فصل چهارم نهادهای خدماتی
بنیاد شهید انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

فرمان تأسیس بنیاد شهید

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ـ ایّده الله تعالی‏

‏ملت شریف ایران می داند که نهضت اسلامی و پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی مرهون فداکاری قشرهای مختلف ملت است که در‏‎ ‎‏صف اول باید شهدای انقلاب ـ رحمة الله علیهم ـ و کسانی که در این‏‎ ‎‏راه معلول و آسیب دیده شده اند، محسوب داشت. لهذا باید‏‎ ‎‏رسیدگی کامل به خاندان شهدا و آسیب دیدگان و معلولین در این راه، چه‏‎ ‎‏در حال انقلاب و چه قبل و بعد از آن به نحو احسن و با مراعات احترام‏‎ ‎‏آنان بشود.‏

‏لهذا لازم است سازمانی به سرپرستی جنابعالی و هیأتی از معتمدین‏‎ ‎‏متدین و آگاه و آشنا بدین گونه امور، برای این مقصد مهم تأسیس شود که‏‎ ‎‏با اجرای طرحهای مفید آن، ملت و دولت انقلابی، دیْن خود را در مقابل‏‎ ‎‏این گروه فداکار در راه انقلاب اسلامی ادا نمایند، شورای انقلاب موظف‏‎ ‎‏است برای این شروع مهم، بودجۀ کافی تصویب نماید و در اجرای آن‏‎ ‎‏سرعت عمل به خرج دهد و دولت و متصدیان امور، موظف هستند مواد‏‎ ‎‏زیر را مورد تصویب و اجرای سریع قرار دهند:‏

‏1ـ اولویت فرهنگی: یعنی در مدارس و دانشگاه با تسهیلات مقتضی‏‎ ‎‏وارد شوند.‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 133

‏2ـ اولویت اقتصادی: یعنی مسکن، زمین، وسائل زندگی و سایر‏‎ ‎‏مایحتاج زندگی برای آنان تهیه گردد.‏

‏3ـ اولویت در استخدام: یعنی خانوادۀ شهدا و معلولین در استخدام‏‎ ‎‏دولت اولویت داشته و آنان که قدرت خدمت دارند به استخدام دولت‏‎ ‎‏درآیند.‏

‏4ـ کارت مجانی برای سوار شدن آنان در اتوبوسهای دولتی داخل‏‎ ‎‏شهرها تهیه گردد.‏

‏5ـ کارت نیمه بها برای استفاده از وسائل نقلیۀ بین شهری مثل قطار‏‎ ‎‏و هواپیما و غیره.‏

‏6ـ تشکیل دفترچه مخصوص برای قدرت خرید از تعاونیهای دولتی.‏

‏7ـ بیمه درمانی و استفاده از کارت ویژۀ خرید دارو.‏

‏8ـ قرار دادن حقوق رسمی برای معلولین که قدرت کار ندارند و‏‎ ‎‏خانوادۀ شهدا بالنسبه به افراد آن خانواده.‏

‏9ـ ایجاد برنامه هایی در رادیو به عنوان معلولین و خانواده شهدا.‏

‏10ـ سازمان موظف است بدون فوت وقت، معلولین و آسیب دیدگانی‏‎ ‎‏که احتیاج به معالجه دارند تحت علاج قرار دهد و در صورتی که با تصدیق‏‎ ‎‏طبیب لازم است برای معالجه به خارج کشور بروند، اسباب مسافرت و‏‎ ‎‏مخارج معالجۀ آنان را فراهم نماید.‏

‏ضمناً متذکر می شود که اگر سازمان در موارد مرقومه به اِشکالی‏‎ ‎‏برخورد نمود و یا از طرف بعضی متصدیان اهمالی شد، اینجانب را مطلع‏‎ ‎‏نمایند تا در رفع آن به طور مقتضی عمل نمایم.(146)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏25 / 12 / 58‏

***

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 134

حل مشکل سرپرستی فرزندان شهدا

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ـ دامت افاضاته‏

‏پیرو مأموریتی که جنابعالی در مورد رسیدگی به وضع بازماندگان‏‎ ‎‏شهدای انقلاب اسلامی از طرف اینجانب دارید، چون اخیراً گاهی دیده‏‎ ‎‏شده است که برای سرپرستی فرزندان شهدا بین اولیای آنان درگیریها‏‎ ‎‏صورت گرفته، لذا جنابعالی موظفید از طرف اینجانب به این موضوع‏‎ ‎‏رسیدگی نموده و حتی المقدور آنان را به صورتی راضی کنید و اگر میسر‏‎ ‎‏نشد، به هر نحو مصلحت دیدید رفع مشکل کنید. و از اولیای فرزندان‏‎ ‎‏شهدا نیز می خواهم که با در نظر گرفتن سعادت فرزندان شهدا و آیندۀ‏‎ ‎‏آنان، موجبات این کار را به نحو آبرومندی فراهم کرده و روح شهدای عزیز‏‎ ‎‏را شاد نمایند. و امید است مسئولین محترم اداری و مردم نیز‏‎ ‎‏همکاریهای لازم را با جنابعالی در انجام وظایف محوله داشته باشند. از‏‎ ‎‏خدای تعالی موفقیت شما را مسئلت دارم. والسلام علیکم و رحمة الله و‏‎ ‎‏برکاته.(147)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏2 / 10 / 59‏

***

‏ ‏

‏ ‏

تشکر از بنیاد شهید

‏و من باید از آقای کروبی‏‎[1]‎‏ تشکر کنم که ایشان یک فردی هستند که‏‎ ‎‏خدمتگزار به این ملتند و بنیاد شهدا بهترین بنیادهایی است که ایشان‏‎ ‎‏بحمدالله ، موفق شدند و با توفیق الهی اداره می کنند. خداوند امثال این‏‎ ‎‏خدمتگزاران را برای شما حفظ کند.(148)‏

‏26 / 7 / 60‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 135

خدمت باارزش

‏البته بنیاد شهید، یک بنیادی است که من تاکنون یک کلمه انتقاد از‏‎ ‎‏آن نشنیده ام و آقای کروبی خدمتگزار خوبی است برای شهدا و معلولین.‏‎ ‎‏امیدوارم که همۀ شماها موفق باشید که خدمت خودتان را افزون کنید و‏‎ ‎‏این شهدا را و این خانوادۀ شهدا را و این معلولین را و این بازماندگان شهدا‏‎ ‎‏را مثل عائلۀ خودتان محسوب کنید و در راه خدمت به آنها کوشش کنید‏‎ ‎‏که این خدمت بسیار ارجمندی است، بسیار بزرگی است. و مطمئن‏‎ ‎‏باشید که خداوند تبارک و تعالی به شما اجر در دو دنیا عنایت‏‎ ‎‏می فرماید.(149)‏

‏25 / 8 / 60‏

***

‏ ‏

‏ ‏

رفع مشکلات خانواده شهدا

‏بسمه تعالی‏

‏شما مجازید برای حفظ اموال صغار و مصالح آنها اقداماتی که در این‏‎ ‎‏امر لازم است انجام دهید. ان شاءالله تعالی موفق باشید. و اگر جدّ پدری‏‎ ‎‏دارند باید با نظر و اجازه او باشد.‏‎[2]‎‏(150)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏9 / 3 / 62‏

***

‏ ‏

‏ ‏

دقت در امور فرهنگی فرزندان شهدا

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ـ دامت افاضاته ‏‎ ‎‏ضمن تشکر از زحمات جنابعالی که مسئولیت ارزشمند سرپرستی‏‎ ‎‏خانواده های معظم شهدا، مفقودین، اسرا و معلولین را به عهده گرفتید،‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 136

‏لازم می دانم در امور فرهنگی فرزندان عزیزم، این یادگاران شهیدان و‏‎ ‎‏معلولین و مفقودین و اسرا، دقت بیشتر نموده، و آنان را از کودکستان تا‏‎ ‎‏دانشگاه به بهترین وجه اداره نمایید. از آنجایی که جامعۀ اسلامی ما‏‎ ‎‏استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی خویش را مدیون ایثارهای‏‎ ‎‏غیرقابل ترسیم این عزیزان می داند، هر چه سریعتر با وزیران آموزش و‏‎ ‎‏پرورش و فرهنگ و آموزش عالی طرحی را تنظیم نموده، و به شورایعالی‏‎ ‎‏انقلاب فرهنگی تقدیم نمایید. اعضای محترم این شورا خود توجه دارند‏‎ ‎‏که بزرگترین و خداپسندانه ترین ارزش اسلامی خدمت به فرزندان این‏‎ ‎‏عزیزان است. «بنیاد مستضعفین» موظف است تمامی بودجۀ این کار‏‎ ‎‏عظیم را برعهده گیرد؛ و در صورت کمبود، دولت و «بنیاد شهید» و «بنیاد‏‎ ‎‏پانزدهم خرداد» اقدام کنند.‏

‏اینجانب از حوزه های علمیه تقاضا دارم تا در صورت درخواست ورود‏‎ ‎‏به آن حوزه ها، آنان را یاری، و به طور شایسته تعلیم و تربیت نمایند. صدا‏‎ ‎‏و سیمای جمهوری اسلامی برنامه هایی را در جهت رشد استعداد و‏‎ ‎‏خلاقیت این فرزندان معظم تدوین نماید. ان شاءالله مردم‏‎ ‎‏شهیدپرورمان تا آنجایی که مقدورشان است بدین کار الهی کمک‏‎ ‎‏نمایند.‏

‏نورچشمان عزیزم توجه خواهند داشت اکنون که رسالت بزرگ‏‎ ‎‏پدران بزرگوار خود را به دوش می کشند، در راه تهذیب و تحصیل خود، با‏‎ ‎‏الهام از روح پرفتوح سربازان امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ تلاش وافر نمایند،‏‎ ‎‏تا با کسب دانش و معنویت اسلامی امور جامعۀ خویش را به دست گیرند.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(151)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏6 / 1 / 65‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 137

اهتمام به مسائل فرهنگی خانواده های شهدا

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ـ دامت افاضاته ‏

‏گزارش مشروح مسائل فرهنگی و تحصیلی فرزندان عزیز‏‎ ‎‏شاهد واصل گردید. از تلاش مسئولین و صاحبنظرانی که به این‏‎ ‎‏امـر مهـم اهتمـام نمـوده و در راه بارور شـدن و شکـوفـایـی‏‎ ‎‏استعدادهای سرشار نونهالان و جوانان برنامه ریزی کرده اند تشکر‏‎ ‎‏می نمایم.‏

‏از اینکه نوشته اید فرزندان عزیز شهدا و مفقودین و جانبازان و اسرا با‏‎ ‎‏جدیت و عشق و علاقه درس می خوانند موجب غرور و شادمانی است.‏‎ ‎‏سلام گرم و محبت خالصانه ام را به این سرمایه های گرانبهای انقلاب، این‏‎ ‎‏یادگاران معلمین جاوید دانشگاه عشق و شهادت، ابلاغ نمایید. و از قول‏‎ ‎‏من به آنان بگویید که من با تمام وجود به شما عشق می ورزم و شما را از‏‎ ‎‏دل و جان دوست دارم؛ و علاقه مندم که فرد فرد شما عالم و متخصصی‏‎ ‎‏متعهد برای اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و مبارزی‏‎ ‎‏سرسخت علیه اسلام امریکایی و مرفهین و پرچمدار وفاداری برای‏‎ ‎‏ایثارگران و شهیدان خود باشید، و بتوانید با چراغ علم و عمل و تقوا‏‎ ‎‏ظلمت نفاق و کج فکریها و تحجرها و مقدس مآبیها را از دامن اسلام‏‎ ‎‏بزدایید. کارنامۀ نورانی شهادت و جانبازی عزیزان شما گواه صادقی بر‏‎ ‎‏کسب بالاترین امتیازات و مدارج تحصیل معنوی آنان است که با مُهر‏‎ ‎‏رضایت خدا امضا شده است؛ و اما کارنامۀ شما در گرو تلاش و مجاهدت‏‎ ‎‏شماست. زندگی در دنیای امروز زندگی در مدرسۀ اراده است؛ و سعادت‏‎ ‎‏و شقاوت هر انسانی به ارادۀ همان انسان رقم می خورد. اگر بخواهید عزیز‏‎ ‎‏و سربلند باشید، باید از سرمایه های عمر و استعدادهای جوانی استفاده‏‎ ‎‏کنید. با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و کسب دانش و بینش‏‎ ‎‏حرکت نمایید، که زندگی زیر چتر علم و آگاهی آنقدر شیرین و انس با‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 138

‏کتاب و قلم و اندوخته ها آنقدر خاطره آفرین و پایدار است که همۀ تلخیها‏‎ ‎‏و ناکامیهای دیگر را از یاد می برد. بشریت با همۀ پیشرفتهایش در علوم و‏‎ ‎‏فنون هنوز در گهوارۀ طفولیت دانش است، و تا رسیدن به بلوغ کامل راه‏‎ ‎‏طولانی در پیش است. امیدوارم ملتهای اسلامی و ملت بزرگ ایران با‏‎ ‎‏یک تحرک فرهنگی گسترده بتوانند مسلمانان را از فقر و تنگنای علمی‏‎ ‎‏درآورند.‏

‏توصیۀ مجدد و اکید من به همۀ دست اندرکاران و مسئولین کشور‏‎ ‎‏این است که بیشتر از گذشته به امور فرهنگی این عزیزان توجه نمایند.‏‎ ‎‏من هدیه ای جز دعای خیر برای فرزندان شاهدان همیشۀ تاریخ،‏‎ ‎‏خصوصاً آنهایی که در تحصیل جزء شاگردان ممتاز شناخته شده اند،‏‎ ‎‏ندارم. امیدوارم خداوند عطش علم آموزی را در آنان زیاد، و سینه هاشان‏‎ ‎‏را دریای معارف خود گرداند، و تعهد عمل را به آنان کرامت نماید.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله .(152)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏28 / 6 / 67‏

***

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 139

  • ) آقای مهدی کروبی، نمایندۀ امام و سرپرست بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
  • ) آقای مهدی کروبی (نمایندۀ امام خمینی و سرپرست بنیاد شهید انقلاب اسلامی) طی نامه ای (113056ـ4 / 3 / 62) به امام خمینی خواستار صدور اجازۀ نظارت بر حفظ اموال فرزندان صغیر شهدا و همچنین سرپرستی آنان در مواردی که سرپرست واجد صلاحیت ندارند، گردید.