فصل دوم نهادهای قضایی
دادگاههای خاص
دادگاه ارتش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

دادگاه ارتش

دادگاه ارتش

‏ ‏

وظیفه دادگاههای ارتش 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏به تمام دادگاههای ارتش اخطار می شود:‏

‏1ـ تعقیب افراد ارتش باید با اطلاع فرماندۀ شخص متهم باشد و‏‎ ‎‏دادگاههای ارتش خود مستقلاً نباید در بازداشت ارتشیها اقدام نمایند، و‏‎ ‎‏چنانچه مورد اتهام، یکی از فرماندهان ارتش باشد باید به وسیلۀ فرماندۀ‏‎ ‎‏کل قوا احضار شود.‏

‏2ـ فرماندۀ شخص متهم، موظف است در مهلتی که دادگاههای‏‎ ‎‏ارتش، معین می نمایند متهم را به دادگاه تسلیم نماید.‏

‏3ـ در صورتی که شخص متهم در مدت مقرر در دادگاه حاضر نشد،‏‎ ‎‏دادگاه خود مستقیماً اقدام می نماید.‏

‏4ـ برای خدشه دار نشدن حیثیت افراد متهم، قبل از اثبات جرم،‏‎ ‎‏اقدام دادگاه باید به صورت غیرعلنی باشد و نشر و پخش آن از طرف‏‎ ‎‏دادگاه و غیره ممنوع اعلام می گردد.‏

‏5ـ دادگاههای غیرارتشی عموماً و افراد غیر مسئول به هیچ وجه حق‏‎ ‎‏دخالت در این امور را ندارند و دخالت کنندگان تعقیب‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 65

‏خواهند شد.(87)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏16 / 6 / 59‏

***

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 66