بخش دوم سایر اقشار و صنوف
فصل پنجم: کشاورزان
الف) ارزش و اهمیت کشاورزان در اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

الف) ارزش و اهمیت کشاورزان در اسلام

الف) ارزش و اهمیت کشاورزان در اسلام

‏ ‏

احترام اسلام به کشاورز 

‏اسلام و حکومت اسلامی برای شما‏‎[1]‎‏ احترام زیاد قائل است و با‏‎ ‎‏شما به بهترین وجه رفتار می کند.(361)‏

‏24 / 10 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

کشاورزان، بهترین مخلوقات عالم 

‏کشاورزی در اسلام از امور بسیار مهم و از اموری است که دربارۀ‏‎ ‎‏او گفته شده است که کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و‏‎ ‎‏کشاورزان اقرب ناس [به] خدای تبارک و تعالی هستند و‏‎ ‎‏کشاورزان در آن عالم، شاید در صف اول از مردم نیکوکار واقع‏‎ ‎‏بشوند. و شغل کشاورزی شغلی بوده است که انبیا هم به او اشتغال‏‎ ‎‏داشته اند، و انبیا هم رزق خودشان را از راه کشاورزی به دست‏‎ ‎‏می آوردند.(362)‏

‏7 / 7 / 60‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 275

کشاورزان، عامل استقلال کشور 

‏کشاورزان عزیز می توانند که ایران را از وابستگی در این بعد نجات‏‎ ‎‏بدهند و این را یک عبادت شرعی حساب کنند؛ و عبادت است‏‎ ‎‏کشاورزی، که در اسلام آنقدر به آن اهمیت داده شده است، و‏‎ ‎‏بعضی از ائمه ما خودشان می رفتند سراغ اینکه سرکشی به‏‎ ‎‏کشاورزی بکنند و گاهی هم شاید عمل.(363)‏‎[2]‎

‏25 / 2 / 63‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 276

  • ) دهقانان و کشاورزان.
  • علاوه بر موارد فوق جهت اطلاع بیشتر در این مبحث رجوع شود به:1. صحیفه امام؛ ج 5، ص 76ـ 77.2. همان؛ ص 389ـ 390.3. همان؛ ج 8، ص 287ـ 288.4. همان؛ ج 17، ص 411ـ 413.5. همان؛ ج 14، ص 328ـ 329.