلاب-- صحیفه امام-- 5-- 521‏

‏(741)- 7/ 11/ 1357-- مصاحبه با خبرنگار فرانسوی درباره حوادث و اوضاع آینده ایران-- صحیفه امام-- 5-- 540‏

‏(742)- 16/ 11/ 1357-- سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران- مخالفت با رژیم)-- صحیفه امام-- 6-- 57‏

‏(743)- 27/ 11/ 1357-- پیام به ملت ایران و ممنوعیت ورود به منازل افراد-- صحیفه امام-- 6-- 147‏

‏(744)- 27/ 11/ 1357-- پیام به ملت ایران و ممنوعیت ورود به منازل افراد-- صحیفه امام-- 6-- 147‏

‏(745)- 27/ 11/ 1357-- سخنرانی در جمع استادان دانشگاه (توطئه و تبلیغات اجانب)-- صحیفه امام-- 6-- 163‏

‏(746)- 27/ 11/ 1357-- مصاحبه با روزنامه اطلاعات (تشکیل دادگاههای انقلاب)-- صحیفه امام-- 6-- 167‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 473

‏(747)- 5/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع پرسنل ارتش (زندگی رؤسای حکومت در صدر اسلام)-- صحیفه امام-- 7-- 126‏

‏(748)- 7/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان سنندج (مشکلات کشور- شوراهای منطقه ای)-- صحیفه امام-- 7-- 150‏

‏(749)- 28/ 2/ 1358-- بیانات خطاب به بانوان اهوازی (فرق نبودن بین عرب و عجم)-- صحیفه امام-- 7-- 352‏

‏(750)- 3/ 3/ 1358-- پیام به ملت ایران (تشکیل هیأتهایی برای رسیدگی به جرایم روحانی نمایان)-- صحیفه امام-- 7-- 466‏

‏(751)- 25/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی (خیانت حقوق بشر- مستضعفان)-- صحیفه امام-- 7-- 310- 311‏

‏(752)- 6/ 6/ 1358-- پیام به نیروهای نظامی (اخطار به سران حزب دمکرات و حدود آزادی مطبوعات)-- صحیفه امام-- 9-- 351‏

‏(753)- 7/ 6/ 1358-- سخنرانی در جمع اهالی عجبشیر و جوانرود (برادری مذاهب اسلامی)-- صحیفه امام-- 9-- 359‏

‏(754)- 12/ 6/ 1358-- پیام به علما و مردم مسلمان کردستان (پشتیبانی از مردم کُرد)-- صحیفه امام-- 9-- 388‏

‏(755)- 14/ 6/ 1358-- سخنرانی در جمع اهالی روستای قارنا و پاسداران همدان (اجرای عدالت)-- صحیفه امام-- 9-- 425‏

‏(756)- 18/ 6/ 1358-- سخنرانی در جمع نمایندگان عشایر بختیاری (کوشش همگانی در پیشبرد اسلام)-- صحیفه امام-- 9-- 485‏

‏(757)- 20/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)-- صحیفه امام-- 10-- 271- 272‏

‏(758)- 29/ 7/ 1358-- سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما (مقابله با توطئه ها)-- صحیفه امام-- 10-- 291‏

‏(759)- 17/ 8/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران رادیو- تلویزیون آلمان غربی (اهداف و مشکلات انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 2‏

‏(760)- 17/ 8/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران رادیو- تلویزیون آلمان غربی (اهداف و مشکلات انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 2- 3‏

‏(761)- 18/ 8/ 1358-- سخنرانی درجمع اعضای انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامی خرّم آباد (قانون اساسی)-- صحیفه امام-- 11-- 25‏

‏(762)- 9/ 9/ 1358-- مصاحبه با هفته نامه «تایم»؛ (جنایات شاه- گروگانهای امریکایی)-- صحیفه امام-- 11-- 156- 157‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 474

‏(763)- 26/ 9/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 290‏

‏(764)- 26/ 9/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 290‏

‏(765)- 26/ 9/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 291- 292‏

‏(766)- 26/ 9/ 1358-- مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)-- صحیفه امام-- 11-- 294‏

‏(767)- 2/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع خانواده شهید مفتح (شهادت در مکتب تشیع)-- صحیفه امام-- 11-- 391‏

‏(768)- 15/ 10/ 1358-- سخنرانی در جمع نمایندگان ارامنه (کارشکنی مستکبرین در تحقق مکاتب الهی)-- صحیفه امام-- 12-- 39‏

‏(769)- 23/ 2/ 1359-- سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران (قداست شغل پزشکی و پرستاری)-- صحیفه امام-- 12-- 285‏

‏(770)- 26/ 2/ 1359-- بیانات خطاب به سردبیر روزنامه اطلاعات (حدود آزادی در جمهوری اسلامی)-- صحیفه امام-- 12-- 299‏

‏(771)- 31/ 2/ 1359-- بیانات خطاب به مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما (ضرورت تصفیه در سازمان)-- صحیفه امام-- 12-- 324‏

‏(772)- 7/ 3/ 1359-- پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح اولین دوره مجلس (یازده توصیه)-- صحیفه امام-- 12-- 364‏

‏(773)- 15/ 3/ 1359-- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری (تشریح وظایف ارتش)-- صحیفه امام-- 12-- 403‏

‏(774)- 15/ 4/ 1359-- سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی (حکومت در ادیان توحیدی و غیرتوحیدی)-- صحیفه امام-- 12-- 509‏

‏(775)- 18/ 5/ 1359-- سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس (بازگشت به اسلام واقعی)-- صحیفه امام-- 13-- 88‏

‏(776)- 26/ 5/ 1359-- سخنرانی درجمع اهالی اردبیل و دشت مغان (تلاش دشمن برای دلسرد کردن مردم)-- صحیفه امام-- 13-- 125‏

‏(777)- 25/ 5/ 1359-- سخنرانی در جمع مسئولین قضایی کشور (اهمیت قضاوت- لزوم نظم در امور)-- صحیفه امام-- 13-- 115‏

‏(778)- 25/ 5/ 1359-- سخنرانی در جمع مسئولین قضایی کشور (اهمیت قضاوت- لزوم نظم در امور)-- صحیفه امام-- 13-- 115- 116‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 475

‏(779)- 29/ 12/ 1359-- پیام به مردم و مسئولین در آغاز سال نو (سیزده تذکر)-- صحیفه امام-- 14-- 221‏

‏(780)- 24/ 1/ 1360-- سخنرانی در جمع اهالی گرگان، گنبد و ترکمن صحرا (حفظ وحدت و آرامش)-- صحیفه امام-- 14-- 289- 290‏

‏(781)- 6/ 3/ 1360-- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (وظایف نمایندگان مجلس)-- صحیفه امام-- 14-- 377‏

‏(782)- 18/ 3/ 1360-- سخنرانی در جمع انجمنهای اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)-- صحیفه امام-- 14-- 414‏

‏(783)- 18/ 3/ 1360-- سخنرانی در جمع انجمنهای اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)-- صحیفه امام-- 14-- 415‏

‏(784)- 22/ 11/ 1360-- پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب (بیان موقعیت ایران)-- صحیفه امام-- 16-- 44‏

‏(785)- 31/ 5/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان کاروانهای حج (وظیفه حجاج و روحانیون کاروانها)-- صحیفه امام-- 16-- 424- 425‏

‏(786)- 786. آبان 1361-- نامه و پاسخ استفتاء در مورد حق طبع و نشر کتاب-- صحیفه امام-- 17-- 87‏

‏(787)- 27/ 8/ 1361-- سخنرانی در جمع نمایندگانی از اقلیتهای مذهبی (همگامی مکاتب توحیدی)-- صحیفه امام-- 17-- 100‏

‏(788)- 3/ 9/ 1361-- سخنرانی در جمع رزمندگان و خانواده شهدا (ارزش معنوی حماسه آفرینی ها)-- صحیفه امام-- 17-- 109‏

‏(789)- 11/ 9/ 1361-- سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان همدان و .. (تحول روحی- مقابله با مشکلات)-- صحیفه امام-- 17-- 120‏

‏(790)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140‏

‏(791)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140‏

‏(792)- 24/ 9/ 1361-- پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین)-- صحیفه امام-- 17-- 140- 141‏

‏(793)- 1/ 10/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کشور و استانداران (لزوم خدمتگزاری به مردم)-- صحیفه امام-- 17-- 162‏

‏(794)- 15/ 10/ 1361-- حکم انحلال هیأتهای گزینش در سراسر کشور و تأسیس هیأتهای دارای صلاحیت-- صحیفه امام-- 17-- 221‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 476

‏(795)- 7/ 11/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان شهربانی مراکز استانها (وظایف نیروی انتظامی در جامعه)-- صحیفه امام-- 17-- 268‏

‏(796)- 7/ 3/ 1362-- سخنرانی در جمع مسئولان نظام (برکات ماههای رجب، شعبان و رمضان)-- صحیفه امام-- 17-- 462‏

‏(797)- 12/ 1/ 1362-- پیام به ملت ایران به مناسبت استقرار نظام جمهوری اسلامی (شش تذکر)-- صحیفه امام-- 17-- 394‏

‏(798)- 13/ 10/ 1362-- سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی-- صحیفه امام-- 18-- 283‏

‏(799)- 13/ 10/ 1362-- سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی-- صحیفه امام-- 18-- 285‏

‏(800)- 3/ 11/ 1362-- پاسخ استفتاء شورایعالی قضایی در مورد احکام غیر مسلمانها-- صحیفه امام-- 18-- 304‏

‏(801)- 22/ 11/ 1362-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)-- صحیفه امام-- 18-- 337‏

‏(802)- 22/ 11/ 1362-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)-- صحیفه امام-- 18-- 338‏

‏(803)- 9/ 12/ 1362-- سخنرانی در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما (رسالت و نقش صدا و سیما)-- صحیفه امام-- 18-- 367- 369‏

‏(804)- 14/ 12/ 1362-- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (لزوم برپایی انتخابات سالم)-- صحیفه امام-- 18-- 380‏

‏(805)- 19/ 1/ 1363-- سخنرانی در جمع اعضای مکتبهای اسلامی قم و مسجد جامع نارمک (نقش بانوان)-- صحیفه امام-- 18-- 403‏

‏(806)- 23/ 2/ 1363-- سخنرانی در جمع شرکت کنندگان کنگره جهانی ائمه جمعه (محورهای دعوت اسلام)-- صحیفه امام-- 18-- 429‏

‏(807)- 7/ 3/ 1363-- پیام به نمایندگان مجلس به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس (تعیین اولویتها)-- صحیفه امام-- 18-- 467‏

‏(808)- 7/ 3/ 1363-- پیام به نمایندگان مجلس به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس (تعیین اولویتها)-- صحیفه امام-- 18-- 468‏

‏(809)- 22/ 11/ 1362-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)-- صحیفه امام-- 18-- 343- 344‏

‏(810)- 22/ 3/ 1364-- حکم اجرای مصوبات مجلس در محاکم، به رئیس دیوانعالی کشور-- صحیفه امام-- 19-- 278‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 477

‏(811)- 8/ 5/ 1364-- سخنرانی در جمع مسئولان قضایی و وزارت امور خارجه (وظایف قضات و سفرا)-- صحیفه امام-- 19-- 326‏

‏(812)- 5/ 8/ 1365-- نامه به وزیر اطلاعات (برخورد قاطع با منحرفین وابسته به مهدی هاشمی)-- صحیفه امام-- 20-- 145‏

‏(813)- 15/ 11/ 1366-- نامه به وزیر اطلاعات در مورد منع جستجو در برخی پرونده ها-- صحیفه امام-- 20-- 461‏

‏(814)- 17/ 3/ 1346-- پیام به سران دولتهای اسلامی (تحریم روابط تجاری و سیاسی اسرائیل)-- صحیفه امام-- 2-- 139‏

‏(815)- 11/ 8/ 1357-- مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه سِرا درباره دلایل سقوط رژیم شاه-- صحیفه امام-- 4-- 266‏

‏(816)- 10/ 8/ 1357-- مصاحبه با رادیو- تلویزیون اتریش درباره علت ترک عراق-- صحیفه امام-- 4-- 244‏

‏(817)- 10/ 8/ 1357-- مصاحبه با خانم الیزابت تارگود درباره وضع سلطنت-- صحیفه امام-- 4-- 248‏

‏(818)- 10/ 9/ 1357-- مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اس» درباره ماه محرم و رابطه با امریکا-- صحیفه امام-- 5-- 149‏

‏(819)- 20/ 10/ 1357-- مصاحبه با مجله «اکسپرس» درباره غیر قانونی بودن رژیم-- صحیفه امام-- 5-- 419‏

‏(820)- 20/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «نیویورک تایمز» درباره روابط ایران و امریکا-- صحیفه امام-- 5-- 420‏

‏(821)- 26/ 8/ 1357-- مصاحبه با خبرگزاری لیبی درباره ادعاهای شاه-- صحیفه امام-- 5-- 1‏

‏(822)- 2/ 9/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «السفیر» پیرامون انقلاب، ابرقدرتها و رژیم صهیونیستی-- صحیفه امام-- 5-- 80‏

‏(823)- 10/ 9/ 1357-- مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اس» درباره ماه محرم و رابطه با امریکا-- صحیفه امام-- 5-- 148‏

‏(824)- 14/ 9/ 1357-- مصاحبه با مجله فردای افریقا درباره انقلاب مردمی-- صحیفه امام-- 5-- 176‏

‏(825)- 20/ 9/ 1357-- مصاحبه با خبرنگار امریکایی «یو. پی» درباره آزادی زندانیان سیاسی-- صحیفه امام-- 5-- 205‏

‏(826)- 20/ 9/ 1357-- مصاحبه با خبرنگار امریکایی «یو. پی» درباره آزادی زندانیان سیاسی-- صحیفه امام-- 5-- 205‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 478

‏ (827)- 11/ 9/ 1357-- مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا درباره سرانجام اوضاع ایران-- صحیفه امام-- 5-- 157‏

‏(828)- 24/ 9/ 1357-- مصاحبه با خبرگزاری «وفا» درباره اسلامی بودن نهضت و تشکیل اسرائیل-- صحیفه امام-- 5-- 240‏

‏(829)- 30/ 9/ 1357-- مصاحبه با مجله «تایم» درباره دلیل مخالفت با شاه و نقش ارتش-- صحیفه امام-- 5-- 257‏

‏(830)- 30/ 9/ 1357-- مصاحبه با مجله «تایم» درباره دلیل مخالفت با شاه و نقش ارتش-- صحیفه امام-- 5-- 257‏

‏(831)- 18/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «اکونومیست» درباره داراییهای خصوصی شاه-- صحیفه امام-- 5-- 386‏

‏(832)- 25/ 10/ 1357-- مصاحبه با مجله محلی «لُ اکُو» درباره دمکراسی در اسلام-- صحیفه امام-- 5-- 468‏

‏(833)- 25/ 10/ 1357-- مصاحبه با تلویزیون فرانسه، کانال یک درباره اهداف شورای انقلاب-- صحیفه امام-- 5-- 467‏

‏(834)- 10/ 10/ 1357-- گفتگو با کلود شایه و ژاک روبر درباره ویژگیهای جمهوری اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 313‏

‏(835)- 16/ 11/ 1357-- سخنرانی در جمع نمایندگان مستعفی مجلس شورای ملی (قراردادهای غیرقانونی)-- صحیفه امام-- 6-- 65‏

‏(836)- 14/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع مردم (جایگاه شهادت- نقش شهید مرتضی مطهری در انقلاب)-- صحیفه امام-- 7-- 183‏

‏(837)- 22/ 3/ 1358-- بیانات خطاب به سفیر شوروی در ایران (دخالت شوروی در افغانستان و ایران)-- صحیفه امام-- 8-- 113‏

‏(838)- 23/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت اقتصادی از یوگسلاوی (برنامه دولت اسلامی)-- صحیفه امام-- 9-- 72‏

‏(839)- 23/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت اقتصادی از یوگسلاوی (برنامه دولت اسلامی)-- صحیفه امام-- 9-- 73‏

‏(840)- 15/ 10/ 1358-- مصاحبه با مجله «تایم»؛ (اعتراض ملت ایران به دولت امریکا)-- صحیفه امام-- 12-- 36‏

‏(841)- 25/ 11/ 1359-- پیام تشکر به آقای لئونید برژنف (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)-- صحیفه امام-- 14-- 101‏

‏(842)- 22/ 3/ 1361-- سخنرانی درجمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش (عمق پیشرفتهای نظامی)-- صحیفه امام-- 16-- 318‏

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 479

‏(843)- 22/ 3/ 1361-- سخنرانی درجمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش (عمق پیشرفتهای نظامی)-- صحیفه امام-- 16-- 321‏

‏(844)- 3/ 5/ 1361-- سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی (استقلال ایران)-- صحیفه امام-- 16-- 390‏

‏(845)- 17/ 6/ 1361-- سخنرانی در جمع رهبران مسلمان بنگلادش (اتحاد مسلمین- جنایات صدام)-- صحیفه امام-- 16-- 490‏

‏(846)- 17/ 5/ 1361-- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)-- صحیفه امام-- 16-- 413‏

‏(847)- 22/ 11/ 1361-- پیام به ملت ایران و مسئولین نظام (هفت تذکر به مردم و مسئولان)-- صحیفه امام-- 17-- 323‏

‏(848)- 22/ 11/ 1362-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)-- صحیفه امام-- 18-- 332‏

‏(849)- 18/ 4/ 1364-- سخنرانی در جمع مسئولان قضایی کشور (لزوم مراعات موازین شرعی و اخلاقی)-- صحیفه امام-- 19-- 310‏

‏(850)- 11/ 8/ 1364-- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امورخارجه (ایجاد محیطی اسلامی در سفارتخانه ها)-- صحیفه امام-- 19-- 412‏

‏(851)- 21/ 1/ 1343-- سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی شیراز (رسالت حوزه ها)-- صحیفه امام-- 1-- 275‏

‏(852)- 22/ 10/ 1346-- نامه به آقای حسین فومنی (پاسخ به چهار سؤال شرعی)-- صحیفه امام-- 2-- 161‏

‏(853)- 22/ 10/ 1346-- نامه به آقای حسین فومنی (پاسخ به چهار سؤال شرعی)-- صحیفه امام-- 2-- 161‏

‏(854)- 22/ 10/ 1346-- نامه به آقای حسین فومنی (پاسخ به چهار سؤال شرعی)-- صحیفه امام-- 2-- 161‏

‏(855)- 5/ 11/ 1346-- نامه درباره حرمت مال به دست آمده از بلیط بخت آزمایی-- صحیفه امام-- 2-- 163‏

‏(856)- 7/ 10/ 1357-- مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام-- صحیفه امام-- 5-- 294‏

‏(857)- 23/ 10/ 1357-- مصاحبه با روزنامه «تمپو» درباره ویژگیهای جمهوری اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 436- 437‏

‏(858)- 13/ 12/ 1357-- سخنرانی در جمع بانوان قم (زن از دیدگاه اسلام)-- صحیفه امام-- 6-- 301- 302‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 480

‏ (859)- 31/ 2/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان (ریشه های انقلاب- دانشگاه و حوزه)-- صحیفه امام-- 7-- 414‏

‏(860)- 15/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع صاحبان صنایع و بازاریان (تغییر شیوه کارِ صاحبان کارخانه ها)-- صحیفه امام-- 8-- 472‏

‏(861)- 15/ 4/ 1358-- سخنرانی در جمع صاحبان صنایع و بازاریان (تغییر شیوه کارِ صاحبان کارخانه ها)-- صحیفه امام-- 8-- 472- 473‏

‏(862)- 862. مهر 1358-- پاسخ استفتاء وزیر کشاورزی در مورد غصب اراضی و کِشت و زرع در آنها-- صحیفه امام-- 10-- 257‏

‏(863)- 7/ 8/ 1358-- پاسخ استفتاء بانوان در مورد حق طلاق برای زنان در صورت اشتراط-- صحیفه امام-- 10-- 387‏

‏(864)- 9/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع خانواده های شهدای 15 خرداد 42 (منشأ مخالفت گروهکها)-- صحیفه امام-- 10-- 407‏

‏(865)- 9/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع خانواده های شهدای 15 خرداد 42 (منشأ مخالفت گروهکها)-- صحیفه امام-- 10-- 407‏

‏(866)- 13/ 8/ 1358-- سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان (جلوگیری از هرج و مرج)-- صحیفه امام-- 10-- 476- 477‏

‏(867)- 25/ 11/ 1359-- پاسخ استفتاء آقای محمدکاظم سیفیان، شهردار تهران (مالکیت اراضی موات)-- صحیفه امام-- 14-- 112‏

‏(868)- 868. اسفند 1359-- پاسخ استفتاء به آقای پسندیده (احداث ساختمان در زمین غصبی)-- صحیفه امام-- 14-- 223‏

‏(869)- 22/ 10/ 1346-- نامه به آقای حسین فومنی (پاسخ به چهار سؤال شرعی)-- صحیفه امام-- 2-- 161‏

‏(870)- 16/ 9/ 1357-- مصاحبه با روزنامه لوس آنجلس تایمز درباره دولت اسلامی-- صحیفه امام-- 5-- 182‏

‏(871)- 23/ 1/ 1358-- سخنرانی در جمع کارمندان بانکهای قم و کاشان (تغییر سیستم بانکی)-- صحیفه امام-- 7-- 1‏

‏(872)- 1/ 3/ 1358-- سخنرانی در جمع هیأت مؤسس بانک اسلامی (ربا)-- صحیفه امام-- 7-- 425‏

‏(873)- 14/ 5/ 1363-- پاسخ استفتاء رئیس کل بانک مرکزی (فروش پول رایج کشور توسط مسافران در خارج)-- صحیفه امام-- 19-- 1‏

‏(874)- 25/ 2/ 1363-- سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی (بیان مشکلات اقتصادی)-- صحیفه امام-- 18-- 434‏

‏(875)- 4/ 6/ 1363-- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (اهمیت مشارکت مردم در امور)-- صحی‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 481

 

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 482

  • خمینی، روح الله ( رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران)، حقوق، در اندیشه امام خمینی «س»، 1جلد، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - تهران - ایران، چاپ: 1، 1391 ه.ش.