بخش اول: حقوق داخلی
علوم جنایی
جرم شناسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

جرم شناسی

جرم شناسی

‏ ‏

‏ ‏

تأثیر فیلم و سینما در پیشگیری اجتماعی از جرم

‏شما الآن می دانید که این دستگاه در همه جای کشور، در روستاها ‏‎ ‎‏و شهرها و همه جا، بچه و بزرگ از این استفاده می کنند. این فرق‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 294

‏دارد با آن مطبوعات دیگر؛ مطبوعات دیگر عکسهایش مال همه ‏‎ ‎‏است، لکن محتوایش چون سواد ندارند نمی توانند بخوانند، اما ‏‎ ‎‏فیلمی که شما نشان بدهید، اگر فیلم سازنده باشد، این در ‏‎ ‎‏سرتاسر کشور سازندگی دارد و اگر یک فیلم ـ خدای نخواسته ـ ‏‎ ‎‏انحرافی باشد، در سرتاسر کشور نقش دارد. شما این را مثل سایر ‏‎ ‎‏رسانه های گروهی حساب نکنید، این یک وضعیت خاصی دارد ‏‎ ‎‏که این بچه های دو ـ سه ساله، سه ـ چهار ساله به این نگاه ‏‎ ‎‏می کنند و از این در روح آنها اثر گذاشته می شود تا پیرمردها، ‏‎ ‎‏تحت تأثیر همه واقع می شوند. و این یک دستگاهی است که در ‏‎ ‎‏خدمتگزاری می تواند بهترین دستگاهها باشد و در خیانت ‏‎ ‎‏می تواند بالاترین خیانت را بکند. از تمام دستگاههای تبلیغاتی ‏‎ ‎‏الآن، امروز نقش رادیو تلویزیون از همۀ دستگاهها بالاتر است. ‏‎ ‎‏اگر این اصلاح بشود، یک کشور را می تواند اصلاح کند و اگر ‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ انحراف در این باشد، یک کشور را می تواند ‏‎ ‎‏منحرف کند. اینهایی که سواد ندارند، خوب، فیلمها را تماشا ‏‎ ‎‏می کنند، حرفها را هم می شنوند، آنها هم که سواد دارند خوب ‏‎ ‎‏هست، اینطور نیست که این مخصوص به یک دسته ای باشد. ‏‎ ‎‏بچه های کوچولو می نشینند و این عروسکهایی که آنجا چه ‏‎ ‎‏می شود ـ مثلاً ـ تماشا می کنند و فیلمها را تماشا می کنند، اگر ‏‎ ‎‏انحراف در اینها باشد، آنها را از همان بچگی منحرف می کند. این ‏‎ ‎‏از مدرسه ها بالاتر است، این مدرسۀ عمومی سرتاسری کشور ‏‎ ‎‏است. (‏‏672‏‏)‏ 

27 / 12 / 60

‏*  *  *‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 295

لزوم قاطعیت در برخورد با فساد و مفسدین

‏همه موظف اند به اینکه نگذارند یک مورد هم فساد وقتی واقع ‏‎ ‎‏شد، اغماض نکنند؛ همان یک مورد را تعقیب کنند و همین یک ‏‎ ‎‏مورد را از بین ببرند تا سرایت نکند، یک وقت یک جمهوری به ‏‎ ‎‏فساد کشیده بشود یا لااقل، به این طور کشیده بشود که بدنام ‏‎ ‎‏بشود در دنیا. (‏‏673‏‏)‏ 

14 / 1 / 61

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 296