فصل ششم نمایندگیهای امام (س)
نمایندگی در امور فرهنگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

نمایندگی در امور فرهنگی

نمایندگی در امور فرهنگی

‏ ‏

‏ ‏

تنظیم امور صدا و سیما

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای سید محمد موسوی‏‎[1]‎‏ ـ دامت افاضاته‏

‏مقتضی است جنابعالی تشریف ببرید در سازمان رادیو ـ تلویزیون با‏‎ ‎‏همکاری جناب آقای قطب زاده، امور و برنامه های آنجا را تنظیم کنید که‏‎ ‎‏موجب شکایت مردم نباشد. البته توجه دارید که این دستگاه اسلامی‏‎ ‎‏است و باید جداً از برنامه های انحرافی احتراز شود. توفیق جنابعالی را‏‎ ‎‏خواستارم.(264)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏21 / 4 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

نمایندگی در وزارت ارشاد ملی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای سید هادی خسروشاهی ـ دامت افاضاته‏

‏با توجه به سوابقی که جنابعالی در امر تبلیغات و مطبوعات دارید، به‏‎ ‎‏نمایندگی از طرف اینجانب در وزارت ارشاد ملی در قسمت مطبوعات و‏‎ ‎‏تبلیغات داخلی و خارجی و دایره روابط بین المللی اسلامی به وظیفه‏‎ ‎‏اسلامی و ملی خویش به بهترین وجه عمل نمایید. از کارمندان محترم‏‎ ‎‏وزارت ارشاد می خواهیم تا با ایشان همکاریهای لازم را بنمایند. توفیق‏‎ ‎‏جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.(265)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏25 / 9 / 58‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 235

سرپرستی آقای ابراهیم یزدی بر مؤسسه کیهان

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی ـ ایّده الله تعالی ‏

‏با اهمیتی که مطبوعات و نقشی که در ساختن جامعه دارند، با‏‎ ‎‏گذشت بیش از یک سال از برقراری جمهوری اسلامی، باز دیده می شود‏‎ ‎‏که بسیاری از مطبوعات در خط انقلاب اسلامی نیستند؛ و اصلاحاتی‏‎ ‎‏بنیادی در آنها باید تحقق یابد که اشخاص منحرفی که موجب این امور‏‎ ‎‏انحرافی می شوند دستشان از این رسانه های گروهی کوتاه شود. لهذا‏‎ ‎‏جنابعالی، که شایستگی و قدرت اداری تان محرز است، برای این امر‏‎ ‎‏حیاتی و اصلاح امور به سرپرستی مؤسسۀ «کیهان» ـ که از مؤسسات‏‎ ‎‏مربوط به مستضعفین است ـ منصوب هستید، که باکمک کارمندان‏‎ ‎‏محترم و متعهد، این مؤسسه را هر طور صلاح می دانید به طور اسلامی و‏‎ ‎‏مناسب با جمهوری اسلامی اداره نمایید. از خداوند تعالی توفیق و تأیید‏‎ ‎‏جنابعالی را خواستار است.(266)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏8 / 2 / 59‏

***

‏ ‏

‏ ‏

سرپرستی روزنامۀ اطلاعات

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید محمود دعایی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏از آنجا که مطبوعات کشور در ساختن جامعه نقش مؤثری را‏‎ ‎‏ایفا می نماید، جنابعالی را به خاطر شایستگی و لیاقتی که در ادارۀ‏‎ ‎‏اینگونه امور دارید به سرپرستی روزنامۀ اطلاعات که مربوط به‏‎ ‎‏مستضعفین است منصوب می نمایم. و البته متوجه هستید که‏‎ ‎‏مطبوعات باید همیشه در خدمت اسلام عزیز و مردم و کشور باشند‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 236

‏و آزادیها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی به بهترین وجه‏‎ ‎‏تأمین شود. امید است به یاری خدا و با همکاری کارمندان متعهد، این‏‎ ‎‏روزنامه را در راه تحقق بخشیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی اداره‏‎ ‎‏نمایید.‏

‏از خدای تعالی توفیق همگان را در این راه مسئلت دارم.(267)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏20 / 2 / 59‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب آقای محمد خاتمی به سرپرستی روزنامۀ کیهان

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای سید محمد خاتمی ـ دامت افاضاته‏

‏از آنجا که مطبوعات کشور در ساختن جامعه نقش مؤثری‏‎ ‎‏را ایفا می نمایند، جنابعالی را به خاطر شایستگی و لیاقتی ‏‎ ‎‏که در ادارۀ اینگونه امور دارید، به سرپرستی روزنامۀ کیهان، که ‏‎ ‎‏مربوط به مستضعفین است، منصوب می نمایم. و البته ‏‎ ‎‏متوجه هستید که مطبوعات باید همیشه در خدمت اسلام عزیز ‏‎ ‎‏و مردم و کشور باشند؛ و آزادیها در حدود قوانین مقدس اسلام ‏‎ ‎‏و قانون اساسی به بهترین وجه تأمین شود و بیطرفی حفظ ‏‎ ‎‏گردد. امید است به یاری خدا و با همکاری کارمندان متعهدتان ‏‎ ‎‏روزنامه را در راه تحقق بخشیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی اداره ‏‎ ‎‏نمایید.‏

‏از خدای تعالی توفیق همکاران را در این راه مسئلت دارم.(268)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏25 / 8 / 59‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 237

نمایندگی در نهضت سوادآموزی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محسن قرائتی ـ دامت افاضاته ‏

‏نظر به اهمیت امر سوادآموزی و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی و‏‎ ‎‏با توجه به تجربیاتی که در این باره دارید، جنابعالی را به سمت نمایندۀ‏‎ ‎‏خود در سازمان نهضت سوادآموزی تعیین می نمایم.‏

‏امید است با هماهنگی هر چه بیشتر با مسئولان محترم این سازمان‏‎ ‎‏و وزارت آموزش و پرورش، مسئولیت سنگین خویش را بهتر انجام‏‎ ‎‏دهید. بدیهی است که کمک و مساعدت دست اندرکاران امر نهضت و‏‎ ‎‏وزارت آموزش و پرورش و استفاده از تمامی امکانات موجود، پیروزی‏‎ ‎‏شما را بر عفریت بیسوادی که یکی از میراثهای شوم نظام طاغوتی است‏‎ ‎‏سریعتر می نماید.‏

‏از خدای تعالی موفقیت شما را در این راه مسئلت دارم. والسلام‏‎ ‎‏علیکم و رحمة الله .(269)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏21 / 2 / 61‏

***

‏ ‏

‏ ‏

نمایندگی در صدا و سیما

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏بر خلاف انتظار، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اختلافاتی‏‎ ‎‏پیش آمد که موجب نگرانی شد. در نتیجه اینجانب آقای محمد هاشمی‏‎ ‎‏را به نمایندگی از جانب خودم برای به عهده گرفتن کلیه مسئولیتهای‏‎ ‎‏مدیر عامل صدا و سیما معیّن نمودم که این دستگاه عظیم، بی مسئولیت‏‎ ‎‏نباشد. و چون شورای محترم سرپرستی مطالبی دارند و بعضی از آنها را‏‎ ‎‏به اینجانب نوشته اند، و آقای هاشمی نیز مطالبی دارند، لازم است‏‎ ‎‏حضرات آقایان: رئیس محترم جمهور و رئیس محترم دیوانعالی کشور و‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 238

‏رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و نخست وزیر محترم ـ ایّدهم الله ‏‎ ‎‏تعالی ـ مطالب طرفین را بدون کوچکترین اغماض رسیدگی نمایند و‏‎ ‎‏تصمیم نهایی را بگیرند.‏

‏لازم به تذکر است که شنیده شده است، بعضی در بیت اینجانب‏‎ ‎‏بر خلاف میل من یا بدون اطلاع من کاری انجام می دهند. چون این‏‎ ‎‏مطلب بر خلاف واقع است، گویندۀ این نحو مطالب به درگاه خداوند‏‎ ‎‏متعال توبه نماید.‏‎[2]‎‏(270)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏4 / 4 / 62‏

***

‏ ‏

‏ ‏

نمایندگی در دفتر تبلیغات اسلامی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد عبایی ـ دامت افاضاته‏

‏از آنجا که از اینجانب خواسته شد نماینده ای در دفتر تبلیغات‏‎ ‎‏اسلامی نصب نمایم جنابعالی را به سِمت نمایندۀ خویش در آن دفتر‏‎ ‎‏انتخاب نمودم. لازم است یادآور شوم که به طوری که گزارش رسیده‏‎ ‎‏است تاکنون دفتر مذکور خدمتهای شایان تقدیری به اسلام و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و حوزه های محترم علمیه نموده است که باید از آن تشکر نمود.‏‎ ‎‏امید است با عنایات باری تعالی و ادعیۀ حضرت ولی الله اعظم ـ ارواحنا‏‎ ‎‏فداه ـ توفیق هر چه بیشتر در این امر ارزشمند پیدا نموده و در ادامۀ‏‎ ‎‏خدمت کوشا باشید. امید است مدرسین و فضلا[ی] محترم و‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 239

‏طلاب عزیز با همکاری و همیاری بیشتر و بهتر با آن دفتر محترم‏‎ ‎‏ملت عزیز کشور را به وظایف دینی و سیاسی اسلامی خود آشناتر‏‎ ‎‏فرمایند. والسلام علیکم و علی عبادالله الصالحین.(271)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏25 / 2 / 64‏

***

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 240

  • ) خوئینی ها.
  • ) در طول دوران رهبری امام خمینی، غالباً کسانی که مواضع امام را با خواستها و نظریات خویش همسو نمی دیدند، انگشت اتهام را به سوی دفتر امام و اعضای بیت ایشان، خصوصاً چهرۀ درد آشنای امام و انقلاب، آقای سید احمد خمینی نشانه می رفتند و از «کانالیزه شدن» بیت و دفتر و حتی شخص امام سخن می گفتند. متأسفانه این اتهام ناروا ـ که البته از سوی پیروان امام و ملت ایران هیچ گاه پذیرفته نشد ـ پس از رحلت امام نیز از ناحیۀ کسانی که در مقطعی از مقاطع انقلاب نتوانستند با امام مینی همراه باشند، مطرح می شود.