فصل هفتم نهادهای موقت و مقطعی
کمیته تنظیم اعتصابات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

کمیته تنظیم اعتصابات

کمیته تنظیم اعتصابات[1]

‏ ‏

‏ ‏

تعیین اعضای هیأت تقویت و تنظیم اعتصابات 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای دکتر یدالله سحابی ‏

‏به طوری که اطلاع دارید ملت مسلمان و غیور ایران و جمع کثیری از‏‎ ‎‏کارمندان و کارگرانِ در استخدام دولت، به منظور درهم شکستن‏‎ ‎‏مقاومت لجوجانۀ نظام استبدادی کهن، از چهار ماه قبل به این طرف با‏‎ ‎‏قبول انواع محرومیتها و فداکاریها دست به اعتصابهای عمومی زده و‏‎ ‎‏تدریجاً قدرت عمل را از شاه مخلوع و دولتهای زیر فرمانش گرفته اند.‏‎ ‎‏رجای واثق داریم که به فضل الهی و به همت مبارزین آگاه، بساط ننگین‏‎ ‎‏فساد و ظلم شاهنشاهی بزودی از سرزمین ما برچیده شده جای خود را‏‎ ‎‏به حکومت عدل و رحمت اسلامی دهد.‏

‏نظر به اینکه بعضی از اعتصابها و متوقف بودن وسایل حمل آذوقه و‏‎ ‎‏مواد غذایی مورد نیاز مردم، خصوصاً گندم، و یا تعطیل برنامه های‏‎ ‎‏نگهداری و تعمیرات دستگاههای صنعتی، ممکن است سبب‏‎ ‎‏محرومیتهای مشقت بار و فلج کننده برای مردم زیر ستم یا رکود‏‎ ‎‏فعالیتهای اقتصادی و سبب خسارتهای غیرقابل جبران گردد، و نیز‏‎ ‎‏دستاویز تبلیغاتی و حربۀ جنگی به دست حریف بدهد، باید سعی شود‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 257

‏که ضمن ابراز انزجار و به زانو درآوردن دستگاه غاصب حاکم ـ که هدف‏‎ ‎‏اصلی اعتصاب است ـ زیانهای ناشیه کمتر متوجه ملت شجاع و مردم‏‎ ‎‏بیداری که سربازان این کارزار می باشند گردد.‏

‏بدین وسیله به جنابعالی مأموریت داده می شود که به اتفاق جناب‏‎ ‎‏آقای حجت الاسلام آقای شیخ محمدجواد باهنر و جناب آقای مهندس‏‎ ‎‏علی اکبر معین فر و دو نفر دیگر که با مشورت آقایان تعیین خواهید کرد،‏‎ ‎‏هیأتی برای تقویت و تنظیم اعتصابات تشکیل دهید. این هیأت با کسب‏‎ ‎‏نظر و همکاری گروههای شرافتمند در حال اعتصاب، تدابیر و ترتیباتی‏‎ ‎‏اتخاذ نمایند که تا سقوط نهایی نظام استبدادی حاضر، اعتصابها در‏‎ ‎‏حدضرورت ادامه یافته و ضمن حداکثر فشار بر دستگاه غاصب، حداقل‏‎ ‎‏خسارت را برای ملت و مملکت در زمینۀ احتیاجات ضروری و گردش‏‎ ‎‏چرخهای اقتصادی و حفظ سرمایه های انسانی و صنعتی با رعایت الأهم‏‎ ‎‏فالأهم فراهم آورد. از عموم اعتصاب کنندگان محترم تشکر‏‎ ‎‏می کنم.(286)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏28 / 10 / 57‏

***

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 258

  • ) اعتصابات دوران انقلاب علاوه براینکه موجب تزلزل در ارکان رژیم شاه می شد باعث بروز مشکلاتی در معیشت مردم و درآمد اقشار مستضعف می گردید. لذا حضرت امام برای کاهش فشار وارده بر مردم کمیته ای را مأمور رسیدگی و تنظیم اعتصابات نمودند.