بخش اول اقشار فرهنگی ـ آموزشی
الف) نقش و رسالت
3. حفظ نهضت و پاسداری از خون شهدا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

3. حفظ نهضت و پاسداری از خون شهدا

3 حفظ نهضت و پاسداری از خون شهدا 

‏ ‏

کمک به استیفای حقوق مردم

‏و ما وظیفه داریم. مایی که الآن اینجا، شمایی که اینجا نشستید، و‏‎ ‎‏منی که اینجا نشستم، ما وظیفه داریم که با آنها هم صدا باشیم؛‏‎ ‎‏یعنی هر مقداری که از دست ما بر می آید باید کمک بکنیم. کمک‏‎ ‎‏به غیر نیست، کمک به خودتان است؛ آنها برای شما قیام کردند.‏‎ ‎‏مردم ایران الآن برای شما دارند خون می دهند؛ برای شما‏‎ ‎‏بچه هایشان، جوانهایشان از بین می رود؛ دخترهایشان، پسرهایشان‏‎ ‎‏از بین می رود. ما باید به آنها کمک کنیم. ما خیال نکنیم که اینجا‏‎ ‎‏نشستیم تکلیف نداریم. همه مان تکلیف وجدانی داریم، تکلیف‏‎ ‎‏شرعی داریم، تکلیف عقلی داریم که با این جمعیت مظلومی که‏‎ ‎‏قیام کردند و می خواهند حق خودشان را ـ آن حق خودشان که حق‏‎ ‎‏ما هم هست ـ بگیرند، ما هم با آنها همراهی کنیم، ما هم دنبال آنها‏‎ ‎‏باشیم. می توانیم مقاله بنویسیم، می توانیم در روزنامه چیز‏‎ ‎‏بنویسیم. هر قدر می توانیم در این دانشگاههایی که می رویم به‏‎ ‎‏مردم بگوییم؛ به مردم اینجاها بگوییم مسائل آنجا را. مسائل را‏‎ ‎‏منتشر کنید. آقا، هر کدام شما در یک نقطه ای که هستید مسائل‏‎ ‎‏ایران را منتشر کنید، بگویید؛ با آهِ دل بگویید. روزنامه هایشان هم‏‎ ‎‏گاهی می نویسند اما از خود شما باید گفته بشود، نوشته بشود. باید‏‎ ‎‏این وضع آشفتۀ ایران به همۀ عالم معلوم بشود.(196)‏

‏21 / 7 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تعهد به آرمانهای شهیدان 

‏نویسندگان امین ما که سالیان دراز در انزوا به سر می برند و‏‎ ‎‏حکومت اختناق و ترور، مجال بیان را از آنان سلب کرده بود،‏‎ ‎‏اکنون که مختصر آزادی خود را به بهای خونهای پاک فرزندان‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 139

‏رشید اسلام به دست آورده اند، از آرمان الهی آنان غفلت نورزند و‏‎ ‎‏به کار مهم و اساسی افشاگری و روشن کردن نقطۀ اصلی جنایات‏‎ ‎‏اخیر که شخص شاه است بپردازند، و جرایمی که زیر پرده است و‏‎ ‎‏مردم نمی دانند، با کمال خلوص بیان کنند، و با این خدمت‏‎ ‎‏ارجمند، دیْن خود را به اسلام و ملت ادا کنند.(197)‏

‏4 / 8 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی از نهضت و دولت 

‏شما اهل قلم هستید بنویسید، بحث کنید ـ عرض می کنم ـ صحبت‏‎ ‎‏بکنید، تبلیغات بکنید، این نهضت را بزرگ کنید، پشتیبانی کنید، از‏‎ ‎‏این دولت پشتیبانی کنید، اظهار کنید، در روزنامه ها اعلام کنید. و‏‎ ‎‏بعد هم که ان شاءاللهیک دولت حقی برقرار شد، آن وقت باید همه‏‎ ‎‏بنشینیم و مع الأسف یک خرابه را بسازیم! این مملکت را اینها‏‎ ‎‏خراب کردند و رفتند و خوردند و بردند، و حالا باید شما و ما همه‏‎ ‎‏دست به دست هم بدهیم و این مملکت را از سر بسازیم. باید ما‏‎ ‎‏مثل زلزله ای که آمده است، باید بسازیم از سر.(198)‏

‏18 / 11 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

توجه به آینده نهضت و مملکت

‏و من امیدوارم که جوانهای ما، اساتید ما، اساتید دانشگاه ما، همۀ‏‎ ‎‏نویسندگان ما، روشنفکرهای ما همه بیدار بشوند، متوجه بشوند‏‎ ‎‏که غفلتها شده است. تا حالا اغفالمان کردند، مغزهای ما را عوض‏‎ ‎‏کردند. باید همه دست به هم بدهیم، نویسنده کمک کند به این‏‎ ‎‏نهضت، گوینده کمک کند به این نهضت، روزنامه ها کمک کنند به‏‎ ‎‏این نهضت. نه اینکه روزنامه ها را آدم ببیند ـ بعضی روزنامه ها را‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 140

‏گاهی من می بینم، غیر این معروفها ـ بعضی از آنها را می بینم سر تا‏‎ ‎‏ته آن چیزهایی است که به حال این ملت مُضر است. در بین همین‏‎ ‎‏روزنامه ها هم باز پیدا می شود، البته یک دسته ای هستند‏‎ ‎‏نمی خواهند، [اما] یک دسته ای منافعشان را به این دیدند که‏‎ ‎‏غربیها در اینجا حکومت بکنند؛ یا امثال این خائنها بیایند سر کار،‏‎ ‎‏آنها نمی خواهند. اما آنهایی که اینطور نیستند، آن دسته از‏‎ ‎‏نویسنده ها، از روشنفکرها، از اساتید دانشگاه، از معلّمین، از‏‎ ‎‏سایرین که اینطور نیستند، و جوانها ـ که باز اینطور بلااِشکال‏‎ ‎‏نیستند، برای اینکه آنها در رژیم سابق کاری نداشتند تا آنطور‏‎ ‎‏بشوند ـ باید فکر این معنا باشند که ما خودمان انسانیم؛ ما خودمان‏‎ ‎‏فرهنگ داریم؛ ما خودمان می توانیم تربیت و تعلیم کنیم؛ و‏‎ ‎‏می توانیم کار انجام بدهیم و مشغول بشویم. حالا اول وقت است،‏‎ ‎‏اولی است که دست این جنایتکارها کوتاه شده است از مملکت‏‎ ‎‏ما. آنها هم که ما را می چاپیدند آنها هم حالا دستشان کوتاه شده. ما‏‎ ‎‏به فکر این باشیم که خودمان را درست بکنیم. اول مطلب این‏‎ ‎‏است که این جوانهای ما درست بشوند. این جوانهایی که در آتیه‏‎ ‎‏باید این مملکت را حفظ کنند، این مملکت را اداره بکنند، اینها‏‎ ‎‏باید درست تربیت بشوند و اصلاح بشوند.(199)‏

‏11 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تقویت روحیۀ ملت

‏تذکر متواضعانه ای است به حضرات گویندگان و نویسندگان اعم از‏‎ ‎‏روحانیون معظم و سایر آقایان مطبوعات و تمامی رسانه های‏‎ ‎‏گروهی. عزیزان من! شما می دانید آنچه که به دست آوردید از نفی‏‎ ‎‏طاغوت و جایگزین کردن جمهوری اسلامی به جای آن، ارزان‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 141

‏نبوده است بلکه با خون هزاران جوان مؤمن و هزاران معلول و‏‎ ‎‏مجروح که ما باید تا آخر عمر خود را رهین آنان بدانیم، به دست‏‎ ‎‏آمده است. این نعمت بزرگ الهی را ارزان از دست ندهید. شما‏‎ ‎‏حضرات آقایان که در پیروزی انقلاب سهیم بودید و اسلام و ایران‏‎ ‎‏مال خودتان است، سعی کنید قلمها و زبانهایتان در خدمت انقلاب‏‎ ‎‏و به ثمر رسیدن آنکه آزادی و استقلال در سایۀ جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏و زیر پرچم توحید و اسلام بزرگ است، باشد. سعی کنید روحیۀ‏‎ ‎‏ملت را تقویت نمایید و در مقابل فحاشیهای منحرفین که برای‏‎ ‎‏تضعیف روحیۀ ملت است بیدریغ فعالیت نمایید و از تضعیف‏‎ ‎‏اشخاص و یا گروههایی که در خدمت جمهوری اسلامی هستند و‏‎ ‎‏تضعیف آنان مستقیماً خدمت به جهانخوارانی است که در کمین‏‎ ‎‏نشسته اند تا از قلمها و زبانهای شما بهره گیری کنند، بپرهیزید.‏

‏     انصاف نیست که جوانان عزیز اسلام از ارتش و سپاه و‏‎ ‎‏ژاندارمری و بسیج و شهربانی گرفته تا گروههای جانباز عشایر و‏‎ ‎‏عزیزان شهرها و روستاها در سراسر کشور در خدمت اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین خون خود را نثار و جان خود را فدا کنند، ما در کناری‏‎ ‎‏بنشینیم و با قلمها و زبانهای خود قلب نورانی آنان را آزار‏‎ ‎‏دهیم.(200)‏

‏ ‏

‏22 / 11 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏لازم است ملت شریف ایران عموماً و خصوصاً دولتمردان و‏‎ ‎‏گویندگان و نویسندگان و شاعران و هنرمندان از این قشرهای‏‎ ‎‏فداکار هر یک به سهم خود قدردانی نمایند و مراحل مختلف‏‎ ‎‏پیروزی این حماسه آفرینان را با گفتار و نوشتار و کردار خود در‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 142

‏معرض نمایش گذارند، و در محافل «هفتۀ جنگ» فواید و نتایج و‏‎ ‎‏پیامدهای آن را برشمارند، و روح شجاع این رزمندگان بزرگ را هر‏‎ ‎‏چه بیشتر تقویت کنند.(201)‏

‏ ‏

‏31 / 6 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 143