فصل چهارم نهادهای خدماتی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

بسیج مردمی برای تهیه مسکن

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ملت عزیز! برادران و خواهران دلیر و مبارز ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏اینک به مرحلۀ حساسی از دوران انقلاب اسلامی خود رسیده ایم.‏‎ ‎‏دوران سازندگی، دورانی که باید از ثمرات انقلابمان مردم محروم و‏‎ ‎‏ستمدیدۀ ایران بهره مند شوند؛ دورانی که باید شکوه نظام عدل اسلامی‏‎ ‎‏را لمس کنید؛ دورانی که همه باید دست به دست هم بدهیم تا ریشۀ فقر‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 121

‏و استضعاف را برکنیم. شما مردم شریف ایران در جریان مبارزه با‏‎ ‎‏استعمار و استثمار پیروزی بزرگی به دست آوردید و توانستید با اتکال به‏‎ ‎‏خدای متعال و وحدت کلمه و مشارکت همۀ قشرها بر طاغوت زمان غلبه‏‎ ‎‏کنید و پشت ابرقدرتها را بلرزانید. اکنون نیز با خودیاری و همکاری برای‏‎ ‎‏مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج شوید، و با تأیید الهی به نجات مردم‏‎ ‎‏مستضعف کمر همت ببندید.‏

‏در رژیم منفور پهلوی مسئلۀ مسکن یکی از مصیبت بارترین‏‎ ‎‏مشکلات اجتماعی مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تهیۀ یک‏‎ ‎‏قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند، و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار‏‎ ‎‏بانکها و سودجویان و غارتگران به سر می بردند تا بتوانند پناهگاهی را‏‎ ‎‏برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان‏‎ ‎‏جامعه هم بکلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله ها و‏‎ ‎‏اتاقکهای تنگ و تاریک و خرابه ها به سر می بردند؛ و چه بسا قسمت‏‎ ‎‏مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجارۀ آن بپردازند؛ و این‏‎ ‎‏میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعۀ ما با چنین مصیبتی‏‎ ‎‏دست به گریبان است. نظام اسلام چنین ظلم و تبعیضی را تحمل‏‎ ‎‏نخواهد کرد؛ و این از حداقل [حقوق] هر فرد است که باید مسکن داشته‏‎ ‎‏باشد.‏

‏مشکل زمین باید حل شود و همۀ بندگان محروم خدا باید از این‏‎ ‎‏موهبت الهی استفاده کنند.‏

‏همۀ محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشۀ‏‎ ‎‏مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای‏‎ ‎‏این مسئلۀ مهم چاره ای بیندیشد، و بر همۀ مردم است که در این مورد‏‎ ‎‏همکاری کنند.‏

‏اینجانب حسابی به شمارۀ 100 در تمام شعب بانک ملی افتتاح‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 122

‏کرده و از همۀ کسانی که توانایی دارند دعوت می کنم که برای کمک به‏‎ ‎‏خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از‏‎ ‎‏بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از‏‎ ‎‏مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و یک نفر روحانی و یک‏‎ ‎‏نمایندۀ دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه های‏‎ ‎‏ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به‏‎ ‎‏هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود.‏

‏من امیدوارم همۀ کسانی که زمینهای وسیعی در اختیار دارند به این‏‎ ‎‏امر مهم اسلامی ـ انسانی کمک کنند، و زمینها را در مناطق مرغوب قابل‏‎ ‎‏سکونت در اختیار این طرح بگذارند. و نیز هرکس که توانایی دارد، در‏‎ ‎‏تأمین انواع مصالح ساختمانی به این خدمت اسلامی کمک و نیروی کار و‏‎ ‎‏کارگری به طور وسیع به کار افتد، و دولت نیز تصمیمات لازم را در تأمین‏‎ ‎‏آب و برق و اسفالت و وسایل ایاب و ذهاب و مدرسه و درمانگاه و دیگر‏‎ ‎‏نیازمندیهای عمومی فراهم سازد.‏

‏بنیاد مستضعفین نیز باید به کمک این طرح بشتابد و از اموال‏‎ ‎‏مصادره شدۀ خاندان پهلوی و اطرافیانش در این طرح استفاده شود. و‏‎ ‎‏نیز دولت باید در طرحهای اساسی و درازمدت خود برای حل این مشکل‏‎ ‎‏در سطح عموم طرحهایی تهیه کند؛ و اکنون این یک تجربۀ تازه از بسیج‏‎ ‎‏نیروی ایمان جامعه در راه تعاون اسلامی و مبارزه با محرومیت است که‏‎ ‎‏ملت با توفیق الهی باید از آن نیز سرفراز درآید.‏

‏من با کمال تواضع از ملت عزیز در این امر حیاتی استمداد می کنم و‏‎ ‎‏سلامت و سعادت همگان را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله و‏‎ ‎‏برکاته.(136)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏21 / 1 / 58‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 123

لزوم ارائه گزارش کار به مردم

‏بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفین هر چه زودتر بیلان کار خودشان را‏‎ ‎‏بدهند تا مردم از فعالیت این دو نهاد انقلابی مطلع گردند. بنیاد مسکن‏‎ ‎‏باید روشن کند که چه میزان کار کرده است و بنیاد مستضعفین صورت‏‎ ‎‏اموال منقول و غیرمنقول طاغوتیان خصوصاً شاه و خاندان و دار و دستۀ‏‎ ‎‏کثیفش در سراسر ایران را به روشنی برای مردم بیان دارند و بگویند چه‏‎ ‎‏کرده اند، اموال شاه خائن را به چه کسانی داده اند؟ آیا راست است که‏‎ ‎‏بنیاد مستضعفین، بنیاد مستکبرین گردیده است ؟ اگر چنین است‏‎ ‎‏تصفیه ضروری است و غفلت از این امر مهم حرام. باید این دو نهاد دقیقاً‏‎ ‎‏برای مردم شرح دهند که چرا از این سریعتر نتوانسته اند کار نمایند، و اگر‏‎ ‎‏کسانی به اسم مستضعفین خلاف می کنند، بر دادگاههای سراسر ایران‏‎ ‎‏است که سریعاً اقدام نمایند.(137)‏

‏1 / 1 / 59‏

***

‏ ‏

‏ ‏

تشکر از بنیاد

‏از بنیاد مسکن که زحمتهای زیاد کشیده اند در ایران ـ و اینجا امروز‏‎ ‎‏آقای رسولی‏‎[1]‎‏ به من گفتند که ـ چون ایشان مطلعند در این امور ـ که‏‎ ‎‏اینهایی که هستند بسیار خدمتگزار و بسیار صبور و بسیار کارهای مهم‏‎ ‎‏کرده اند ـ از آنها تشکر می کنم.(138)‏

‏20 / 10 / 60‏

***

‏ ‏

‏ ‏

نجات مردم از استضعاف

‏امیدوارم با کوشش شما و تمامی افراد این بنیاد، مردم محروم و‏‎ ‎‏مستضعف ما که در طول تاریخ اسیر خانها و سرمایه دارها بودند، دارای‏‎ ‎‏مسکن شوند. لازم است دولت اسلامی هم کمکهای لازم را به شما‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 124

‏بنماید. ان شاءالله مردم ما که همیشه به استضعاف کشیده شده بودند، با‏‎ ‎‏تلاش و کوشش دارای همه چیز گردند. خدمت شما تنها به یک نسل‏‎ ‎‏نیست، بلکه از خدمات شما نسلهای آینده هم استفاده می کنند. سعی‏‎ ‎‏کنید محرومین را همیشه درنظر داشته باشید و هرکاری که می کنید،‏‎ ‎‏خدا را در نظر بگیرید. ان شاءالله موفق و مؤید گردید.(139)‏

‏16 / 12 / 62‏

***

‏ ‏

‏ ‏

کمک به سیل زدگان

‏از آنجا که مسئلۀ مهم و مشکل اساسی این عزیزان‏‎[2]‎‏ در وضع کنونی‏‎ ‎‏بازسازی خانه های ویران شده و تجدید بنای منازل آنان می باشد، لازم‏‎ ‎‏است هر چه زودتر برای انجام این امر مهم اقدام مقتضی و سریع صورت‏‎ ‎‏گیرد.‏

‏و از آنجایی که بعضی از روحانیون محترم و مردم شریف اقدام به این‏‎ ‎‏امر کرده اند، و نیز از آنجا که «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» مورد تأیید‏‎ ‎‏اینجانب می باشد، و با تجربه و سابقه و تخصصی که در این کار دارد و‏‎ ‎‏آمادگی کامل خود را نیز برای انجام این کار بزرگ اعلام نموده است،‏‎ ‎‏امیدوارم با هماهنگی کامل میان تمام آنهایی که برای انجام این امر مهم‏‎ ‎‏کمر همت بسته اند، از هدر رفتن نیروها جلوگیری شود، تا به یاری خدای‏‎ ‎‏تعالی هر چه زودتر این وظیفۀ بزرگ اسلامی و انسانی انجام پذیرد.‏

‏و از نمایندۀ محترم خود در «بنیاد مسکن»، جناب حجت الاسلام‏‎ ‎‏آقای رسولی،‏‎[3]‎‏ می خواهم گزارش کارها را به اینجانب بدهند. موفقیت‏‎ ‎‏همگان را از پروردگار متعال مسئلت می نمایم.(140)‏

‏7 / 10 / 65‏

***

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 125

  • ) آقای سید هاشم رسولی محلاتی، از اعضای دفتر امام خمینی.
  • ) کسانی که در آن ایام گرفتار سیلزدگی شده بودند.
  • ) آقای سید هاشم رسولی محلاتی، عضو دفتر امام خمینی و نمایندۀ امام در بنیاد مسکن.