فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

فصل اول: نهادهای تقنینی

‏ ‏

شورای انقلاب اسلامی‏ ‏‏ .......... 3‏

‏فرمان تأسیس .......... 3‏

‏اهداف شورای انقلاب .......... 6‏

‏پیشنهاد نخست وزیری مهندس بازرگان .......... 6‏

‏تعیین نخست وزیر و بررسی اعضای دولت موقت .......... 7‏

‏مصادره اموال سلسله پهلوی .......... 8‏

‏نظارت بر دادگاههای انقلاب .......... 8‏

‏تهیه آیین نامه شوراهای شهر و روستا .......... 9‏

‏تدوین و تصویب طرح قانون اساسی .......... 10‏

‏پاداش برای بازماندگان شهدا .......... 11‏

‏بزرگداشت آغاز قرن پانزده هجری .......... 11‏

‏سپردن اداره امور کشور به شورای انقلاب .......... 12‏

‏لزوم همکاری هیأت حسن نیت با شورای انقلاب .......... 12‏

‏رسیدگی به زلزله زدگان خراسان .......... 13‏

‏دعوت از هیأت بین المللی برای بررسی سیاست امریکا .......... 13‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 287

‏دعوت از کشیشهای مسیحی .......... 14‏

‏ادامه خدمت تا تشکیل مجلس شورای اسلامی .......... 14‏

‏پشتیبانی از شورای انقلاب .......... 15‏

‏تصویب بودجه بنیاد شهید .......... 15‏

شوراهای شهر و روستا‏ ‏‏.......... 15‏

‏تهیه آیین نامه اجرایی شوراها .......... 16‏

‏تذکر به شوراها .......... 16‏

مجمع تشخیص مصلحت نظام ‏ .......... 17‏

‏فرمان تأسیس .......... 17‏

‏نظارت بر بازسازی .......... 18‏

‏تعیین حدود تعزیرات .......... 20‏

‏مسئولیت تعزیرات حکومتی .......... 20‏

‏محدوده اختیارات .......... 20‏

‏دستورالعمل بعد از دوران جنگ .......... 21‏

شورای بازنگری قانون اساسی‏ ‏‏ .......... 22‏

‏تشکیل مجلس بازنگری قانون اساسی .......... 22‏

‏متمم قانون اساسی .......... 24‏

فصل دوم: نهادهای قضایی

دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی‏  ‏‏.......... 29‏

‏مأموریت تشکیل دادگاه محاکمه متهمین توسط آقای خلخالی/ .......... 29‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 288

‏انتخاب آقای هادوی به دادستانی کل انقلاب .......... 29‏

‏حوزه اختیارات دادگاهها .......... 30‏

‏شرایط صدور حکم اعدام .......... 30‏

‏انتصاب دادستان دادگاه تهران و حومه .......... 31‏

‏رسیدگی به زندانهای تهران .......... 31‏

‏تشکیل دادگاه در کهکیلویه و بویراحمد .......... 32‏

‏عفو متهمان رژیم شاه .......... 33‏

‏انتصاب قاضی شرع دادگاه بروجرد .......... 33‏

‏انتصاب قاضی شرع دادگاه خمینی شهر و توابع .......... 34‏

‏انتصاب قاضی شرع دادگاه آبادان و خرمشهر .......... 35‏

‏پایان دوره دادستانی آقای هادوی .......... 35‏

‏انتصاب آقای قدّوسی به دادستانی کل انقلاب .......... 36‏

‏مجازات خیانتکاران در دادگاه انقلاب .......... 36‏

‏انتصاب قاضی شرع دادگاه محلات و اطراف .......... 37‏

‏انتصاب قاضی شرع دادگاه کرج .......... 37‏

‏انتصاب قاضی شرع دادگاه کازرون .......... 38‏

‏انتصاب قاضی شرع دادگاه مشهد .......... 38‏

‏عفو محکومان کمتر از دو سال .......... 39‏

‏ارجاع متهمین به مراجع ذیربط .......... 39‏

‏لزوم اقدام دادگاهها در چهارچوب قانون اساسی .......... 40‏

‏تأکید بر حفظ دادگاههای انقلاب .......... 40‏

‏قاطعیت انقلابی .......... 40‏

‏عمل بر طبق فرمان خدا .......... 41‏

‏عمل بر طبق دستورات شورایعالی قضایی .......... 41‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 289

هیأت رسیدگی به شکایات‏ .......... 42‏

‏بازرسی نهادهای انقلابی .......... 42‏

‏جلوگیری از اعمال خلاف شرع و قانون .......... 42‏

‏نظارت سریع و دقیق .......... 43‏

‏هیأتهای رسیدگی به شکایات مردم .......... 43‏

هیأت عفو زندانیان‏ .......... 43‏

‏شرایط تعلق عفو به متّهمان .......... 44‏

‏عفو محکومان کمتر از دو سال .......... 44‏

‏تسریع در تهیه لیست مجرمین مشمول عفو .......... 45‏

‏عمل به وظیفه .......... 45‏

‏تأکید بر ادامه کار هیأت عفو .......... 46‏

‏عفو زندانیان گروهکی .......... 47‏

‏تعیین واسطه برای برنامه عفو مجرمین .......... 48‏

سازمان تعزیرات حکومتی‏ .......... 48‏

‏مشورت با شورای نگهبان .......... 48‏

‏هیأت تعیین حدود تعزیرات .......... 49‏

‏سؤالاتی از امام درباره تعزیرات و پاسخ امام در این باره .......... 49‏

‏واگذاری تعیین حدود تعزیرات به مجمع تشخیص مصلحت .......... 51‏

‏دادن اختیار تعزیرات به مجمع تشخیص مصلحت .......... 51‏

هیأت گزینش اداری‏ .......... 52‏

‏اصلاحاتی در گزینش اداری .......... 52‏

‏لزوم تغییر در ملاکهای گزینش .......... 55‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 290

ستاد اصلاح زندانها‏ .......... 56‏

‏لزوم تسریع در رفع بلاتکلیفی زندانیان .......... 56‏

‏بررسی وضع زندان قصر .......... 56‏

‏رسیدگی به پرونده های زندانیان کهکیلویه و بویراحمد .......... 57‏

‏ستاد اصلاح زندانها .......... 57‏

‏رفاه حال زندانیان .......... 58‏

‏رسیدگی به زندانیان بلاتکلیف .......... 58‏

‏اصل نفی ظلم .......... 59‏

تلفیق دادستانی کل انقلاب با دادستانی کل کشور‏ .......... 60‏

‏قدردانی از آقای موسوی تبریزی .......... 60‏

‏دادگاههای خاص .......... 60‏

دادگاه ویژه روحانیت ‏ .......... 60‏

‏تأسیس .......... 60‏

‏دلیل تشکیل دادگاه ویژه روحانیت .......... 61‏

‏انتصاب آقای فلاحیان به دادستانی دادسرای ویژه روحانیت .......... 62‏

‏انتصاب آقای رازینی جهت حاکمیت شرع دادگاه ویژه روحانیت .......... 63‏

‏رسیدگی به همه جرایم روحانیون و روحانی نماها .......... 64‏

‏عفو مشروط بعضی روحانی نمایان .......... 64‏

دادگاه امور صنفی ‏ .......... 64‏

‏رسیدگی به شکایات اصناف تهران و قم .......... 65‏

دادگاه ارتش‏ .......... 65‏

‏وظیفه دادگاههای ارتش .......... 65‏

دادگاه ویژه شهرداری تهران‏ .......... 66‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 291

‏ ‏

‏درخواست حاکم شرع برای شهرداری و موافقت امام (س) .......... 66‏

دادگاه انتظامی قضات ‏ .......... 67‏

‏رعایت ضوابط شرعی و قانونی .......... 67‏

‏رسیدگی به گزارشات مبنی بر ضعف دستگاه قضایی .......... 67‏

‏گلایه از مسئولین قضایی در مورد مسائل سمنان و ... .......... 68‏

دادگاه اصل 49 قانون اساسی‏ .......... 68‏

‏درخواست تشکیل دادگاه و موافقت امام (س) .......... 68‏

‏وظایف دادگاه .......... 70‏

فصل سوم: نهادهای فرهنگی

‏ ‏

نهضت سواد آموزی ‏ .......... 73‏

‏بسیج عمومی برای مبارزه با بیسوادی .......... 73‏

‏علم، مایه تأمین سعادت دنیا و آخرت .......... 74‏

‏تربیت در کنار تعلیم .......... 76‏

‏استقبال از سوادآموزی .......... 77‏

ستاد و شورایعالی انقلاب فرهنگی‏ .......... 77‏

‏لزوم انقلاب در دانشگاهها .......... 77‏

‏فرمان تأسیس ستاد و شورایعالی انقلاب فرهنگی .......... 79‏

‏استمداد از افراد متعهد برای اسلامی شدن دانشگاهها .......... 80‏

‏انتصاب آقای احمدی .......... 81‏

‏انتصاب آقای مهدوی کنی .......... 81‏

‏درخواست ترمیم و تکمیل و موافقت امام (س) .......... 82‏

‏لزوم اسلامی شدن دانشگاه .......... 83‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 292

‏تقویت ستاد انقلاب فرهنگی .......... 84‏

‏ارائه خدمت فرهنگی به فرزندان شاهد .......... 86‏

شورایعالی تبلیغات اسلامی‏ .......... 87‏

‏تأسیس شورا .......... 87‏

‏اهمیت دادن به امر تبلیغ .......... 88‏

‏صدور انقلاب بوسیله تبلیغ .......... 90‏

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ‏ .......... 91‏

‏هماهنگی در تبلیغات .......... 91‏

‏اهمیت تبلیغ برای شناساندن واقعیات اسلام و ایران .......... 93‏

سازمان تبلیغات اسلامی‏ .......... 94‏

‏تعیین ریاست سازمان .......... 94‏

شورایعالی مدیریت حوزه علمیه قم ‏ .......... 95‏

‏فرمان تشکیل .......... 95‏

‏لزوم توجه ویژه به حوزه .......... 96‏

‏رعایت تعادل در حرکات انقلابی .......... 97‏

‏تلفیق فقه جواهری با علوم جدید .......... 98‏

مکتب بانوان قم ‏ .......... 99‏

‏تعیین هیأت مؤسس .......... 99‏

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏ .......... 100‏

‏تنظیم و تدوین مسائل مربوط به امام (س) .......... 100‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 293

مرکز اسناد انقلاب اسلامی ‏ .......... 101‏

‏تاریخ نگاری صادقانه و منصفانه .......... 101‏

فصل چهارم: نهادهای خدماتی

‏ ‏

بنیاد مستضعفان و جانبازان ‏ .......... 107‏

‏جمع آوری اموال سلسله پهلوی .......... 107‏

‏کمک به طرح خانه سازی .......... 108‏

‏استمداد از ملت برای رفع محرومیت .......... 109‏

‏ارائه گزارش کار به مردم .......... 110‏

‏انتصاب شهید رجایی به ریاست بنیاد .......... 110‏

‏ادای بدهی طاغوتیان به شبکه بانکی .......... 111‏

‏خدمت به مستضعفین، عبادتی بزرگ .......... 111‏

‏انتخاب آقای موسوی به ریاست بنیاد .......... 112‏

‏استفاده از داراییهای خاندان پهلوی .......... 113‏

‏تأمین بودجه امور فرهنگی فرزندان شهدا .......... 113‏

‏تمرکز در رسیدگی به امور جانبازان .......... 114‏

کمیته امداد امام خمینی (س)‏ .......... 116‏

‏فرمان تشکیل .......... 116‏

‏لزوم هماهنگی عمل با عنوان کمیته امداد .......... 117‏

‏جبران خسارت معنوی و مادی .......... 117‏

‏خدمتگزاری به محرومان .......... 118‏

‏تأیید اساسنامه کمیته امداد .......... 121‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 294

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ‏ .......... 121‏

‏بسیج مردمی برای تهیه مسکن .......... 121‏

‏لزوم ارائه گزارش کار به مردم .......... 124‏

‏تشکر از بنیاد .......... 124‏

‏نجات مردم از استضعاف .......... 125‏

‏کمک به سیل زدگان .......... 125‏

جهاد سازندگی‏ .......... 126‏

‏خبر تأسیس جهاد سازندگی .......... 126‏

‏پیام تأسیس جهاد سازندگی .......... 126‏

‏جهادگران، پاسداران انقلاب .......... 128‏

‏امید به رفع محرومیتها .......... 131‏

‏جهادگران، خادمان واقعی اسلام و انقلاب .......... 132‏

بنیاد شهید انقلاب اسلامی ‏ .......... 133‏

‏فرمان تأسیس بنیاد شهید .......... 133‏

‏حل مشکل سرپرستی فرزندان شهدا .......... 135‏

‏تشکر از بنیاد شهید .......... 135‏

‏خدمت باارزش .......... 136‏

‏رفع مشکلات خانواده شهدا .......... 136‏

‏دقت در امور فرهنگی فرزندان شهدا .......... 136‏

‏اهتمام به مسائل فرهنگی خانواده های شهدا .......... 138‏

بنیاد پانزده خرداد‏ .......... 139‏

‏تعیین عضو هیأت پانزده خرداد .......... 139‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 295

‏تأیید بنیاد 15 خرداد .......... 140‏

‏تعیین سرپرست بنیاد .......... 140‏

‏کمک به امور فرهنگی فرزندان شهدا .......... 141‏

‏احداث سدّ پانزده خرداد .......... 141‏

‏ادامه احداث سدّ پانزده خرداد .......... 142‏

فصل پنجم: نهادهای دفاعی

کمیته های انقلاب اسلامی‏ .......... 145‏

‏تشکیل کمیته ها در مساجد .......... 145‏

‏انتصاب آقای ناطق نوری به فرماندهی کمیته .......... 146‏

‏انتصاب آقای محتشمی به فرماندهی کمیته .......... 147‏

‏انتصاب آقای سراج الدین موسوی به فرماندهی کمیته .......... 147‏

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‏ .......... 148‏

‏بیان محدوده وظایف سپاه .......... 148‏

‏انتصاب آقای لاهوتی به سرپرستی سپاه .......... 150‏

‏هشدار به اعضای سپاه .......... 150‏

‏سفارش به رعایت احکام اسلامی در سپاه .......... 154‏

‏حکم فرماندهی به آقای مرتضی رضایی .......... 161‏

‏حکم فرماندهی به آقای محسن رضایی .......... 161‏

‏توصیه به جلوگیری از ورود افراد منحرف در سپاه .......... 162‏

‏حکم تشکیل نیروهای سه گانه سپاه .......... 164‏

فرماندهی کل قوا‏ .......... 165‏

‏فرمان به قوای مسلح در مورد غائله پاوه .......... 165‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 296

‏ ‏

‏فرمان به قوای مسلح برای انهدام ضد انقلاب .......... 166‏

‏فرمان به قوای مسلح در مورد غائله سنندج .......... 166‏

‏انتصاب بنی صدر به فرماندهی کل قوا .......... 167‏

‏دستورات امام به نیروهای مسلح .......... 168‏

‏عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا .......... 170‏

‏تفویض اختیارات به تیمسار فلاحی .......... 170‏

‏تفویض اختیارات به تیمسار ظهیر نژاد .......... 170‏

‏انتصاب آقای هاشمی رفسنجانی به جانشینی فرماندهی کل قوا .......... 171‏

بسیج مستضعفین ‏ .......... 172‏

‏فرمان تأسیس بسیج .......... 172‏

‏فرمان به قوای سه گانه و مردم در همگامی با بسیج .......... 174‏

‏پیام به بسیجیان در پایان جنگ .......... 177‏

شورایعالی دفاع‏ .......... 180‏

‏حکم نمایندگی آقای خامنه ای در شورایعالی دفاع .......... 180‏

‏حکم نمایندگی آقای چمران در شورایعالی دفاع .......... 181‏

‏شرح وظایف و اختیارات شورایعالی دفاع .......... 181‏

‏حکم نمایندگی آقای هاشمی در شورایعالی دفاع .......... 182‏

‏حکم نمایندگی آقای ظهیرنژاد در شورایعالی دفاع .......... 183‏

شورایعالی پشتیبانی جنگ ‏ .......... 183‏

‏فرمان پیروی از شورایعالی پشتیبانی جنگ .......... 183‏

‏انتصاب تیمسار سهرابی دردر شورایعالی پشتیبانی جنگ .......... 184‏

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 297

فصل ششم: نمایندگیهای امام (س)

نمایندگی در استانها و شهرستانها‏ .......... 187‏

‏سفارش به حفظ وحدت در کرمانشاه .......... 187‏

‏رسیدگی به انتظارات مردم سیستان وبلوچستان .......... 188‏

‏رسیدگی به اوضاع اردبیل .......... 188‏

‏حلّ مسائل استانهای غربی .......... 189‏

‏اعزام مبلغ به شهر میانه .......... 190‏

‏رسیدگی به اوضاع قائن .......... 190‏

‏رسیدگی به اوضاع کهکیلویه و بویراحمد .......... 190‏

‏بررسی اوضاع منطقه آذربایجان .......... 191‏

‏حلّ مشکلات قوچان .......... 192‏

‏رفع مشکلات مرودشت .......... 192‏

‏ایجاد آرامش در کردستان .......... 193‏

‏رسیدگی به عمران کردستان .......... 194‏

‏رسیدگی به منطقه فومنات .......... 194‏

‏رفع کمبودها در لرستان .......... 194‏

‏اعزام به منطقه الیگودرز .......... 195‏

‏تبلیغ و ارشاد در قوچان .......... 196‏

‏رفع آشفتگیهای همدان .......... 196‏

‏رسیدگی به وضع بهبهان .......... 197‏

‏ایجاد اتحّاد در گیلان .......... 198‏

‏جلوگیری از تجاوز به اموال مردم .......... 199‏

‏رسیدگی به شکایات مردم استانها .......... 199‏

‏جلوگیری از اختلافات در فارس .......... 200‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 298

‏مقابله با توطئه ها در خوزستان .......... 201‏

‏رفع نارساییها در فارس .......... 201‏

‏رفع مشکلات مذهبی و امنیتی در کردستان .......... 202‏

نمایندگی در نیروهای مسلح ‏ .......... 202‏

‏ارشاد و تبلیغ در پایگاه هوایی اصفهان .......... 202‏

‏نظارت بر شورایعالی سپاه پاسداران .......... 203‏

‏نمایندگی آقای امامی در شهربانی .......... 204‏

‏نمایندگی آقای انواری در ژاندارمری .......... 204‏

‏نمایندگی آقای محلاتی در سپاه پاسداران .......... 205‏

‏ریاست سیاسی- عقیدتی ارتش .......... 205‏

‏نمایندگی آقای موحدی کرمانی در شهربانی .......... 206‏

‏نظارت بر خط فکری و اعتقادی در سپاه .......... 207‏

‏اصلاحات در ژاندارمری و شهربانی .......... 207‏

‏انتصاب جانشین آقای طاهری .......... 208‏

‏بازگشت آقای طاهری .......... 208‏

‏مسئولیت آقای محلاتی در غیبت آقای طاهری .......... 210‏

‏تعیین رئیس عقیدتی- سیاسی ژاندارمری .......... 210‏

‏رفع مشکلات نیروهای انتظامی .......... 211‏

‏نمایندگی آقای موسوی در کمیته انقلاب اسلامی .......... 211‏

‏نمایندگی آقای منتجب نیا در شهربانی .......... 212‏

‏نمایندگی آقای عبدالله نوری در سپاه پاسداران .......... 213‏

نمایندگی در اوقاف و امور خیریه‏ .......... 214‏

‏انتصاب آقای واعظ طبسی به سرپرستی آستان قدس رضوی .......... 215‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 299

‏انتصاب آقای انواری به امامت مسجد نارمک .......... 215‏

‏تولیت بقاع متبرکه گیلان .......... 216‏

‏انتصاب آقای واعظ طبسی به تولیت آستان قدس رضوی .......... 216‏

‏نمایندگی آقای امام جمارانی در شورای مرکزی اوقاف .......... 217‏

‏نمایندگی آقای نظام زاده در شورای مرکزی اوقاف .......... 218‏

‏تولیت آستان شاهچراغ و .... .......... 218‏

‏تولیت مدرسه مروی .......... 219‏

‏احیای مقبره شهید مدرس .......... 219‏

‏نمایندگی آقای جمارانی در اوقاف .......... 221‏

‏نصب آقای رضوانی به امامت مسجد سیدعزیزالله .......... 222‏

‏حفظ موقوفات آستان قدس رضوی .......... 222‏

نمایندگی در امور سیاسی و قضایی ‏ .......... 223‏

‏سرپرستی سفارت ایران در امریکا .......... 223‏

‏سرپرستی صندوق تعاون پایتخت .......... 224‏

‏صورت برداری از اموال شاه در کیش .......... 225‏

‏مصادره اموال هژبر یزدانی .......... 225‏

‏رسیدگی به کار کمیته های رشت .......... 226‏

‏رسیدگی به وضع زندان قصر .......... 226‏

‏نمایندگی در ستاد نظارت بر انتخابات قضایی .......... 227‏

‏هماهنگی بین ائمه جمعه .......... 227‏

‏رفع اختلاف بین علمای شیراز .......... 228‏

‏نمایندگی در ستاد نظارت بر انتخابات قضایی .......... 229‏

‏انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی .......... 229‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 300

نمایندگی در امور خدماتی ‏ .......... 229‏

‏رفع مشکلات معلولین و مجروحین .......... 229‏

‏عضویت آقای مهدوی کنی در شورای بهزیستی کشور .......... 230‏

‏رسیدگی به زلزله زدگان کرمان .......... 230‏

‏نمایندگی آقای عبدالله نوری در جهاد سازندگی .......... 231‏

‏نمایندگی آقای صانعی در شورایعالی بازسازی .......... 232‏

‏رفع کمبودهای نان و برنج .......... 232‏

‏مصرف اموال در اختیار ولی فقیه .......... 233‏

‏ادامه کار هیأت واگذاری زمین .......... 234‏

‏نمایندگی در هیأت واگذاری زمین .......... 234‏

نمایندگی در امور فرهنگی ‏ .......... 235‏

‏تنظیم امور صدا و سیما .......... 235‏

‏نمایندگی در وزارت ارشاد ملی .......... 235‏

‏سرپرستی آقای ابراهیم یزدی بر مؤسسه کیهان .......... 236‏

‏سرپرستی روزنامه اطلاعات .......... 236‏

‏انتصاب آقای محمد خاتمی به سرپرستی روزنامه کیهان .......... 237‏

‏نمایندگی در نهضت سوادآموزی .......... 238‏

‏نمایندگی در صدا و سیما .......... 238‏

‏نمایندگی در دفتر تبلیغات اسلامی .......... 239‏

نمایندگی در امور خارج از کشور‏ .......... 240‏

‏بررسی مشکلات ایرانیان مقیم اروپا .......... 240‏

‏رسیدگی به وضع ایرانیان مقیم قطر .......... 241‏

‏انتصاب امامت جمعه در کویت .......... 241‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 301

‏اعزام برای بررسی امور ایرانیان مقیم اروپا .......... 242‏

‏تبلیغ در استرالیا .......... 243‏

‏هماهنگی تبلیغات خارج از کشور .......... 243‏

‏نمایندگی در پاکستان .......... 244‏

نمایندگی در حج‏ .......... 245‏

‏انتصاب آقایان انواری و محلاتی به سرپرستی حجاج .......... 245‏

‏انتصاب آقای توسلی به سرپرستی حجاج .......... 248‏

‏انتصاب آقای موسوی خوئینی ها به سرپرستی حجاج .......... 248‏

‏انتصاب موقّت آقای کروبی به سرپرستی حجاج .......... 250‏

‏انتصاب دائمی آقای کروبی .......... 251‏

‏اجازه ادامه کار آقای کروبی .......... 251‏

فصل هفتم: نهادهای موقت و مقطعی

‏ ‏

هیأت رسیدگی به اوضاع شرکت ملی نفت‏ .......... 255‏

‏تعیین هیأت نظارت بر تولید نفت .......... 255‏

کمیته تنظیم اعتصابات‏ .......... 257‏

‏تعیین اعضای هیأت تقویت و تنظیم اعتصابات .......... 257‏

صندوق ملی ترمیم خسارات انقلاب‏ .......... 258‏

‏کمک مالی به خسارت دیدگان .......... 259‏

هیأت بررسی جنایات امریکا در ایران‏ .......... 260‏

‏آگاه ساختن جهانیان از جنایات امریکا .......... 260‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 302

همایش رسیدگی به جنایات امریکا در ایران ‏ .......... 261‏

‏نشان دادن ستمهای امریکا به جهانیان .......... 261‏

هیأت حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات ‏ .......... 262‏

‏رسیدگی به تخلفات و اختلافات مسئولین .......... 263‏

بنیاد امور مهاجرین‏ .......... 264‏

‏تمجید از جنگزدگان و خادمان آنها .......... 264‏

‏خدمت به مهاجرین جنگی، عبادتی بزرگ .......... 265‏

‏تشکر از بنیاد مهاجرین جنگی .......... 266‏

ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای ‏ .......... 266‏

‏متن فرمان هشت ماده ای با هدف اصلاح دستگاه قضا .......... 266‏

‏تعیین اعضای ستاد رسیدگی به تخلفات .......... 271‏

‏قاطعیت در رسیدگی به تخلّفات .......... 271‏

‏تشکیل محکمه قضات .......... 274‏

‏لزوم تغییر ملاکهای گزینش .......... 275‏

‏توقیف اموال بر طبق فرمان هشت ماده ای .......... 276‏

‏اسلامی کردن همه نهادها .......... 277‏

‏رضایت از نتیجه کار ستاد و واگذاری آن به قوّه قضاییه .......... 278‏

ستاد رسیدگی به امور مناطق بمباران شده .......... 279

‏کمک به آسیب دیدگان از بمب گذاری .......... 279‏

‏رسیدگی به نیازهای آسیب دیدگان .......... 279‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 303

هیأت رسیدگی به انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی‏ .......... 280‏

‏عدم جواز مسامحه .......... 281‏

‏نمایندگی در رسیدگی به انتخابات تهران .......... 281‏

‏رسیدگی به شکایات .......... 282‏

‏اعلام سریع تصمیم نهایی .......... 283‏

‏انتقاد از تأخیر در رسیدگی به انتخابات .......... 283‏

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 304