فصل دوم نهادهای قضایی
هیأت گزینش اداری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

هیأت گزینش اداری

هیأت گزینش اداری[1]

‏ ‏

‏ ‏

اصلاحاتی در گزینش اداری 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری ‏

‏اخیراً چند کتاب به عنوان سؤالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را‏‎ ‎‏ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتابها و جزواتی از‏‎ ‎‏این قبیل به اسم اسلام، این دین انسان ساز الهی، برای گزینش عمومی‏‎ ‎‏مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند. این‏‎ ‎‏نوشته ها که مشحون از سؤالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیاناً‏‎ ‎‏مستهجن و أسف آور است از آنجا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده‏‎ ‎‏است، از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی مضر است، و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در‏‎ ‎‏اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام‏‎ ‎‏نمایند. شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آنها دخالت داشته اند‏‎ ‎‏دارای حسن نیت بوده اند، لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل‏‎ ‎‏قوی است که برای مشوه نمودن چهرۀ نورانی اسلام یا جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏به این امر اقدام نموده اند. لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم :‏

‏1ـ تمام هیأتهایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل‏‎ ‎‏شده اند، منحل اعلام می نمایم، چه در قوای مسلح یا در وزارتخانه ها و‏‎ ‎‏ادارات، و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه ها، تمام آنها‏‎ ‎‏منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید.‏

‏2ـ ستاد موظف است دراسرع وقت دستور دهد تا هیأتهایی به جای‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 52

‏هیأتهای منحله، از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و‏‎ ‎‏فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین تا درگزینش افراد صالح، بدون‏‎ ‎‏ملاحظۀ روابط اقدام نمایند،و گزینش زیرنظر آنها انجام گیرد، و دقت‏‎ ‎‏شود تا این افراد، تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار‏‎ ‎‏نباشند. و چنانچه قبلاً تذکر داده ام میزان درگزینش، حال فعلی افراد‏‎ ‎‏است، مگر آنکه از گروهکها و مفسدین باشند، یا حال فعلی آنها‏‎ ‎‏مفسده جویی و اخلالگری باشد. و اما کسانی که در رژیم سابق به واسطۀ‏‎ ‎‏جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها شده اند ولی فعلاً به‏‎ ‎‏حال عادی و اخلاق صحیح برگشته اند، تندرویهای جاهلانه درحق آنها‏‎ ‎‏نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام، و باید ممنوع اعلام شود.‏

‏3ـ از آنجا که بسیاری از سؤالهای اسلامی این کتابچه ها از مسائل غیر‏‎ ‎‏محل اطلاع می باشد که شاید فضلا و علمای زحمتکش نیز در جواب آنها‏‎ ‎‏عاجز باشند، و نیز بعض آنها غلط و بعضی از سؤال و جوابها بر خلاف‏‎ ‎‏است، این نحوۀ سؤالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست ،و‏‎ ‎‏ندانستن آنها برای آنان اشکال و عیبی ندارد. لازم است ستاد محترم،‏‎ ‎‏اشخاصی را مأمور کند که اگر افرادی، چه به واسطۀ سؤالهای شرعی، که‏‎ ‎‏دانستن آنها برای این اشخاص لزوم ندارد، و چه سؤالهای ناروایی که به‏‎ ‎‏اسلام ارتباط ندارد، از ادارات و یا وزارتخانه ها یا دیگر مراکز اخراج‏‎ ‎‏شده اند و یا به واسطۀ آن استخدام نشده اند، تشخیص داده تا اگر اخراج یا‏‎ ‎‏عدم پذیرش به صرف این امور یا اشباه آن بوده است، آنان را به محل خود‏‎ ‎‏برای خدمت برگردانند که این نحوۀ عمل که با آنها شده است ظلم فاحش‏‎ ‎‏است، و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می باشد که از همۀ اینها‏‎ ‎‏باید جلوگیری شود. و نیز از افراد صحیحی که در هیأتهای گزینش‏‎ ‎‏بوده اند، قدردانی شود و به افراد دیگر آنها نصیحت شود تا نظیر این‏‎ ‎‏افعال در کشور اسلامی واقع نشود.‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 53

‏4 ستاد محترم دستور دهد کتابچه های مختصری شامل بعضی از‏‎ ‎‏مسائل شرعی که محل اطلاع عمومی است، و مسائل اعتقادی که‏‎ ‎‏دانستن آنها در اسلام لازم است به طور ساده، بدون معماها که در این‏‎ ‎‏کتب و نشریات انحرافی موجود است، و بعضی مسائل مناسب با شغل‏‎ ‎‏افراد، با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل‏‎ ‎‏سیاسی و اجتماعی تهیه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده، و در‏‎ ‎‏صورت احتیاج اشخاص را آموزش دهند، و بدون آموزش، سؤال از آنها‏‎ ‎‏نشود و میزان رد و قبول، موازین اسلام و انسانی باشد که هدایت‏‎ ‎‏جاهلان، منظور نظر اصیل است.‏

‏5ـ تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار‏‎ ‎‏مطلقاً ممنوع است، و سؤال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی،‏‎ ‎‏چنانچه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می شود، مخالف اسلام‏‎ ‎‏وتجسس کننده، معصیتکار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور‏‎ ‎‏خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.‏

‏6ـ بنا به گزارش رسیده، بعضی از کلاسهای درسی که در ارتش و سپاه‏‎ ‎‏و سایر مراکز نظامی و انتظامی تأسیس شده است، بسیار مستهجن و‏‎ ‎‏مبتذل است. باید این کلاسها به وسیلۀ اشخاص عالم، عاقل و متعهد‏‎ ‎‏اداره شود، و نمایندگان اینجانب در نیروهای نظامی و انتظامی با کمال‏‎ ‎‏جدیت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خود ادامه دهند. این ستاد موظف‏‎ ‎‏است برای هر وزارتخانه یا مراکز دیگر کتابچه هایی مناسب با کار آنان به‏‎ ‎‏صورتی معقول و اسلامی تهیه نموده و از تعلیمات جاهلانه و احیاناً‏‎ ‎‏ضدانقلابی جلوگیری نمایند. از خداوند تعالی توفیق آقایان را در امور‏‎ ‎‏محوله و حُسن جریان آن را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله .(70)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏15 / 10 / 61‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 54

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

لزوم تغییر در ملاکهای گزینش 

‏شما آقایان توجه داشته باشید که همه در محضر خدا هستید؛ و‏‎ ‎‏انسان همواره باید این گونه تلقی کند که خدا ناظر اعمال و رفتار اوست.‏‎ ‎‏در جمهوری اسلامی غیر از گروهکهایی که می خواهند به اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین ضرر و زیان بزنند، نباید دنبال عیب دیگران رفت. باید آبروی‏‎ ‎‏مردم را حفظ کنید و در هر مسئله ای که پیش می آید ببینید خدا چه‏‎ ‎‏می گوید، که همان را انجام دهید. در مورد هیأتهای گزینشی که قبلاً‏‎ ‎‏بوده اند، من نسبت به صلحای آنها جسارتی نمی کنم، و چون از باب‏‎ ‎‏اینکه احتمال آن می رفت که عده ای در میان آنها نفوذ کرده باشند،‏‎ ‎‏صلاح بود که آنها را منحل اعلام کنم تا دوباره با ترتیب بهتری به وجود‏‎ ‎‏آیند. بعضی از مسائل گزینش بسیار بد بوده است و احتمال می رفت که‏‎ ‎‏افراد فاسدی بخواهند ما را از بین ببرند. چون مسائلی از این قبیل که‏‎ ‎‏شمارۀ شناسنامه فلانی چند است، یا فلان کس در کجا شهید شده، جزء‏‎ ‎‏مسائل اسلامی نیست؛ و در کشور اسلامی عنوان این گونه مطالب به نام‏‎ ‎‏مکتب، خجالت آور است که اینها ملاک گزینش و اسلامی بودن افراد‏‎ ‎‏گردد، و ما جوانانی که به درد اسلام می خورند را از کارها بیرون بریزیم.‏

‏و من نگرانی ام از این بود که ما نشسته باشیم و در پیش ما کتابها و‏‎ ‎‏جزواتی به اسم اسلام منتشر شود که ربطی به اسلام ندارند، و عده ای هم‏‎ ‎‏بگویند که اگر اینها عیب داشتند، جواب آنها را می دادند، پس مورد قبول‏‎ ‎‏هستند که در مقابل آنها ساکت اند. برنامۀ دشمنان ما این است که کشور‏‎ ‎‏ما را از داخل خراب کنند؛ و با این تحولی که امروز در جوانها پیدا شده‏‎ ‎‏است و همۀ مردم در جبهه ها و پشت جبهه ها مشغول خدمت هستند ما‏‎ ‎‏دیگر هیچ عذری برای خدمت و جذب آنها نداریم. و همۀ ما باید سعی‏‎ ‎‏کنیم که یک دست باشیم علیه دشمنان اسلام و مسلمین و به تکلیف‏‎ ‎‏الهی خودمان عمل کنیم.‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 55

‏امیدوارم موفق باشید، و خداوند شما را حفظ کند.والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله .(71)‏

‏18 / 10 / 61‏

***

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 56

  • ) در ابتدای انقلاب برای پاکسازی نهادها و ادارات بازمانده از رژیم شاهنشاهی و همچنین جذب نیروهای جدید در همۀ ادارات و سازمانها هیأت گزینش تشکیل شد که بعضاً با سؤالات نابجا و تفحصهای بی مورد در خصوص زندگیاشخاص موجب هتک حرمت و مزاحمت برای مردم شده بود. حضرت امام در سال 1361 این هیأتها را منحل ودستور تشکیل هیأت گزینش جدید را صادر فرمودند.