فصل هفتم نهادهای موقت و مقطعی
همایش رسیدگی به جنایات امریکا در ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

همایش رسیدگی به جنایات امریکا در ایران

همایش رسیدگی به جنایات امریکا در ایران

‏ ‏

‏ ‏

نشان دادن ستمهای امریکا به جهانیان

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای بنی صدر، رئیس جمهور ایران‏

‏مقتضی است برای رسیدگی به جرایم امریکا در حملۀ نظامی به‏‎ ‎‏ایران، از گروههای مختلف کشورهای جهان دعوت شود که مشاهده کنند‏‎ ‎‏امریکای جهانخوار با ادعاهای طرفداری از حقوق بشر و صلح دوستی و‏‎ ‎‏انسان دوستی با یک ملت مستقل چه معامله ای کرده است و می کند تا‏‎ ‎‏مشاهده کنند آثار جرم این رژیم آدمخوار را؛ که مع الأسف دولتهای‏‎ ‎‏غربی، جمعیتهای طرفدار حقوق بشر، و سازمان ملل متحد، و شورای‏‎ ‎‏امنیت سازمان ملل متحد، همگی طرفداری از او می کنند. و به عیان‏‎ ‎‏ببینند تا آنچه اینجانب مکرر گفته ام که تمام این سازمانها و گروهها برای‏‎ ‎‏طرفداری از قدرتمندان به وجود آمده است، و این جمعیتها به دست‏‎ ‎‏قدرتمندان برای سلطه بر ضعیفان و مکیدن خون محرومان جهان‏‎ ‎‏به وجود آمده است. تا ببینند که به بهانۀ نجات جاسوسان چه نقشه ای‏‎ ‎‏برای ملت مظلوم ماطرح کرده اند. تا ببینند و باور کنند که سازمانهای‏‎ ‎‏کذایی آنجا که به نفع قدرتمندان و سرمایه داران بین المللی است حقوق‏‎ ‎‏مستضعفین را نادیده گرفته، و جز برای سلطۀ آنان عملی انجام‏‎ ‎‏نمی دهند. ‏

‏دولت غاصب عراق به دستور امریکا مدتهاست به ایران تجاوز‏‎ ‎‏می کند، و ما ندیدیم این جمعیتها و سازمانها ولو برای یک مرتبه هم که‏‎ ‎‏شده است اعتراض کنند، لکن برای پنجاه نفر جاسوس، که با کمال‏‎ ‎‏انسانیت با آنها عمل می شود، هر روز اعتراضات و فریاد نقض حقوق بشر‏‎ ‎‏از حلقوم آنان طنین انداز است! ما ندیدیم که طرفداران حقوق بشر ازحق‏‎ ‎‏دولت ضعیف و ملت مظلوم ما دفاع کنند. این سازمانها نه تنها این تجاوز‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 261

‏واضح به یک کشور مستقل را نادیده می گیرند، بلکه ما را به نقض‏‎ ‎‏قراردادهای بین المللی محکوم می کنند. در صورتی که ما جز جاسوسان‏‎ ‎‏را که برای توطئه به ایران آمده اند کسی را توقیف نکردیم. و ببینند که‏‎ ‎‏آنان که به طرفداری از امریکای متجاوز ما را می خواهند در حصر‏‎ ‎‏اقتصادی قرار دهند، با اینکه کارتر آنان را در جریان خیانت هولناکش‏‎ ‎‏قرار نداده و نقض حاکمیت یک کشور مستقل را کرده است، باز از او‏‎ ‎‏طرفداری می کنند و خواهند کرد و ما را به حصر اقتصادی می کشند و باز‏‎ ‎‏برای طرفداری ظالم هیاهو می کنند. شما به طرفداران امریکا، که‏‎ ‎‏مع الأسف در این به اصطلاح روشنفکران خودمان فراوانند، و به جوانانی‏‎ ‎‏که فریب این گروهها را خورده اند تذکر دهید که خود را عوض کنند و به‏‎ ‎‏ملت خود بپیوندند و برای دیگران و اجانب جان خود را تباه نکنند، و به‏‎ ‎‏نصیحت ما گوش دهند که خیر و صلاح خودشان در این است. شما به‏‎ ‎‏قشرهایی مثل خرابکاران کردستان و آشوبگران دانشگاهها تذکر دهید‏‎ ‎‏که در این موقع حساس از این اعمال خلاف ملیت و اسلامیت و انسانیت‏‎ ‎‏که کشور را ممکن است به تباهی کشد دست بردارید، که امروز هر صدایی‏‎ ‎‏و هر عملی برخلاف جریان انقلابی ایران خدمت به جهانخواران است، و‏‎ ‎‏دلیل بر وابستگی اینان به آنان است. والسلام علیکم و علی عبادالله ‏‎ ‎‏الصالحین.(289)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

***‏6 / 2 / 59‏

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 262