بخش دوم سایر اقشار و صنوف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

بخش دوم سایر اقشار و صنوف

     بخش دوم 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سایر اقشار و صنوف

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏            فصل اول: حقوقدانان، حکام شرع و قضات ‏

‏            فصل دوم: پزشکان و پرستاران ‏

‏            فصل سوم: کارگران و کارمندان ‏

‏            فصل چهارم: نظامیان ‏

‏            فصل پنجم: کشاورزان ‏

‏            فصل ششم: بازاریان ‏

‏            فصل هفتم: ورزشکاران ‏

‏           فصل هشتم: زنان ‏

‏           فصل نهم: جوانان ‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 183

‏ ‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 184