فصل سوم نهادهای فرهنگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فصل سوم نهادهای فرهنگی

‏ ‏

‏ ‏

     فصل سوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نهادهای فرهنگی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

                                         نهضت سوادآموزی 

‏                                         ستاد و شورایعالی انقلاب فرهنگی ‏

‏                                         شورایعالی تبلیغات اسلامی ‏

‏                                         شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی‏

‏                                         سازمان تبلیغات اسلامی‏

‏                                         شورایعالی مدیریت حوزه علمیه قم‏

‏                                         مکتب بانوان قم‏

‏                                         مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‏                                         مرکز اسناد انقلاب اسلامی ‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 71

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 72