فصل دوم نهادهای قضایی
دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی

دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

مأموریت تشکیل دادگاه محاکمه متهمین توسط آقای خلخالی

‏بسمه تعالی‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی ـ دامت افاضاته ‏

‏بـه جنـابعـالـی مـأمـوریـت داده مـی شـود تـا در دادگـاهـی کـه بـرای‏‎ ‎‏محاکمۀ متهمین و زندانیان تشکیل می شود، حضور به هم رسانده و پس‏‎ ‎‏از تمـامیت مقـدمات محـاکمه، با مـوازیـن شرعیـه حکـم شرعـی صـادر‏‎ ‎‏کنید.(29)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

***‏5 / 12 / 57‏

‏ ‏

‏ ‏

انتخاب آقای هادوی به دادستانی کل انقلاب 

‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای مهدی هادوی ـ دامت توفیقاته ‏

‏جنـابعـالـی بـه مـوجب ایـن حکـم به سمت دادستـان کـل انقـلاب‏‎ ‎‏جمهـوری اسـلامـی منصـوب مـی شویـد که وظـایف خود را طبق موازین‏‎ ‎‏شرعیه انجام دهید.(30)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏9 / 12 / 57‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 29

حوزۀ اختیارات دادگاهها 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏نظر به اینکه تسریع در محاکمات و اجرای احکام دربارۀ جنایتکاران ـ‏‎ ‎‏فی الجمله ـ منتفی شده است، لازم است از این پس محاکمات زیر نظر‏‎ ‎‏شورای انقلاب اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد. و به همین‏‎ ‎‏منظور دستور داده شده است که شورای انقلاب اسلامی آیین نامۀ‏‎ ‎‏جدیدی تنظیم و تصویب نماید. از این رو لازم است دادگاه مرکزی‏‎ ‎‏تهران، از این تاریخ تا تصویب آیین نامۀ جدید، محاکمات را متوقف کند؛‏‎ ‎‏و دادگاههای شهرستانها به کار بازپرسی و محاکمه ادامه دهند ولی‏‎ ‎‏اجرای احکام این دادگاهها از این پس موقوف به تأیید دادگاه مرکزی‏‎ ‎‏خواهد بود که طبق آیین نامۀ جدید صورت خواهد گرفت. ‏

‏تذکر این نکته بجاست که تمامی دادگاههای انقلابی بجز رسیدگی به‏‎ ‎‏جرایم ضدانقلابی، حق هیچ گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و‏‎ ‎‏سایر اموری که موجب حد می شود را ندارند؛ زیرا دادگاههای فوق العادۀ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی فقط مربوط به رسیدگی به امور ضد انقلابی در حال‏‎ ‎‏حاضر و در دوران رژیم اختناق می باشد.(31)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏25 / 12 / 57‏

***

‏ ‏

‏ ‏

شرایط صدور حکم اعدام 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی‏

‏در غیر از دو مورد زیر:‏

‏1ـ کسی که ثابت شود آدم کشته است؛‏

‏2ـ کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه ای‏‎ ‎‏شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 30

‏صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از‏‎ ‎‏این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.(32)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏23 / 2 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب دادستان دادگاه تهران و حومه

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ احمد آذری ـ دامت افاضاته‏

‏با توجه به وضع کنونی زندانهای تهران و احتیاج به تسریع در کار‏‎ ‎‏رسیدگی به پرونده های متهمین، بدین وسیله جنابعالی به دادستانی‏‎ ‎‏دادگاه انقلاب اسلامی تهران و حومه انتخاب و منصوب می شوید. امید‏‎ ‎‏آنکه پیرو این مأموریت، اقدام به رسیدگی و تسریع کارها نموده؛ و در هر‏‎ ‎‏حال احتیاط را مراعات نمایید. از خدای تعالی موفقیت آن جناب را‏‎ ‎‏خواستارم.(33)‏

‏11 / 4 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

رسیدگی به زندانهای تهران

‏بسمه تعالی‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ احمد آذری ـ دامت افاضاته‏

‏چنانچه قبلاً نیز پیغام داده بودم، لازم است زودتر به وضع زندانیان‏‎ ‎‏رسیدگی نموده و در این مورد سرعت عمل بیشتری به خرج داده شود؛ و‏‎ ‎‏آنها که مجرم شناخته شده نگهداری شوند، و کسانی که مجرم شناخته‏‎ ‎‏نشده اند با قید کفالت آزاد گردند. و ضعف کادر قضایی و بازپرسی‏‎ ‎‏دادسرای شما، مجوّز نگهداری متهمین در بلا تکلیفی نمی باشد.(34)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏16 / 4 / 58‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 31

تشکیل دادگاه در کهکیلویه و بویراحمد

‏بسمه تعالی‏

‏خدمت جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید کرامت الله ملک‏‎ ‎‏حسینی ـ دامت افاضاته‏

‏امید است وجود محترم از بلیات محفوظ و به انجام وظایف اسلامی‏‎ ‎‏موفق باشید. ضمناً با توجه به وضع زندانیان و متهمین، لازم است زودتر‏‎ ‎‏در مورد تشکیل دادگاه و رسیدگی به پرونده های آنان اقدام نمایید، و‏‎ ‎‏کسانی که گناه صغیره دارند مورد عفو قرار داده و آزاد کنید؛ و دیگران را‏‎ ‎‏طبق مقررات شرع محاکمه نموده و حکم شرع را در مورد ایشان اجرا‏‎ ‎‏نمایید.‏

‏و نسبت به وضع منطقه هم به هر نحو صلاح می دانید در آرامش و‏‎ ‎‏امنیت منطقه اقدام و سعی کافی مبذول دارید، و اهالی محترم را به‏‎ ‎‏وحدت و پرهیز نمودن از اختلاف و تفرقه دعوت و ارشاد نمایید، و‏‎ ‎‏توطئه های دشمنان اسلام و مملکت را با حُسن تدبیر خنثی نمایید، و‏‎ ‎‏وظیفۀ خطیری را که مردم در این موقع حساس به عهده دارند گوشزد‏‎ ‎‏فرمایید. از خدای تعالی موفقیت همگان را در راه خدمت به‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین و قطع ایادی اجانب و دشمنان خواستارم. والسلام‏‎ ‎‏علیکم و رحمة الله .(35)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏17 / 4 / 58‏

***

‏ ‏

عفو متهمان رژیم شاه 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای دادستان دادگاههای انقلاب اسلامی کشور‏‎[1]‎

‏نظر به اینکه در نیمۀ شعبان معظم 99 ـ روز میلاد مسعود حضرت‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 32

‏ولیّ عصر ـ کلیۀ متهمین که در رژیم سابق مرتکب تقصیراتی شده اند، به‏‎ ‎‏استثنای اشخاصی که ذیلاً ذکر خواهد شد، مورد عفو قرار گرفته، لازم‏‎ ‎‏است دستور دهید تمام دادگاههای انقلاب اسلامی سرتاسر کشور‏‎ ‎‏دراسرع وقت به پروندۀ متهمین رسیدگی نموده، و بخشوده شدگان را‏‎ ‎‏فوراً آزاد نمایند. استثناشدگان عبارتند از:‏

‏1ـ کسانی که شخصاً مبادرت به قتل شخص یا اشخاصی نموده اند.‏

‏2ـ آنهایی که دستور قتل شخص یا اشخاصی را صادر کرده اند.‏

‏3ـ افرادی که زندانیان را شکنجه داده و یا دستور آن را داده اند.‏

‏4ـ اشخاصی که به نحوی از انحا از بیت المال سوء استفاده نموده اند.‏

‏ضمناً توجه داشته باشید که بخشودگی مذکور شامل کسانی که قبل‏‎ ‎‏از عفوِ پانزدۀ شعبان نود و نُه، حکم دادگاه دربارۀ آنها صادر شده است‏‎ ‎‏نمی شود. و نیز بعد از حکم عفو اگر کسی مرتکب جرمی شد، باید تعقیب‏‎ ‎‏و مجازات شود. و اکیداً اعلام کنید که هیچ کس حق ندارد مستقیماً‏‎ ‎‏متعرض قوای انتظامی، ارتش، ژاندارمری و شهربانی بشود؛ و متهمان در‏‎ ‎‏این دستگاهها باید به وسیلۀ رؤسای خودِ آنان تسلیم دادگاه شوند، و‏‎ ‎‏متخلفین از این امر، مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.(36)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏25 / 4 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب قاضی شرع دادگاه بروجرد

‏بسمه تعالی‏

‏جنـاب مستطـاب ثقـة الاسـلام والمسـلمیـن آقـای سید محمـدتقی‏‎ ‎‏شاهرخی ـ دامت افاضاته‏

‏با توجه به حساسیت وضع موجود و احتیاج به تسریع در کارهای‏‎ ‎‏دادگاهها و رسیدگی به وضع زندانیان و اصلاح امور مردم، بدین وسیله‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 33

‏جنابعالی به سمت قاضی شرع در دادگاه انقلاب اسلامی بروجرد‏‎ ‎‏منصوب می شوید که ان شاءالله تعالی زودتر به پرونده ها رسیدگی و حکم‏‎ ‎‏الهی را دربارۀ متهمان اجرا نمایید؛ و افرادی را که مشمول عفو عمومی‏‎ ‎‏می شوند از زندان آزاد کنید. و در مورد اصلاح امور مذهبی و اجتماعی‏‎ ‎‏شهر نیز با همکاری و مشورت علمای اعلام محل و مؤمنین محترم اقدام‏‎ ‎‏نمایید. از خدای تعالی توفیقات همگان را در راه خدمت اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(37)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏1 / 5 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب قاضی شرع دادگاه خمینی شهر و توابع

‏بسمه تعالی‏

‏خدمت حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج‏‎ ‎‏شیخ عبدالجواد جبل عاملی ـ دامت برکاته‏

‏امید است وجود محترم از بلیات محفوظ و به وظایف الهی مشغول‏‎ ‎‏باشید. ضمناً با توجه به لزوم تسریع در کار دادگاههای انقلاب و رسیدگی‏‎ ‎‏به پرونده های متهمان لازم است جنابعالی در این مورد اقدام فرموده و‏‎ ‎‏در شهرستان سده و توابع دستور رسیدگی و اقدام در مورد پرونده ها را‏‎ ‎‏بدهید و به همین جهت خود جنابعالی به سمت قاضی شرع منصوب‏‎ ‎‏می شوید تا مستقیماً در دادگاهها شرکت و قضاوت نموده و احکام صادره‏‎ ‎‏را اجرا نمایید و در اصلاح کارهای عمومی و مشکلات اهالی نیز به هر نحو‏‎ ‎‏مصلحت می دانید اقدام فرمایید. از خدای تعالی ادامۀ توفیقات‏‎ ‎‏جنابعالی را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله .(38)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏3 / 5 / 58‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 34

انتصاب قاضی شرع دادگاه آبادان و خرمشهر

‏بسمه تعالی‏

‏جناب مستطاب ثقة الاسلام و المسلمین آقای شیخ حسین اکبری ـ‏‎ ‎‏دامت افاضاته‏

‏بدین وسیله جنابعالی به سمت قاضی شرع در دادگاههای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی در شهرهای آبادان و خرمشهر منصوب می شوید که زودتر به‏‎ ‎‏پرونده های متهمان زندانی در دو شهر فوق الذکر رسیدگی نموده و حکم‏‎ ‎‏شرع مقدس اسلام را دربارۀ آنان اجرا نمایید. و در هر حال مراعات‏‎ ‎‏احتیاط را بنمایید و هر کدام مشمول عفو صادره در نیمۀ شعبان 99‏‎ ‎‏می شوند از زندان آزاد نمایید. از خدای تعالی موفقیت آن جناب را‏‎ ‎‏خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله .(39)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏8 / 5 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

پایان دورۀ دادستانی آقای هادوی 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای هادوی دادستان کل انقلاب اسلامی‏

‏ضمن تشکر و قدردانی از زحماتی که در طول این چند ماهه‏‎ ‎‏جنابعالی در مقام دادستانی متحمل شدید، قرار شد از این تاریخ جناب‏‎ ‎‏حجت الاسلام آقای حاج شیخ علی قدوسی ـ دامت افاضاته ـ متصدی‏‎ ‎‏مقام دادستانی شده و بدین مقام منصوب گردند. مراتب جهت اطلاع آن‏‎ ‎‏جناب بدین وسیله ارسال شد. از خدای تعالی موفقیت جنابعالی را‏‎ ‎‏خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(40)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏15 / 5 / 58‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 35

انتصاب آقای قدّوسی به دادستانی کل انقلاب 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام شیخ علی قدوسی ـ دامت افاضاته‏

‏بدین وسیله جنابعالی به سمت دادستانیِ کل انقلاب اسلامی در‏‎ ‎‏سطح کشور منصوب می شوید که از این تاریخ در کارهای دادستانی اقدام‏‎ ‎‏و شروع به کار نمایید؛ و در هر حال احتیاط را کاملاً مراعات فرمایید. از‏‎ ‎‏خدای تعالی ادامۀ توفیقات جنابعالی را خواستارم. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله و برکاته.(41)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏15 / 5 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

مجازات خیانتکاران در دادگاه انقلاب 

‏جناب آقای مهندس مهدی بازرگان‏

‏با توجه به اینکه رؤسای ادارات کشوری و امنیتی و نظامی جنایاتی‏‎ ‎‏علیه ملت ایران بر طبق شواهد و دلایل متقن و مستند انجام داده اند که‏‎ ‎‏قانوناً و شرعاً مستحق مجازات اند، بنابراین در اسرع وقت از طریق‏‎ ‎‏دادگستری با تشکیل یک دادگاه انقلابی بر طبق مقررات اسلامی‏‎ ‎‏محاکمه و به کیفر اعمال جنایت آمیزشان برسانید، تا روح شهدای راه‏‎ ‎‏آزادی و استقلال که در انتظار کیفر دژخیمان این قرن می باشد تا حدی‏‎ ‎‏شاد گردد. والسلام علیکم.‏

‏باید حداکثر محاکم اینها دو روز باشد. اینها محکوم هستند، لکن‏‎ ‎‏محاکمه در پیش خبرنگاران خارجی و داخلی شوند.(42)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏2 / 6 / 58‏

***

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 36

انتصاب قاضی شرع دادگاه محلات و اطراف 

‏بسمه تعالی‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج آقا طه مقدسی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏بدین وسیله جنابعالی به سمت قاضی شرع در دادگاههای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی شهرستان محلات و شهرهای مجاور منصوب می شوید که در‏‎ ‎‏دادگاههای انقلاب حضور به هم رسانده و حکم شرع مقدس را با توجه به‏‎ ‎‏فرمان عفو مورخه نیمه شعبان 99 اجرا نمایید. از خدای تعالی موفقیت‏‎ ‎‏جنابعالی را خواستارم.(43)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏11 / 6 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب قاضی شرع دادگاه کرج 

‏بسمه تعالی‏

‏جناب مستطاب ثقة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین اکبری ـ‏‎ ‎‏دامت افاضاته‏

‏بدین وسیله جنابعالی به سمت قاضی شرع در دادگاه انقلاب کرج‏‎ ‎‏منصوب می شوید که در غیبت قاضی شرع قبلی به پرونده های معوقه‏‎ ‎‏متهمان رسیدگی نموده و حکم شرع انور را با توجه به حکم عفو مورخۀ‏‎ ‎‏نیمه شعبان 99 صـادر و اجرا نمایید. از خـدای تعـالی موفقیت‏‎ ‎‏جنابعـالی را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله .(44)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏21 / 6 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب قاضی شرع دادگاه کازرون

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای سید محمد حسینی کاشانی ـ‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 37

‏دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏ ‏

‏بدین وسیله جنابعالی به سمت قاضی شرع در دادگاه انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏شهر کازرون منصوب می شوید که در دادگاهها حضور به هم رسانده و به‏‎ ‎‏پرونده ها رسیدگی نموده و احکام شرعیه را اجرا نمایید. و چنانچه‏‎ ‎‏افرادی مشمول عفو مورخۀ نیمۀ شعبان 99 می باشند، مورد عفو قرار‏‎ ‎‏داده آزاد نمایید. موفقیت جنابعالی را از خدای تعالی خواستارم.(45)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏6 / 7 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب قاضی شرع دادگاه مشهد 

‏بسمه تعالی‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ اسماعیل فردوسی ـ‏‎ ‎‏دامت افاضاته‏

‏بدین وسیله جنابعالی به سمت قاضی شرع در دادگاههای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی مشهد مقدس منصوب می شوید که در دادگاههای مزبور حضور‏‎ ‎‏به هم رسانده و به پرونده ها رسیدگی نموده و با توجه به فرمان عفو‏‎ ‎‏مورخۀ نیمۀ شعبان 99 احکام را صادر و بر طبق موازین شرع انور اجرا‏‎ ‎‏نمایید. از خدای تعالی موفقیت جنابعالی را خواستارم.(46)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏8 / 7 / 58‏

***

‏ ‏

عفو محکومان کمتر از دو سال

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای دادستان کل انقلاب اسلامی ایران‏

‏به مناسبت حلول عید سعید غدیر ـ مبدأ نصب امامت امت ـ تمام‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 38

‏کسانی که در دادگاههای انقلابی جرمهای آنان طوری بوده که کمتر از‏‎ ‎‏دوسال محکوم به حبس شده اند مورد عفو قرار گیرند. دستور دهید به‏‎ ‎‏پرونده های آنان به اسرع وقت رسیدگی و آنان را آزاد کنند. لازم است به‏‎ ‎‏شکرانۀ این نعمت از خطاهای خود در پیشگاه خداوند متعال توبه‏‎ ‎‏کنند.(47)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

***‏18 / 8 / 58‏

‏ ‏

‏ ‏

ارجاع متهمین به مراجع ذیربط 

‏از این تاریخ به بعد احدی حق تعرض به کسی را ندارد، نه مقامات‏‎ ‎‏مسئول و نه گروه غیرمسئول. و جناب آقای رئیس جمهور‏‎[2]‎‏ موظف‏‎ ‎‏هستند که از این هرج و مرج موجود اکیداً با قوۀ قهریه جلوگیری نمایند و‏‎ ‎‏متخلفین را از هر قشری هستند به دست قانون بسپارند. و جناب آقای‏‎ ‎‏قدوسی دادستان کل انقلاب موظف هستند که اشخاص متخلف را از هر‏‎ ‎‏طبقه هستند به دادگاه احضار و به وسیلۀ آقای رئیس جمهور آنان را الزام‏‎ ‎‏به حضور، و عدالت را دربارۀ آنان اجرا کنند. ‏

‏و اما اشخاصی که متهم هستند به یکی از امور فوق که مورد عفو‏‎ ‎‏نمی توانند باشند، احدی حق تعرض به آنان را ندارد جز محاکم صالح، و‏‎ ‎‏مأمورین از قِبَل آن محاکم برای تحویل به محاکم و تمام محاکم ایران‏‎ ‎‏موظفند که پس از اتمام پروندۀ متهم، پرونده یا رونوشت آن را به تهران‏‎ ‎‏نزد آقای قدوسی، دادستان کل انقلاب بفرستند برای رسیدگی نهایی. و‏‎ ‎‏آقای قدوسی موظفند هیأت یا هیأتهایی مرکب از قضات شرع تشکیل‏‎ ‎‏دهند، و رسیدگی به این قسم پرونده ها بکنند و حکم عدل اسلامی را‏‎ ‎‏جاری نمایند.(48)‏

‏28 / 12 / 58‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 39

لزوم اقدام دادگاهها در چهارچوب قانون اساسی

‏دادگاههای انقلاب در سراسر ایران باید نمونه کامل اجرای حدودالله ‏‎ ‎‏باشند. باید سعی کنند که قدمی از احکام خدای تعالی منحرف نشوند و‏‎ ‎‏احتیاط کامل را رعایت نمایند. باید با صبر انقلابی به قضاوت بنشینند.‏‎ ‎‏دادگاهها حق ندارند نیروی مسلح از خود داشته باشند. باید بر طبق‏‎ ‎‏قانون اساسی عمل نمایند و بتدریج دستگاه قضایی اسلامی‏‎ ‎‏مسئولیتهای این دادگاهها را بر عهده گیرند. قضات باید با تمام جدیت‏‎ ‎‏جلوی تخلفات را بگیرند، و اگر خدای ناکرده کسی از دستورات الهی‏‎ ‎‏سرپیچی کرد، بلافاصله به ملت معرفی شده و به مجازات برسد.(49)‏

‏1 / 1 / 59‏

***

‏ ‏

‏ ‏

تأکید بر حفظ دادگاههای انقلاب

‏تمام دادگاههای انقلابی در سرتاسر مملکت باید به قدرت خودش‏‎ ‎‏باقی باشد. باید دادگاهها با همان قدرت باشند. منتها بر شماهاست، بر‏‎ ‎‏آقایان است که اگر یک قاضی نمی تواند قضاوت بکند یا منحرف هست،‏‎ ‎‏عوضش می کنید. اما اینها باید، این نهادهای انقلابی تمامش باید بدون‏‎ ‎‏اینکه دستی به آن زده بشود تمام اینها باید سر جای خودش باشد، و‏‎ ‎‏کارها به طور انقلابی بگذرد.(50)‏

‏29 / 4 / 59‏

***

‏ ‏

‏ ‏

قاطعیت انقلابی 

‏اینجانب از دادگاههای انقلاب می خواهم که با مراعات جانب عدل‏‎ ‎‏اسلامی با قاطعیت انقلابی با این مفسدان و تباه کنندگان حرث و نسل‏‎ ‎‏رفتار و احکام قرآن مجید را دربارۀ آنان اجرا نمایند، و به یاوه گویی همان‏‎ ‎‏کسانی که به حدود اسلامی پایبند نیستند گوش فرا ندهند.(51)‏

‏18 / 4 / 60‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 40

عمل بر طبق فرمان خدا

‏بر محاکم انقلاب است که بر طبق فرمان الهی با آنان رفتار نمایند و‏‎ ‎‏بی کم و کاست حکم قرآن کریم را اجرا نمایند و به خواست خداوند فتنه را‏‎ ‎‏بخوابانند و از تجاوز و افراط خودداری کنند.(52)‏

‏27 / 6 / 60‏

***

‏ ‏

‏ ‏

عمل بر طبق دستورات شورایعالی قضایی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏دادستان کل انقلاب اسلامی کشور‏

‏جنابعالی موظفید فقط در محدودۀ اختیاراتی که در تاریخ 9 / 6 / 60 از‏‎ ‎‏طرف شورایعالی قضایی به شما داده شده است عمل نمایید. ضمناً به‏‎ ‎‏کلیۀ دادسراهای انقلاب در سطح کشور بخشنامه نمایید که به هیچ وجه‏‎ ‎‏در خارج از اموری که در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب‏‎ ‎‏می باشد دخالت نکنند، و بخشنامه های قانونی شورایعالی قضایی را‏‎ ‎‏دقیقاً عمل کنند. و شما نیز به هر مسئله ای که از طریق شورایعالی به شما‏‎ ‎‏ارجاع می شود سریعاً رسیدگی و جواب قانع کننده ای به شورا بدهید.‏‎ ‎‏ضمناً شما در مقابل شورایعالی قضایی مسئول می باشید. و شورایعالی‏‎ ‎‏قضایی بخشنامه های مربوط به دادگاهها و دادسراهای انقلاب و کلیه‏‎ ‎‏امور مربوط به دادگاهها و دادسراهای انقلاب و کلیۀ امور مربوط به ضد‏‎ ‎‏انقلاب اعم از زندانها و شکایات از دادسراها و دادگاهها را از طریق شما‏‎ ‎‏انجام خواهند داد.‏‎[3]‎‏(53)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏9 / 5 / 61‏

***

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 41

  • ) آقای مهدی هادوی.
  • ) سید ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران.
  • ) حکم فوق الذکر دقیقاً چهار روز بعد از دستور مورخ 5 مرداد 61 حضرت امام به شورایعالی قضایی از سوی معظمٌ له صادر شده است. آقای سیدحسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب اسلامی وقت، دربارۀ چگونگی صدور این دوحکم در فاصله ای اندک و علت صدور آن می نویسد: «این دو دستخط مبارک حضرت امام ـ سلام الله تعالی علیه ـ درتاریخ 5 / 5 / 61 و 9 / 5 / 61 مربوط می شود به اختلافی که میان بنده و شورایعالی قضایی روی داده بود».