فصل چهارم نهادهای خدماتی
کمیتۀ امداد امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

کمیتۀ امداد امام خمینی (س)

کمیتۀ امداد امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

فرمان تشکیل

‏بسمه تعالی‏

‏جناب عمادالاعلام و ثقة الاسلام آقای آقا شیخ مهدی کروبی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏به جنابعالی مأموریت داده می شود که به اتفاق آقایان حاج حبیب الله ‏‎ ‎‏عسکراولادی و آقای حاج حبیب الله شفیق در تشکیل کمیته های امداد‏‎ ‎‏در تهران و شهرستانها اقدام لازم را نموده و حسابی تحت همین عنوان‏‎ ‎‏امداد باز کرده و وجوهی که تعیین شده، در حساب مزبور واریز نموده و با‏‎ ‎‏حُسن تدبیر کمیته های مزبور را سرپرستی کنید.(131)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏19 / 12 / 57‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 116

لزوم هماهنگی عمل با عنوان کمیته امداد

‏زحمات شما پیش خدای تبارک و تعالی محفوظ است. ما همه باید‏‎ ‎‏گروه امداد باشیم. اسلام همۀ مردم را به رعایت یکدیگر دعوت‏‎ ‎‏فرموده اند: کُلُّکُم رَاعٍ و همۀ ما مسئولیم و کُلُّکُم مَسؤول همه باید رعایت‏‎ ‎‏اشخاصی که با آنها تناسب دارید، رعایت همۀ ملت را بکنیم، و همه باید‏‎ ‎‏از لشکر اسلام باشیم و از گروه امداد. شما البته به این اسم مسمی‏‎ ‎‏هستید، و امیدوارم که عملتان موافق با اسم باشد. همین طوری که‏‎ ‎‏اسمتان «گروه امداد» است و تا حالا امداد کردید، از این به بعد هم به‏‎ ‎‏برادران خودتان، به کشور خودتان، به شهر خودتان، گروه امداد باشید، و‏‎ ‎‏مطابق با آنچه خدای تبارک و تعالی فرموده است، مطابق دستورات او‏‎ ‎‏عمل کنید. و دعا کنید که همۀ ما گروه امداد باشیم، و همه عمل کنیم به‏‎ ‎‏وظایف اسلامی خودمان. امروز ایران محتاج به گروه امداد است. ایران‏‎ ‎‏محتاج است که همۀ گروهها گروه امداد باشند؛ برای اینکه آن چیزی که‏‎ ‎‏برای ایران گذاشته اند خرابی است، آشفتگی است، و با امدادِ همه باید‏‎ ‎‏این آشفتگیها رفع بشود.(132)‏

‏6 / 3 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

جبران خسارت معنوی و مادی

‏من از شما خواهران و برادران که امروز تشریف آوردید و از کمیته‏‎ ‎‏امداد هستید، از مجاهدات شما تشکر می کنم، و به همۀ شما دعا می کنم.‏‎ ‎‏شماها می دانید که ما خرابیهای زیادی از هر جهت داشتیم و محتاج به‏‎ ‎‏امداد هستیم. و ملت ما از جهات مختلفه محتاج به امداد است. برای‏‎ ‎‏اینکه از ابعاد مختلفه به این مملکت و به این کشور و به این امت خسارت‏‎ ‎‏وارد شده است که جبران این خسارتها محتاج به امداد است. یک‏‎ ‎‏امدادهایی در مقابل خسارتهای مادی است. خسارتهای جسمانی است‏‎ ‎‏که شما آقایان، خواهران و برادران مجاهده می کنید برای امداد به اینها‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 117

‏که در این طول مدت در فقر بودند. جراحات بر آنها وارد شده است.‏‎ ‎‏صدمات بر آنها وارد شده است. اعضایشان نقص شده است. و‏‎ ‎‏خانه هایشان از بین رفته است. زندگیهایشان خراب شده است. اینها یک‏‎ ‎‏خرابیهایی بوده است که از رژیم سابق بوده است و محتاج به مرمت است‏‎ ‎‏که بحمدالله شما برادرها و خواهرها و سایر اهل خیر کمک کردند و‏‎ ‎‏می کنند و جبرانش امید است که آسان باشد و زود. و یک خسارتهای‏‎ ‎‏معنوی بر این مملکت وارد شده است، یک خسارتهای روحی بر این‏‎ ‎‏مملکت وارد شده است، یک خسارتهای فرهنگی بر این مملکت وارد‏‎ ‎‏شده است که آن بیشتر محتاج به امداد است تا این خسارتهای مادی، و‏‎ ‎‏این جراحاتی که بر این افراد وارد شده است، و این نقص اعضایی که وارد‏‎ ‎‏شده است، و این فقرهایی که هست در این مملکت. آن خسارات معنوی‏‎ ‎‏بیشتر محتاج به امداد است و دیرتر قابل جبران است.(133)‏

‏23 / 9 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

خدمتگزاری به محرومان

‏بعد از انقلاب یک گروههایی پیدا شدند و یک جمعیتهایی که نظیر‏‎ ‎‏اینها در تاریخ گمان ندارم سابقه داشته باشد. همین گروه امداد و کمیتۀ‏‎ ‎‏امداد، من نشنیده ام که در یک کشوری یک همچو کمیته ای باشد که‏‎ ‎‏همّتشان صرف رسیدگی به فقرا و مستمندان و دهقانانی که در دور‏‎ ‎‏افتادۀ شهرها قرار گرفته اند... و بیسابقه است که در یک کشوری خود‏‎ ‎‏مردم و خود علما و مؤمنین یک کمیته ای به اسم کمیته ای برای امداد‏‎ ‎‏داشته باشند که همّشان این باشد که فقرا و مستمندان را در سراسر‏‎ ‎‏کشور رسیدگی کنند و امداد کنند. اینها برکات اسلام است و این‏‎ ‎‏گروههای عزیز و کمیته ها و همین طور این کمیتۀ امداد یک عمل بسیار‏‎ ‎‏لطیف ظریف شریف دارند که با این عمل ان شاءالله می توانند ریشۀ فقر را‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 118

‏از سرتاسر کشور به امداد ملت بزرگوار ایران و به همت دولت بزرگوار‏‎ ‎‏ایران، این ریشه را از بیخ و بن بکنند. و عمل شما آقایان در سرتاسر کشور‏‎ ‎‏عمل بسیار شریف خداپسندی است که مورد عنایت خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی خواهد بود. خداوند تبارک و تعالی به فقرا و به مستمندان و به‏‎ ‎‏محرومان آن قدر عنایت دارد که معلوم نیست به قشر دیگر این قدر‏‎ ‎‏عنایت داشته باشد.‏

‏و شما کاری را متکفل شدید و انجام کاری را به عهده گرفتید که مورد‏‎ ‎‏عنایت خاص خدای تبارک و تعالی است. و البته باید این توجه را به‏‎ ‎‏آقایان عرض کنم، گرچه خودشان توجه دارند که باید این عمل با یک‏‎ ‎‏ظرافتی انجام بگیرد که مستمندان، محرومان خیال نکنند که آنها از باب‏‎ ‎‏اینکه در صف پایین جامعه واقع شده اند مورد امداد واقع شده اند؛ آنها در‏‎ ‎‏صف مقدم جامعه اند. مستمندان و فقرا و دورافتاده ها در صف مقدم‏‎ ‎‏جامعه هستند، و همینها و همین زاغه نشینان و همین حاشیه نشینان و‏‎ ‎‏همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند. ... همۀ ما‏‎ ‎‏خدمتگزار آنها باید باشیم. آنها به ما منت دارند که ما را از این قیدی که‏‎ ‎‏ابرقدرتها به دست و پای ما بسته بودند نجات دادند. آنها بر کشور ما منت‏‎ ‎‏دارند که اسلام عزیز را در این کشور حاکم کردند. ما و شما برای آنها کاری‏‎ ‎‏نمی کنیم، آنها ما را رساندند به آنجایی که بتوانیم در مقابل همۀ قدرتها‏‎ ‎‏بایستیم و سرفراز باشیم که ما نه در طرف شرق هستیم و نه در طرف‏‎ ‎‏غرب هستیم و نه احتیاجی به وابستگی آنها داریم. ما یک ملت مستقل‏‎ ‎‏هستیم. یک کشور مستقل آزاد و سرفراز هستیم که تمام ریشه های‏‎ ‎‏فساد را کنده ایم، یا ان شاء الله اگر یک ریشه های پوسیده ای هم مانده‏‎ ‎‏است می کنیم و این به برکت همین محرومان است. همین زاغه نشینانی‏‎ ‎‏که من یادم نمی رود که وقتی در تلویزیون دیدم از یک خانه ای از این‏‎ ‎‏زاغه ها یک عده ای پیرمرد و پیرزن و بچه و اینها بیرون آمدند و یکی از‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 119

‏آنها پرسید که کجا می روید، گفتند می رویم تظاهر، تظاهرات. همینها‏‎ ‎‏بودند که ناهار روزشان و شام شبشان را نداشتند، لکن با همت والای‏‎ ‎‏خودشان، با آن قدرت معنوی الهی خودشان در آن رژیم بیرون آمدند و‏‎ ‎‏شهید دادند و فاتح شدند، و در جمهوری اسلامی هم همینها هستند که‏‎ ‎‏پشتیبانی می کنند و در جبهه ها و پشت جبهه ها محکم ایستاده اند. البته‏‎ ‎‏همۀ قشرهای ملت باید ما بگوییم که اینها از مستضعفان بودند؛ برای‏‎ ‎‏اینکه دولتهای قوی ما را به استضعاف کشیده بود و همۀ ملتهای عالم را‏‎ ‎‏به استضعاف کشیدند. در زمان رژیم سابق همۀ قشرها در نظر آنها‏‎ ‎‏مستضعف بودند و باید فرمانبردار باشند؛ از قشر روحانی گرفته تا بازاری‏‎ ‎‏تا روستایی تا همۀ افرادی که سرتاسر کشور هستند. امروز همۀ اینها از‏‎ ‎‏آن قیدها آزاد شدند و برای خاطر همین که این محرومان و مستضعفان و‏‎ ‎‏دیگر قشرها قیام کردند، نهضت کردند و نترسیدند از هیچ چیز، و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی آنها را امداد کرد و به امدادهای غیبی و جلوه های معنوی و‏‎ ‎‏پشتیبانی حضرت ولی عصر ـ ارواحنا له الفداء ـ ما را رسانده اند به اینکه‏‎ ‎‏آزاد شدیم. پس آنها به ما منت دارند و ما باید خدمت به آنها بکنیم؛ دولت‏‎ ‎‏باید خدمتگزار آنها باشد... .‏

‏من ثانیاً از آقایان تشکر می کنم که در این خدمت بسیار شریف و‏‎ ‎‏بزرگ همت گماشتید. و برادران عزیز خودتان را که اینها در طول تاریخ،‏‎ ‎‏اینها محروم بودند، اینها مظلوم بودند، نگذارید که اینها باز محرومیت‏‎ ‎‏بکشند. در رژیم اسلامی نباید محرومیت بکشند اینها، باید نجات پیدا‏‎ ‎‏کنند اینها هم از محرومیت. و همت بزرگتان در این باشد که آن‏‎ ‎‏روستاهای دورافتاده ای که هیچ نداشتند در زمان سابق، و بحمدالله الآن‏‎ ‎‏بسیاری از کارها در آنجاها شده است، لکن همتتان در این باشد که به‏‎ ‎‏آنها بیشتر برسید و به آنها بیشتر خدمت کنید. خداوند تعالی همۀ شما را‏‎ ‎‏ان شاء الله توفیق بدهد و دست ستمکاران را از سر مظلومان جهان قطع‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 120

‏کند، و خدای تبارک و تعالی از نور هدایت خودش نصیب همۀ ما بفرماید.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله .(134)‏

‏18 / 2 / 62‏

***

‏ ‏

‏ ‏

تأیید اساسنامه کمیته امداد

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏اعضای محترم شورای مرکزی کمیتۀ امداد ‏

‏شما آقایان از انقلابیون اول نهضت اسلامی بوده اید. زندانها‏‎ ‎‏کشیده اید و زجرها دیده اید. امیدوارم برای هدف مقدسی که دارید، که‏‎ ‎‏آن خدمت به محرومین جامعه است، توفیق بیشتری داشته باشید. من‏‎ ‎‏به شما دعا می کنم که در مقابل زحماتی که می کشید خداوند پاداش‏‎ ‎‏نیکویی به شما دهد. اساسنامه ای که تنظیم کرده اید، ان شاءالله موجب‏‎ ‎‏رضای خداوند است.(135)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏2 / 4 / 66‏

***

‏ ‏

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 121