فصل ششم نمایندگیهای امام (س)
نمایندگی در اوقاف و امور خیریه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

نمایندگی در اوقاف و امور خیریه

نمایندگی در اوقاف و امور خیریه

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب آقای واعظ طبسی به سرپرستی آستان قدس رضوی 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خدمت جناب مستطاب حجت الاسلام آقای آقا شیخ عباس واعظ‏‎ ‎‏طبسی ـ دامت افاضاته‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 214

‏پس از اهدای سلام و تحیت، تا تعیین تولیت برای آستان مقدس‏‎ ‎‏حضرت ثامن الائمه ـ صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین ـ‏‎ ‎‏جنابعالی برای سرپرستی آن آستان مقدس منصوب هستید. لازم است‏‎ ‎‏با کمال جدیت و به طور دقیق حفاظت از متعلقات آنجا خصوصاً کتابخانه‏‎ ‎‏و خزینه و محتویات ضریح مقدس و موقوفات و سایر آنچه مربوط است‏‎ ‎‏به آن آستان مقدس بفرمایید، و از حیف و میل و ضیاع‏‎[1]‎‏ اموال جلوگیری‏‎ ‎‏نمایید. حضرات خُدام محترم با جنابعالی در این امر لازم تشریک‏‎ ‎‏مساعی خواهند نمود. والسلام علیکم و رحمة الله .(232)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏25 / 11 / 57‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب آقای انواری به امامت مسجد نارمک 

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محی الدین انواری ـ دامت برکاته ‏

‏همان طوری که اهالی محترم نارمک طی طومار ارسالی درخواست‏‎ ‎‏نموده اند، جنابعالی برای اقامۀ جماعت و نشر احکام مقدسه و انجام امور‏‎ ‎‏تبلیغی در مسجد جامع نارمک بدان جا بروید. امید است اهالی محترم‏‎ ‎‏نیز با شما همکاری نموده وظایف مذهبی و تبلیغی را به نحو احسن‏‎ ‎‏انجام دهید. ‏

‏از خدای تعالی عظمت اسلام و مسلمین و توفیقات همگان را‏‎ ‎‏خواستارم.(233)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏23 / 12 / 57‏

***

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 215

تولیت بقاع متبرکه گیلان 

‏بسمه تعالی‏

‏جنابان مستطابان حجت الاسلام آقای احسان بخش و حجت الاسلام‏‎ ‎‏آقای ضیایی ـ دامت افاضاتهما‏

‏لازم است آقایان در معیت چند تن از معتمدین محل و با همکاری و‏‎ ‎‏نظارت آنان به اموال و نذورات متعلقۀ بقاع متبرکۀ استان گیلان‏‎ ‎‏رسیدگی و ضبط و جمع آوری نمایید؛ و آنچه را برای تعمیر و بازسازی‏‎ ‎‏بقاع مزبوره لازم است به مصرف برسانید، و مازاد آن را در امور‏‎ ‎‏مستضعفین محل ـ به هر نحو که مصلحت می دانید ـ صرف کنید.از‏‎ ‎‏خدای تعالی موفقیت همگان را خواستارم.(234)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏21 / 2 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب آقای واعظ طبسی به تولیت آستان قدس رضوی 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ عباس واعظ طبسی ـ‏‎ ‎‏دامت افاضاته ‏

‏نظر به سابقه ای که جنابعالی در ادارۀ امور آستان مقدس حضرت‏‎ ‎‏ثامن الائمه ـ صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین ـ دارید و‏‎ ‎‏اعتمادی که در این باره به جنابعالی می باشد، به سمت تولیت آن آستانۀ‏‎ ‎‏مقدسه منصوب می شوید تا با کمال جدیت و به طور دقیق از متعلقات‏‎ ‎‏آنجا خصوصاً کتابخانه و خزینه و محتویات ضریح مقدس و موقوفات و‏‎ ‎‏سایر متعلقات آن آستان مقدس محافظت کامل را بفرمایید و از حیف و‏‎ ‎‏میل و ضیاع اموال جلوگیری نمایید و حضرات خدام محترم نیز با‏‎ ‎‏جنابعالی در این امر لازم تشریک مساعی خواهند نمود.‏

‏و آنچه لازم به تذکر است این مطلب می باشد که هیچ یک از‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 216

‏نهادهای جمهوری اسلامی مانند جهاد سازندگی و همچنین وزارت‏‎ ‎‏ارشاد ملی و یا اشخاص عادی، حق دخالت در موقوفات و سایر متعلقات‏‎ ‎‏آستان قدس را ندارد. از خدای تعالی موفقیت همگان را در انجام وظایف‏‎ ‎‏الهی مسئلت دارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(235)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏15 / 1 / 59‏

***

‏ ‏

‏ ‏

نمایندگی آقای امام جمارانی در شورای مرکزی اوقاف 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج سید مهدی امام جمارانی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏از آنجا که بنا به تصویب شورای انقلاب مقرر گردیده تا در شورای‏‎ ‎‏مرکزی اوقاف دو نفر روحانی شرکت داشته باشند که با سایر اعضای این‏‎ ‎‏شورا امور اوقاف را زیر نظر بگیرند، لذا جنابعالی را به سمت نمایندۀ خود‏‎ ‎‏و به عنوان یکی از این دو روحانی در شورای مزبور انتخاب می نمایم و‏‎ ‎‏امید است در این امر مهم از هیچ گونه کوششی فروگذار ننمایید وبا‏‎ ‎‏همکاری و همگامی با سایر برادران عضو شورای مرکزی و کارمندان‏‎ ‎‏اوقاف، به بهترین وجه از موقوفات نگهداری نمایید. از خدای تعالی‏‎ ‎‏توفیق و تأیید جنابعالی را در هر چه اسلامی تر کردن ادارۀ اوقاف مسئلت‏‎ ‎‏دارم. ضمناً لازم است در هر ماه اعضای مزبور و سایر کارمندان محترم‏‎ ‎‏گزارشی از وضع سازمان اوقاف به جنابعالی تسلیم و به اطلاع اینجانب‏‎ ‎‏برسانید.(236)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏26 / 5 / 59‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 217

نمایندگی آقای نظام زاده در شورای مرکزی اوقاف 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای شیخ محمد علی نظام زاده ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏از آنجا که بنا به تصویب شورای انقلاب مقرر گردیده تا در شورای‏‎ ‎‏مرکزی اوقاف دو نفر روحانی شرکت داشته باشند که با سایر اعضای این‏‎ ‎‏شورا امور اوقاف را زیر نظر بگیرید، لذا جنابعالی را به سمت نمایندۀ خود‏‎ ‎‏و به عنوان یکی از دو روحانی در شورای مزبور انتخاب می نمایم. و امید‏‎ ‎‏است در این امر مهم از هیچ گونه کوششی فروگذار ننمایید و با همکاری و‏‎ ‎‏همگامی با سایر برادران عضو شورای مرکزی و کارمندان اوقاف به‏‎ ‎‏بهترین وجه از موقوفات نگهداری نمایید. از خدای تعالی توفیق و تأیید‏‎ ‎‏جنابعالی را در هر چه اسلامی تر کردن ادارۀ اوقاف مسئلت دارم. ضمناً‏‎ ‎‏لازم است در هر ماه اعضای مزبور و سایر کارمندان محترم گزارشی از‏‎ ‎‏وضع سازمان اوقاف به جنابعالی تسلیم و به اطلاع اینجانب‏‎ ‎‏برسانید.(237)روح الله الموسوی الخمینی ‏

***‏26 / 5 / 59‏

‏ ‏

‏ ‏

تولیت آستان شاهچراغ و...

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد مهدی دستغیب ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏به منظور تصدی امور دو آستانۀ مبارکۀ حضرت احمد بن موسی بن‏‎ ‎‏جعفر، شاهچراغ و حضرت میر سید محمد ـ علیهما السلام ـ جنابعالی را‏‎ ‎‏به تولیت دو آستانۀ مذکور منصوب می نمایم. امیدوارم موفق و مؤیّد‏‎ ‎‏باشید. والسلام علیکم و رحمة الله .(238)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏5 / 9 / 60‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 218

تولیت مدرسه مروی 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خدمت جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمدرضا کنی ـ‏‎ ‎‏دامت افاضاته ‏

‏با حسن تدبیر و مدیریت و وثاقت و امانت که در جنابعالی محرز‏‎ ‎‏است، مناسب دیدم برای تصدی امور مدرسۀ مروی با تمام متعلقات آن‏‎ ‎‏از موقوفات و غیرها به جنابعالی زحمت دهم. لهذا جنابعالی را به سمت‏‎ ‎‏متولی مدرسۀ مروی و موقوفات و کتابخانه و آنچه متعلق به آن است‏‎ ‎‏منصوب نمودم. امید است خداوند تعالی به جنابعالی توفیق مرحمت‏‎ ‎‏فرماید، در تمشیت امور آنجا خصوصاً تقویت جنبه های علمی و تقوایی و‏‎ ‎‏تربیت فضلا و علما. ان شاءالله تعالی علما و مدرسین تهران ـ دامت‏‎ ‎‏برکاتهم ـ کوشش نمایند در تعلیم و تربیت طلاب محترم مدرسه و با رفت‏‎ ‎‏آمدن خودشان چنانچه سیرۀ سلف صالح ـ رحمهم الله ـ بود این مدرسه را‏‎ ‎‏با علم و عمل روشنی بخشند.‏

‏از خداوند تعالی تأیید و توفیق جنابعالی را خواستار و امید است با‏‎ ‎‏عنایات خاصۀ بقیة الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ در این مقصد مهم شرعی‏‎ ‎‏کامیاب باشید. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(239)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏26 / 6 / 63‏

***

‏ ‏

‏ ‏

احیای مقبرۀ شهید مدرس

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏در عصر شکوفایی انقلاب اسلامی، بزرگداشت مجاهدی عظیم الشأن‏‎ ‎‏و متعهدی برومند و عالم بزرگواری که در دوران سیاه اختناق رضاخانی‏‎ ‎‏می زیست لازم می باشد. زیرا در زمانی که قلمها شکسته و زبانها بسته و‏‎ ‎‏گلوها فشرده بود،او از اظهار حق و ابطال باطل دریغ نمی کرد. در آن‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 219

‏روزگار،در حقیقتْ حق حیات از ملت مظلوم ایران سلب شده بود،و‏‎ ‎‏میدان تاخت و تاز قلدری هتاک در سطح کشور باز،و دست مزدوران‏‎ ‎‏پلیدش در سراسر ایران تا مرفق به خون عزیزان آزادۀ وطن و علمای‏‎ ‎‏اعلام و طبقات مختلف آغشته بود. این عالمِ ضعیف الجثه، با جسمی‏‎ ‎‏نحیف و روحی بزرگ و شاداب از ایمان و صفا و حقیقت و زبانی چون‏‎ ‎‏شمشیر حیدر کرار،رویارویشان ایستاد و فریاد کشید و حق را گفت و‏‎ ‎‏جنایت را آشکار کرد،و مجال را بر رضاخان کذایی تنگ و روزگارشان را‏‎ ‎‏سیاه کرد. وعاقبت جان طاهر خود را در راه اسلام عزیز و ملت شریف نثار‏‎ ‎‏کرد. و به دست دژخیمان ستمشاهی در غربت به شهادت رسید،و به‏‎ ‎‏اجداد طاهرینش پیوست. در واقع شهید بزرگ ما،مرحوم مدرس،که‏‎ ‎‏القاب برای او کوتاه و کوچک است،ستارۀ درخشانی بود بر تارک کشوری‏‎ ‎‏که از ظلم و جور رضاشاهی تاریک می نمود. و تاکسی آن زمان را درک‏‎ ‎‏نکرده باشد. ارزش این شخصیت عالیمقام را نمی تواند درک کند. ملت ما‏‎ ‎‏مرهون خدمات و فداکاریهای اوست. و اینک که با سر بلندی از بین ما‏‎ ‎‏رفته است،بر ماست که ابعاد روحی و بینش سیاسی و اعتقادی او را‏‎ ‎‏هرچه بهتر بشناسیم و بشناسانیم ؛ وبا خدمت ناچیز خود مزار شریف‏‎ ‎‏دور افتادۀ او را تعمیر واحیا نماییم. مناسب دیدم که این خدمت را در‏‎ ‎‏اختیار جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ عباس واعظ‏‎ ‎‏طبسی ایّده الله تعالی ـ قرار دهم. مردی خدمتگزار به اسلام و آستان‏‎ ‎‏قدس رضوی که در مدت تصدی کوتاهش خدمات شایان تقدیری به‏‎ ‎‏آستان ملکوتی حضرت رضا ـ سلام الله علیه وعلی آبائه ـ نموده‏‎ ‎‏است،وپرده از چپاولگریهای پنجاه سالۀ رژیم ستمگر پهلوی برداشته‏‎ ‎‏است ـ جَزَاه الله ُ عن الاسلام خیراً ـ امید است ایشان به وجهی مناسب با‏‎ ‎‏شخصیت آن بزرگوار این خدمت را همچون خدمتهای ارزشمند‏‎ ‎‏دیگرشان به اتمام برسانند،و موجبات رضایت خداوند متعال و‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 220

‏خشنودی حضرت رضا ـ سلام الله علیه ـ و فرزند عزیزش حضرت‏‎ ‎‏بقیة الله ـ أرواحنالمقدمه الفداء ـ را فراهم نماید. ‏

‏از خداوند متعال رحمت در جوار قدس خود برای آن بزرگمرد‏‎ ‎‏تاریخ،و عظمت برای اسلام، و سعادت برای ملت غیور،و پیروزی برای‏‎ ‎‏مجاهدین اسلام بر سپاه ظلم و کفر،و غفران برای شهدای در راه‏‎ ‎‏خدا،خصوصاً شهدای جنگ تحمیلی،و صحت برای آسیب دیدگان و‏‎ ‎‏رهایی برای اسرا و مفقودین و صبر و اجر برای بازماندگان آنان را‏‎ ‎‏خواستارم. و السلام علی عبادالله الصالحین و رحمة الله و برکاته.(240)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏28 / 6 / 63‏

***

‏ ‏

‏ ‏

نمایندگی آقای جمارانی در اوقاف

‏بسمه تعالی‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج مهدی امام جمارانی ـ دامت افاضاته ـ‏‎ ‎‏را، با حفظ نمایندگی از طرف اینجانب، اجازۀ تصدی اموری که مربوط به‏‎ ‎‏ولی فقیه هست را در آن سازمان دادم.(241)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏25 / 10 / 63‏

***

‏ ‏

‏ ‏

نصب آقای رضوانی به امامت مسجد سیدعزیزالله

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏از آنجا که پس از رحلت تأسف انگیز حضرت آیت الله مرحوم آقای‏‎ ‎‏خوانساری‏‎[2]‎‏ ـ رضوان الله علیه ـ جمعی از مؤمنین از اینجانب خواسته اند‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 221

‏که برای امامت مسجد سید عزیز الله ‏‎[3]‎‏ یک نفر شخص دارای صلاحیت‏‎ ‎‏معرفی نمایم،لذا جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ‏‎ ‎‏غلامرضا رضوانی ـ دامت افاضاته ـ را که سالهای طولانی با ایشان نزدیک‏‎ ‎‏بودم و ایشان را به علم و تقوا و صلاح و سداد موصوف می دانم،برای این‏‎ ‎‏امر شریف معرفی می نمایم. و ایشان وکیل اینجانب می باشند و مؤمنین‏‎ ‎‏می توانند در امور شرعیه به ایشان مراجعه نمایند. امید است ان شاءالله ‏‎ ‎‏تعالی با عنایت خداوند تعالی و تأیید حضرت بقیة الله ـ ارواحنا لمقدمه‏‎ ‎‏الفداء ـ در این امر شریف به نحو شایسته موفق و مؤید باشند. والسلام‏‎ ‎‏علی عبادالله الصالحین.(242)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏7 / 12 / 63‏

***

‏ ‏

‏ ‏

حفظ موقوفات آستان قدس رضوی

‏بسمه تعالی‏

‏جناب حجت الاسلام آقای واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی ـ‏‎ ‎‏دامت افاضاته‏

‏با سلام و آرزوی موفقیت بیشتر برای شما. زحمات و تحمل‏‎ ‎‏سختیهای شما قبل از انقلاب تا به ثمر رسیدن آن و تلاشتان بعد از‏‎ ‎‏انقلاب برای تثبیت نظام نوپای جمهوری اسلامی برکسی پوشیده‏‎ ‎‏نیست.‏

‏جنابعالی از چهره های درخشان مدیریت و انقلاب اسلامی در ایران و‏‎ ‎‏بخصوص در استان خراسان می باشید. تمامی مسئولان نظام اسلامی، از‏‎ ‎‏جمله جنابعالی باید موانع را از سر راه برداشته و با صبر و تدبیر‏‎ ‎‏بدان گونه که رضای خدا است پیش روند. شما در راه حق و شیرینِ کمک‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 222

‏به مستضعفین و محرومین از هیچ کوششی فروگذار ننموده ونخواهید‏‎ ‎‏نمود. و چون گذشته توجه داشته باشید که باید بدون کوچکترین گذشتی‏‎ ‎‏به موقوفات حضرت امام رضا ـ علیه السلام ـ بدان گونه که واقفین وقف‏‎ ‎‏کرده اند عمل کنید.‏

‏امیدوارم با هماهنگی شما و مسئولان آن دیار مقدس، تمامی‏‎ ‎‏موقوفات ثامن الحجج ـ علیه السلام ـ به طور جدی حفظ گـردد. و‏‎ ‎‏مسئولان ذی ربط باید کمک لازم را در هر موردی که لازم داشته باشید‏‎ ‎‏بنمایند، تا به کمک همۀ مسئولان به فقرا و مستمندان خدمات‏‎ ‎‏بیشتری گردد و رضای خداوند تحصیل شود. توفیق جنابعالی را از‏‎ ‎‏خداوند متعال خواستارم.(243)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏17 / 3 / 67‏

***

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 223

  • ) تلف شدن، تباه شدن.
  • ) آقای سید احمد خوانساری.
  • ) از مساجد معروف و با سابقۀ تهران واقع در بازار بزرگ این شهر .