فصل دوم نهادهای قضایی
هیأت رسیدگی به شکایات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

هیأت رسیدگی به شکایات

هیأت رسیدگی به شکایات

‏ ‏

‏ ‏

بازرسی نهادهای انقلابی

‏بازرسی نهادهای انقلابی را در اولویت باید قرار دهید و اگر ضمن‏‎ ‎‏بازرسیها مشاهده کردید که یکی از افراد منتسب به انقلاب اعم از‏‎ ‎‏روحانی یا غیر روحانی مرتکب تخلفی شده است، بلافاصله تحویل‏‎ ‎‏مقامات قضایی داده و از طریق شورایعالی قضایی تحت تعقیب قرار‏‎ ‎‏بگیرند.(54)‏

‏5 / 9 / 60‏

***

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از اعمال خلاف شرع و قانون 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شورای عالی محترم قضایی ـ دادستان محترم انقلاب اسلامی ‏

‏اخیراً گزارشهایی غیر مسئول، و احتمالاً‏‎ ‎‏از گروههای منحرف، و گاهی مقامات مسئول بر خلاف مقررات اسلامی‏‎ ‎‏و قانونی متعرض اموال و املاک محترمِ مردم می شوند و به طور‏‎ ‎‏سرخود به تقسیم املاک و مصادرۀ اموال اشخاص می پردازند؛ وگاهی‏‎ ‎‏به منازل اشخاص بدون مجوز شرعی و قانونی وارد و آنان را‏‎ ‎‏جلب می نمایند؛ و اگر شخص مورد نظر نباشد، بستگان و زن و فرزند او‏‎ ‎‏را جلب می کنند؛ و گاهی به بهانه هایی هتک آبرو و حیثیت اشخاص‏‎ ‎‏را می نمایند؛ و با این اعمال غیر شرعی هتک جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏مقامات قضایی را می برند. مقرر فرمایید سازمان بازرسی کل کشور با‏‎ ‎‏سرعت عمل رسیدگی کرده به مقامات قضایی گزارش دهند و اگر‏‎ ‎‏شکایاتی به دادستانیها رسید، با سرعت رسیدگی می رسد که افراد نمایند؛ و اشخاص یا‏‎ ‎‏گروههایی که مرتکب این نحو اعمال غیر شرعی و غیرقانونی می شوند‏‎ ‎‏احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسند. و لازم است اینجانب را از‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 42

‏مسائل مذکور مطلع نمایید.(55)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏16 / 9 / 60‏

***

‏ ‏

‏ ‏

نظارت سریع و دقیق 

‏رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت‏‎ ‎‏عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع‏‎ ‎‏نگردد.(56)‏

***‏24 / 9 / 61‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور،‏‎ ‎‏و جناب آقای نخست وزیر لازم است در سراسر کشور، در مراکز‏‎ ‎‏استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها، هیأتهایی را که مورد اعتماد و‏‎ ‎‏وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شوند که شکایات خود را‏‎ ‎‏در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که نسبت به حقوق و اموال آنان سر‏‎ ‎‏می زند بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهای مذکور نتیجه را به آقایان‏‎ ‎‏تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن،‏‎ ‎‏متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.(57)‏

‏24 / 9 / 61‏

***

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 43