بخش دوم سایر اقشار و صنوف
فصل سوم: کارگران و کارمندان
ب) نقش کارگران و کارمندان در پیروزی انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ب) نقش کارگران و کارمندان در پیروزی انقلاب

ب) نقش کارگران و کارمندان در  پیروزی انقلاب 

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 225