فصل سوم نهادهای فرهنگی
شورایعالی تبلیغات اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شورایعالی تبلیغات اسلامی

شورایعالی تبلیغات اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

تأسیس شورا

‏ [بسمه تعالی. محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دام‏‎ ‎‏ظله العالی‏

‏بعد از تحیت و سلام، خاطر مبارک مستحضر است که حقیر‏‎ ‎‏مسئولیت تبلیغات اسلامی مستقر در مدرسۀ شهید مطهری را دارم، و‏‎ ‎‏کارهایی که انجام شده است خلاصه ای تقدیم می شود. و نظر به اینکه‏‎ ‎‏حوزۀ علمیۀ قم هم فعالیت تبلیغاتی داشته و دارد و نیز تبلیغات به خارج‏‎ ‎‏از کشور گسترش یافته است، ضرورت داشت شورایی تشکیل شود و‏‎ ‎‏کارهایشان هماهنگ و بهتر انجام گردد. لذا حجج اسلام آقایان: جنتی‏‎ ‎‏(عضو شورای نگهبان)، محمدجواد باهنر (عضو شورای انقلاب‏‎ ‎‏فرهنگی)، شرعی (نمایندۀ جامعۀ مدرسین قم)، عبایی (از دفتر‏‎ ‎‏تبلیغات قم)، حقانی (رابط بین شورایعالی تبلیغات و شورای‏‎ ‎‏هماهنگی)، از همۀ شاخه های فرهنگی، نهادهای انقلاب قم و مدرسۀ‏‎ ‎‏شهید مطهری دعوت نمودم و شورایی عالی به اضافۀ حقیر تشکیل‏‎ ‎‏گردید تا شورای هماهنگی شاخه های فرهنگی اسلامی را تغذیه نماید.‏‎ ‎‏اعضای شورا امیدوارند از رهنمودهای پدرانۀ رهبر عالیقدر بهره مند‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 87

‏گردند ـ ادام الله ظلکم العالی. محمد امامی کاشانی]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏شورای مذکور مورد تأیید است و حضرات آقایان مذکور را می شناسم‏‎ ‎‏و مورد اعتماد هستند. امید است در این امر مهم کوشش نمایند و‏‎ ‎‏تبلیغات اسلامی را با همۀ ابعادش هر چه بهتر و بیشتر گسترش دهند و‏‎ ‎‏اشخاصی که برای این امر مهم تعیین می شوند اشخاص ارزشمند مورد‏‎ ‎‏اعتماد باشند. توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.(107)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏25 / 11 / 59‏

***

‏ ‏

‏ ‏

اهمیت دادن به امر تبلیغ

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خدمت اعضای محترم شورایعالی تبلیغات اسلامی ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏گزارش خدمات شورای مذکور را ملاحظه نمودم. از همکاری با حوزۀ‏‎ ‎‏علمیۀ قم و تشکیلات منسجم و هماهنگی که با مقامات ذی ربط به وجود‏‎ ‎‏آورده اید تقدیر و تشکر می کنم. همه می دانیم در این موقع حساس، که‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و اسلام عزیز مورد تهاجم تبلیغاتی رسانه های گروهی‏‎ ‎‏مرتبط با قدرتهای بزرگ و وابستگان آنان قرار گرفته است و آنان در باطل‏‎ ‎‏خود آن فعالیتها و تبلیغات وسیع را به راه انداخته اند، ما و شما و همۀ‏‎ ‎‏طرفداران اسلام برای حق خود باید به این حربۀ برّندۀ روز مجهز باشیم؛‏‎ ‎‏و چهرۀ واقعی اسلام و جمهوری اسلامی را در داخل، و بیشتر در خارج،‏‎ ‎‏در معرض شناخت همگان درآوریم. و این وظیفۀ الهی و انسانی بر عهدۀ‏‎ ‎‏ماست. و در این زمینه تذکراتی را لازم می دانم:‏

‏1ـ با تشکر عمیق از علما و فضلای محترم حوزۀ علمیۀ قم، که در هر‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 88

‏گرفتاری وظیفۀ الهی خود را انجام داده اند و در نقاط مختلف کشور بویژه‏‎ ‎‏در جبهه های جنگ تحمیلی و مناطق دورافتادۀ محروم و مراکز کارگری‏‎ ‎‏حضور یافته و شایستگی خویش و حوزه های دینی و علمی را به ثبوت‏‎ ‎‏رساندند، لکن نظر به حساسیت موقع و موقعیت آنان در اولویت دادن به‏‎ ‎‏امور تبلیغی، به نظر می رسد که فعالیت چشمگیرتر و دقت بیشتری‏‎ ‎‏برای این امر حیاتی اختصاص دهند، و علاوه بر اوقات تعطیل، در ایام‏‎ ‎‏اشتغال بخشی از اوقات شریف خود را در این امر صرف نمایند؛ و با‏‎ ‎‏انتخاب افراد شایسته به طور متناوب، نگذارند این پست حساس خالی‏‎ ‎‏بشود. از خداوند تعالی توفیق همگان را خواستارم.‏

‏2ـ لازم است نهادهای دولتی و ارگانهای انقلابی و ذی ربط در این‏‎ ‎‏وظیفۀ الهی با شورای مذکور همکاری جدی نمایند.‏

‏3ـ بدیهی است که تبلیغات خارج از کشور از ویژگی خاص و اهمیت‏‎ ‎‏مخصوصی برخوردار است. و چون «وزارت ارشاد» عهده دار این امر است،‏‎ ‎‏لازم است شورایعالی تبلیغات در جذب و آموزش نیروهای صالح و افراد‏‎ ‎‏شایسته برای اعزام به خارج از کشور و برای مقصد نشر فرهنگ اسلامی‏‎ ‎‏به وزارت ارشاد کمک و همکاری نمایند، و با هماهنگی کامل این وظیفۀ‏‎ ‎‏الهی را عمل نمایند.‏

‏امید است خداوند قادر از عنایت خاص خود همگان را برخوردار‏‎ ‎‏فرماید.(108)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏12 / 4 / 61‏

***

‏ ‏

‏ ‏

صدور انقلاب بوسیله تبلیغ

‏وضع تبلیغات باید متناسب با نیازها و وضع حوزه ها باشد. باید‏‎ ‎‏آقایان توجه داشته باشند، همیشه دنبال مسائل واقعی بروند.‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 89

‏کتاب هایی را که می خواهید منتشر کنید، حتماً بدهید عده ای از فضلا‏‎ ‎‏بخوانند و نظر دهند و خودتان دقیقاً بررسی کنید. اعزام مبلّغ از امور‏‎ ‎‏بسیار لازم است که باید با دقت عمل شود. ما که می گوییم می خواهیم‏‎ ‎‏انقلابمان را صادر کنیم، نمی خواهیم با شمشیر باشد بلکه می خواهیم با‏‎ ‎‏تبلیغ باشد. ما می خواهیم تبلیغات گسترده ای را که کمونیست ها و‏‎ ‎‏دیگران برضد اسلام می کنند، با تبلیغات صحیح خنثی کنیم، و بگوییم‏‎ ‎‏که اسلام همه چیز دارد. اسلام مثل مسیحیت کنونی نیست. از اول نقشه‏‎ ‎‏بود که اسلام را مثل مسیحیت که در کلیسا محبوس است، در مدرسه ها‏‎ ‎‏محبوس کنند. متأسفانه خودمان به این نوع تفکر کمک کردیم. به زبان‏‎ ‎‏آوردن کلمه «سیاست» جرم بود برای اینکه، القا کرده بودند که سیاست‏‎ ‎‏مال منحرفین است. اصولاً اساس اسلام از سیاست است. به وسیلۀ‏‎ ‎‏پیغمبر اسلام و پس از آن تا مدت ها حکومت تشکیل داده می شد، و آنها‏‎ ‎‏تمام امور سیاسی را در دست می گرفتند، لکن در زمان ما کلمه و لغت‏‎ ‎‏سیاست را نمی شد به کار برد. شما یادتان نیست در قدیم وضع خاصی‏‎ ‎‏بود. فلسفه و عرفان، کفر مطلق بود، و اینکه فضلا زبان خارجی بدانند که‏‎ ‎‏بتوانند در خارج تبلیغ کنند در حد کفر بود، و واقعاً فکرها عقب افتاده‏‎ ‎‏بود. اگر ماهمۀ زبان ها را برای تبلیغ اسلام بدانیم عبادتی بزرگ است. ما‏‎ ‎‏با زبان اینجا که نمی توانیم برای مردم امریکا و سایر کشورها مسائل‏‎ ‎‏اسلام را بگوییم. امروز اسلام در اکثر کشورها مطرح است. ‏

‏امیدوارم که شما‏‎[1]‎‏ بتوانید اسلام را برای مردم جهان عرضه کنید.‏‎ ‎‏ان شاءالله خداوند به شما اجر دهد. البته تبلیغات باید بر اساس معنویات‏‎ ‎‏باشد، معنویات اساس اسلام است. سعی کنید معنویات را زیاد کنید واز‏‎ ‎‏تشریفات تا آنجا که مقدور است بکاهید. همه اش در فکر درست کردن‏‎ ‎‏سالن و ساختمان نباشید بلکه در فکر معنویات اسلام باشید. ‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 90

‏توجه داشته باشید کتاب ها و چیزهای دیگری که از قم منتشر‏‎ ‎‏می شود غیر از کتاب هایی است که در سایر شهرها منتشر می شود. قم‏‎ ‎‏شهر علم و اسلام است. اگر خطایی از قم منتشر شود در دنیا عَلَم می شود.‏‎ ‎‏این موضوع هم باید مورد توجه باشد که از قم چیز خلافی منتشر نشود.‏‎ ‎‏خداوند به همۀ شما توفیق دهد.(109)‏

‏2 / 6 / 62‏

***

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 91

  • ) منظور، اعضای شورایعالی تبلیغات اسلامی است.