فصل ششم نمایندگیهای امام (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فصل ششم نمایندگیهای امام (س)

‏ ‏

‏ ‏

     فصل ششم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نمایندگیهای امام(س)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

                                         نمایندگی در استانها و شهرستانها

‏                                         نمایندگی در نیروهای مسلح‏

‏                                         نمایندگی در اوقاف و امور خیریه‏

‏                                         نمایندگی در امور سیاسی و قضایی‏

‏                                         نمایندگی در امور خدماتی‏

‏                                         نمایندگی در امور فرهنگی‏

‏                                         نمایندگی در امور خارج از کشور‏

‏                                         نمایندگی در حج‏

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 185

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 186