بخش اول اقشار فرهنگی ـ آموزشی
فصل پنجم: نویسندگان و گویندگان
د) هشدارها و توصیه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

د) هشدارها و توصیه ها

د) هشدارها و توصیه ها

‏ ‏

اعلام خطر 

‏من ناچارم اعلام خطر بزرگی بکنم و ملت را از اغفال و خدعۀ‏‎ ‎‏اجانب و عمال آنها نجات دهم. این مسامحۀ اخیر دولت که‏‎ ‎‏نویسندگان را مجال نوشتن و گویندگان را مجال گفتن داد حیلۀ‏‎ ‎‏بزرگی است برای تطهیر شاه و وانمود کردن آزادی ادعایی؛ و‏‎ ‎‏جنایات را به گردن دولت ـ که آلتی بیش نیست ـ انداختن.‏‎ ‎‏نویسندگان نیز نمی توانند در این محیط خفقان و ارعاب، هستۀ‏‎ ‎‏مرکزی جنایات را که شخص شاه است معرفی کنند؛ و شاید‏‎ ‎‏نویسندگانی از خودشان نیز باشند که در بین نویسندگان با شرف‏‎ ‎‏خود را جا بزنند و به دولتها حمله کنند و بعض جنایات را ذکر‏‎ ‎‏کنند، و مردم را از نقطۀ حساس جنایت و خیانت اغفال کنند، و‏‎ ‎‏اذهان سادۀ زودباور را منحرف کنند. در حالی که تمام گرفتاری‏‎ ‎‏ملت ایران در این پنجاه سال سلطنت غیرقانونی دودمان خیانتکار‏‎ ‎‏پهلوی از شخص آن پدر و این پسر سیاهروی بوده و هست.(241)‏

‏21 / 8 / 56‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

کنارگذاشتن تبلیغات سوء و تضعیف ملت و دولت 

‏اینها کشته دادند، اینها خون دادند، اینها سهیم هستند. همۀ سهم‏‎ ‎‏مال اینهاست نه مال من و شما، که کنار نشستید و حالا قلم دست‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 175

‏گرفتید. قلمها را بشکنید! به اسلام پناه بیاورید. تبلیغات سوء را‏‎ ‎‏کنار بگذارید. تضعیف ملت را، تضعیف دولت را کنار بگذارید تا‏‎ ‎‏نتیجه ببرید؛ تا استقلال خودتان را حفظ کنید.(242)‏

‏17 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تجدیدنظر مطبوعات 

‏مطبوعات تجدیدنظر بکنند در نوشته های خود. قلمداران‏‎ ‎‏تجدیدنظر بکنند در نوشته های خود؛ بگذارند ملت به همین راهی‏‎ ‎‏که می رود، همین مسیری را که به پیروزی رسیده است به آخر‏‎ ‎‏برساند. اینها مگر با اسلام دشمنند؟! اینها مگر با ملت اسلام‏‎ ‎‏دشمنند؟! اینها مگر با کشور خودشان دشمنند که می خواهند‏‎ ‎‏منحرف کنند؟! ملت ایران منحرف نخواهد شد.(243)‏

‏18 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از شایعه افکنی و سوءاستفاده از آزادی 

‏من ارباب جراید و رسانه ها و گویندگان را نصیحت می کنم که‏‎ ‎‏دست از این شایعه افکنیها بردارند و مسائل بیهوده و مطالب دروغ‏‎ ‎‏را برای زیاد شدن تیراژ پخش نکنند که اگر احساس توطئه و افساد‏‎ ‎‏شود؛ ملت با آنها به طوری دیگر عمل می کنند. از آزادی‏‎ ‎‏سوءاستفاده نکنید؛ و مسیر ملت را رها ننمایید، و از بزرگ‏‎ ‎‏نمایش دادن وقایع کوچک بپرهیزید؛ که صلاح ملک و ملت در آن‏‎ ‎‏است.(244)‏

‏9 / 5 / 58‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 176

پذیرش نظر ملت در حکومت اسلامی

‏گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی، و نترسند از‏‎ ‎‏ولایت فقیه. ولایت فقیه آنطور که اسلام مقرر فرموده است و ائمۀ‏‎ ‎‏ما نصب فرموده اند به کسی صدمه وارد نمی کند؛ دیکتاتوری‏‎ ‎‏به وجود نمی آورد، کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام‏‎ ‎‏نمی دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا رئیس جمهور یا کس‏‎ ‎‏دیگری برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد،‏‎ ‎‏فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند.‏

‏     شما از اسلام نترسید، از فقیه نترسید؛ از ولایت فقیه نترسید.‏‎ ‎‏شما هم مسیر همین ملت را طی کنید و با ملت باشید، حساب‏‎ ‎‏خودتان را از ملت جدا نکنید؛ ننشینید پیش خودتان طرح بریزید و‏‎ ‎‏پیش خودتان برنامه درست کنید. شما باید دنبال ملت باشید. باید‏‎ ‎‏هوادار ملت باشید. شما اینقدر اشکال به برنامه های اسلامی‏‎ ‎‏نکنید. شمایی که از اسلام هستید لکن از اسلام درست اطلاع‏‎ ‎‏ندارید، مُسْلِم هستید لکن از احکام اسلام درست مطلع نیستید،‏‎ ‎‏شیعه هستید لکن از احکام ائمه ـ علیهم السلام ـ درست مطلع‏‎ ‎‏نیستید؛ اینقدر کارشکنی نکنید. ملت رأی داده است به جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، همه باید تبعیت کنید؛ اگر تبعیت نکنید محو خواهید شد.‏‎ ‎‏برخلاف مسیر ملت، برخلاف مسیر اسلام، راهی را پیش نگیرید،‏‎ ‎‏گمان نکنید که آن طرحی را که اسلام داده است موجب نابودی‏‎ ‎‏اسلام می شود. این منطق، منطق آدم ناآگاه است.‏

‏     نگویید ما ولایت فقیه را قبول داریم، لکن با ولایت فقیه اسلام‏‎ ‎‏تباه می شود! این معنایش تکذیب ائمه است؛ تکذیب اسلام است‏‎ ‎‏و شما مِْن حَیثُ لاَیَشْعُر‏‎[1]‎‏ این حرف را می زنید. بیایید دنبال ملت‏‎ ‎‏که همه با هم به جمهوری اسلامی رأی داده اند و در مقابل آنها یک‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 177

‏عده، یک عدۀ بسیار معدود، یک از صد، یک و نیم از صد، با اینکه‏‎ ‎‏همۀ قوای خودشان را جمع کردند رأی خلاف دادند. شما تبعیت‏‎ ‎‏بکنید از اکثریت قریب به اتفاق ملت، تبعیت بکنید از اسلام،‏‎ ‎‏تبعیت بکنید از قرآن کریم، تبعیت بکنید از پیغمبر اسلام، مخالفت‏‎ ‎‏نکنید اینقدر. از مجلس خبرگان کناره گیری نکنید. این کناره گیری‏‎ ‎‏از ملت است؛ کناره گیری از اسلام است. کارشکنی نکنید برای‏‎ ‎‏مجلس خبرگان، که این برخلاف مسیر ملت است؛ برخلاف مسیر‏‎ ‎‏اسلام است. خودتان را پیش ملت مفتضح نکنید. باید از شما کار‏‎ ‎‏صحیح انجام بگیرد؛ وقتی ملت شما را برخلاف مسیر خود‏‎ ‎‏دانست طرد می کند. آگاهانه عمل کنید، آگاهانه حرف بزنید،‏‎ ‎‏آگاهانه رأی بدهید، بدون توجه، بدون ادراک، بدون فهم؛‏‎ ‎‏رأی ندهید.(245)‏

‏28 / 6 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از گفتار خلاف واقع 

‏گویندگان و آنهایی که حرفشان در رادیوها پخش می شود، یک‏‎ ‎‏قدری ملاحظه کنند؛ خلاف واقع نگویند؛ یا باور نکنند خلاف‏‎ ‎‏واقعها را که فلانی یک کانال دارد. «ای امام، حرفهای مردم را گوش‏‎ ‎‏بکن»! آقا، حرفهای مردم پیش من است. شما هر حرفی را که‏‎ ‎‏می خواهید بپرسید که من از مملکت اطلاع دارم، همۀ جهات را.‏‎ ‎‏گزارشهای کردستان هر روز برای من می آید. شما چه حرفهای‏‎ ‎‏نامربوطی است که می زنید و چه تبلیغات سوئی که می کنید و‏‎ ‎‏غرضمندانه فریاد می زنید.(246)‏

‏30 / 7 / 58‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 178

طرح مسائل اجتماعی و سیاسی در ایام حج

‏ای گویندگان و نویسندگان! در اجتماعات بزرگ؛ عرفات و مَشْعَر‏‎ ‎‏و مِنا و مکۀ معظمه و مدینۀ منوره، مسائل اجتماعی و سیاسی‏‎ ‎‏مناطق خود را به گوش برادران ایمانی برسانید، و از هم طلب‏‎ ‎‏نصرت کنید.(247)‏

‏3 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از ایجاد تفرقه

‏اینقدر تفرقه ایجاد نکنید. ای آقایان نویسندگان! اینقدر تضعیف‏‎ ‎‏نکنید روحانیت را. ای آقایان روشنفکران! اینقدر مملکت را از این‏‎ ‎‏طرف به آن طرف نکشید تا اینکه خدای نخواسته بیایند همه تان را‏‎ ‎‏عذرتان را بخواهند. با هم باشید.(248)‏

‏20 / 4 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد روحیه خودباوری در مردم

‏نویسنده های ما، گویندگان ما همه شان دنبال این باشند که به این ملت‏‎ ‎‏امید بدهند. مأیوس نکنند ملت را. بگویند توانا هستیم. نگویند ناتوان‏‎ ‎‏هستیم. بگویند خودمان می توانیم و واقع همین طور است، می توانیم.‏‎ ‎‏اراده باید بکنیم. نویسنده های ما بهترین خدمتشان امروز این است که‏‎ ‎‏این ملتی که ایستاده در مقابل شرق و غرب و نمی خواهد تحت نظام‏‎ ‎‏شرق یا نظام غرب باشد، امید به آنها بدهند که می توانید تا آخر‏‎ ‎‏وابسته به شرق و غرب نباشید. اگر این نویسنده ها، این گوینده ها به‏‎ ‎‏جای اینکه به هم اشکالتراشی بکنند، به جای اینکه به جان هم‏‎ ‎‏بریزند، با هم امید در ملت ایجاد کنند. اطمینان در ملت ایجاد کنند.‏‎ ‎‏استقلال روحی در ملت ایجاد کنند. اگر این خدمت را این رسانه های‏‎ ‎‏گروهی، این مطبوعات، این نویسندگان، این گویندگان ، این اطمینان را‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 179

‏در ملت ایجاد کنند ما تا آخر پیروز هستیم. و حیف است که یک ملتی‏‎ ‎‏که ایستاده و خون جوانان خودش را داده و همه چیزش را فدای‏‎ ‎‏اسلام و استقلال کشورش کرده ماها که گوینده هستیم، نویسنده‏‎ ‎‏هستیم، آنهایی که در مطبوعات چیز می نویسند، در رادیو و تلویزیون‏‎ ‎‏صحبت می کنند، حیف است که اینها توجه به این معنا نداشته باشند‏‎ ‎‏که باید این ملت را امیدوار کرد، و باید مطمئن کرد ملت را.(249)‏

‏29 / 10 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد برای حل معضلات

‏همۀ نویسندگان و گویندگان برای حل معضلات جامعه دست در‏‎ ‎‏دست یکدیگر دهند و در حدود قانونی وظایف خویش برای‏‎ ‎‏پیشبرد مقاصد عالی اسلام تلاش نمایند.(250)‏

‏12 / 1 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

گویندگی و نویسندگی، واجب کفایی 

‏گویندگانی که هرجا ما داریم، در سرتاسر کشور، چه گویندگانی که‏‎ ‎‏از طبقۀ روحانی هستند و اهل منبر، و چه گویندگانی که از سایر‏‎ ‎‏طبقات هستند، و نویسندگان در هر جا که هستند، چه در‏‎ ‎‏حوزه های علمیه و چه در دانشگاهها و چه در سایر جاها هستند،‏‎ ‎‏باید با گفتار خودشان و نوشتار خودشان به این کشور خدمت کنند.‏‎ ‎‏عذر نیست برای آنها که چون من وارد یک شغلی نیستم پس‏‎ ‎‏نویسندگی هم نکنم. شغل، امروز یک امری است که برای آن‏‎ ‎‏اشخاصی که شایسته هستند و ایران احتیاج به آن شغلها دارد،‏‎ ‎‏واجب کفایی است.(251)‏

‏26 / 10 / 61‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 180

همه توانها در خدمت رزمندگان اسلام 

‏امروز همه از تصویر این صحنه های معنوی ـ انسانی عاجزند.‏‎ ‎‏و اینجانب که به نویسندگان و گویندگان و تحلیلگران و هنرمندان و‏‎ ‎‏نقاشان و همه و همه پیشنهاد می کنم تا همیشه و بخصوص در این‏‎ ‎‏هفته‏‎[2]‎‏ آنچه در توان دارند در طبق اخلاص گذاشته و تقدیم این‏‎ ‎‏سلحشوران عظمت آفرین و ملت ایران و اسلام بزرگ نمایند، برای‏‎ ‎‏آن است که به گوشه ای از وظیفۀ اسلامی، انسانی، ملی، میهنی،‏‎ ‎‏هرچند کوچک خود عمل نمایند، والاّ خداوند شکور است که نام‏‎ ‎‏این عظمت آفرینان را در این جهان بلند و مقامشان را در ملکوت‏‎ ‎‏اعلی به نمایش می گذارد.(252)‏

‏31 / 6 / 62‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 181

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 182

  • ) از آن جهت که نمی دانید و نمی فهمید.
  • ) هفته دفاع مقدس.