بخش اول: حقوق داخلی
حقوق عمومی
مالیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مالیه

مالیه

‏ ‏

‏ ‏

تجویز تأمین بودجۀ کارکنان اوقاف از محل درآمدهای موقوفات

‏[بسمه تعالی... اخیراً کمیسیون بودجۀ مجلس شورای اسلامی ‏‎ ‎‏بودجۀ دولتی این سازمان را که متجاوز از یکصد میلیون تومان در ‏‎ ‎‏سال است حذف نموده و معتقد است می توان تمامی بودجۀ مورد ‏‎ ‎‏لزوم را از درآمد موقوفات تأمین و هر مبلغ اضافه آمد در راه نیت ‏‎ ‎‏واقفان هزینه نموده با توضیحاتی که حضوراً به برادران نمایندۀ ‏‎ ‎‏مجلس داده شد آقایان اظهار داشتند از حضرت امام استفتاء شود ‏‎ ‎‏که آیا می توان بودجۀ سازمان اوقاف راکه بین سی تا چهل درصد ‏‎ ‎‏کل درآمد موقوفات است از محل درآمدها تأمین نموده یا ‏‎ ‎‏کمافی السابق از بودجۀ عمومی دولت پرداخت گردد چون ‏‎ ‎‏تصمیم گیری در این مورد منوط به نظر مبارک است خواهشمندیم ‏‎ ‎‏نظر آن حضرت را اعلام فرمایید...].‏

‏بسمه تعالی‏

‏به مقدار لزوم وقف در حفظ و جمع و خرج و حق زحمت ‏‎ ‎‏کارگران می توان از وقف صرف کرد و زاید بر احتیاجات از این ‏‎ ‎‏امور، جایز نیست.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی. (‏‏367‏‏)‏

6 / 2 / 62

‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 184