بخش دوم سایر اقشار و صنوف
ب) ویژگیهای شغل
2. حفظ نظم و رعایت سلسله مراتب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

2. حفظ نظم و رعایت سلسله مراتب

2 حفظ نظم و رعایت سلسله مراتب 

‏ ‏

ضرورت حفظ نظم

‏به شما تذکر می دهم که نظم را حفظ کنید؛ سربازها حفظ کنند،‏‎ ‎‏پاسدارها حفظ کنند، پاسبانها حفظ بکنند. اگر نظم حفظ نشود‏‎ ‎‏ممکن است مملکت ما خدای نخواسته آسیب ببیند. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که دیگر آسیبی برای این مملکت واقع نشود.(343)‏

‏3 / 5 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم رعایت سلسله مراتب 

‏من برای بار چندم است که به این قوای مسلح سفارش می کنم، به‏‎ ‎‏اینکه نظم در بین هر ارگانی که هست باید برقرار باشد و وظیفه‏‎ ‎‏دارند که با نظم باشند. اگر نظام با نظم نباشد، این نظام نیست، این‏‎ ‎‏آشفتگی است و این نمی تواند هیچ کاری انجام بدهد. پاسدارها‏‎ ‎‏باید با نظم باشند، پایین ترها از بالاترها اطاعت کنند. ارتش باید با‏‎ ‎‏نظام باشد؛ مراتب را حفظ بکند و باید همه با هم هماهنگ باشند،‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 262

‏برادر باشند. هر دسته ای برای خودش علی حده، نکشد به طرف‏‎ ‎‏خودش. همه با هم روابط داشته باشند؛ سرانشان با هم روابط‏‎ ‎‏داشته باشند، بنشینند اگر مسائلی دارند با هم حل کنند و اینطور‏‎ ‎‏نباشد که در هر یک از اینها یک آشفتگی باشد و بین خودشان‏‎ ‎‏ناهماهنگی. باید همگام باشند و همه با هم باشند؛ برای اینکه یک‏‎ ‎‏مملکتی است مال همه است امروز و این مملکت که مال همه‏‎ ‎‏است، همۀ شما باید حفظش بکنید و خصوصاً قوای مسلحه باید‏‎ ‎‏حفظ بکنند این مملکت را و اگر در یک جایی از مملکت یک‏‎ ‎‏آشفتگی پیدا شد، باید بروند و آن آشفتگی را رفعش بکنند و‏‎ ‎‏ننشینند تا اینکه خودش یا مردم رفعش بکنند. موظفند قوای‏‎ ‎‏مسلحه به اینکه اگر در یک جایی از کشور یک اشتباه، کارهای‏‎ ‎‏خلاف واقع می شود، یا ـ فرض کنید ـ چند تا دزد یک کاری انجام‏‎ ‎‏می دهند، یا دور هم می نشینند می خواهند توطئه بکنند، بروند و‏‎ ‎‏آنها را از بین ببرند و حل کنند قضایا را.(344)‏

‏4 / 6 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

نظم، قانون داخلی قوای مسلح 

‏لازم است که در ارتش و سایر قوای مسلح، حفظ نظام و سلسله‏‎ ‎‏مراتب را که قانون داخلی قوای مسلح است، بیش از پیش مراعات‏‎ ‎‏نمایند تا ارتش و سایر قوای اسلامی، قدرتمندتر و هر چه بیشتر‏‎ ‎‏منسجم شوند. تخلف از این امور، تخلف از قانون است. و من‏‎ ‎‏امیدوارم با برادری و حفظ نظام و حذف خشونت، قوای مسلح‏‎ ‎‏اسلامی آسیب ناپذیر شود.(345)‏

‏27 / 1 / 60‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 263

اهمیت نظم و سلسله مراتب 

‏رمز دوم اینکه گرچه کشور ایران بالا و پایین ندارد و آن «دوله»ها و‏‎ ‎‏«سلطنه»ها رفته اند و ما خودمان هستیم، لکن باید نظم و نظام‏‎ ‎‏باشد. شما باید برای خدا مراتب و سلسله مراتب را حفظ کنید. و‏‎ ‎‏اگر بنا باشد هر کسی خودش رأی بدهد و علی حده عمل بکند، آن‏‎ ‎‏وقت است که معنویات و موفقیتهای عادی هم از بین می رود. و‏‎ ‎‏شما می دانید با آنکه پیغمبراکرم در مسجد می نشست و کسی که‏‎ ‎‏وارد می شد نمی دانست که کدام یک از آنها پیغمبر است، با این‏‎ ‎‏حال، همه مأمور اطاعت از او بودند. ما همه با هم برادر هستیم،‏‎ ‎‏لکن اگر نظام نباشد، برادری هم به هم می خورد؛ مثلاً، اگر‏‎ ‎‏درجنگ بنا باشد از فرماندهی اطاعت نشود، مسلماً شکست‏‎ ‎‏خواهیم خورد. در جنگ، آن وقتی شکست نیست که همه گوش به‏‎ ‎‏فرمان کسی باشند که وقتی نقشه و فرمان می دهند همگی به آن‏‎ ‎‏عمل کنند: وَ ذَکِّرْ فَاِنَّ الذِّکْری تَنْفَعُ الْمُؤْمِنینَ.‏‎[1]‎‏(346)‏

‏8 / 7 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 264

  • ) «و امت را تذکر و پند بده که پند و تذکر، مؤمنان را سودمند افتد»؛ (ذاریات / 55).