بخش اول اقشار فرهنگی ـ آموزشی
فصل پنجم: نویسندگان و گویندگان
الف) نقش و رسالت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

الف) نقش و رسالت

الف) نقش و رسالت 

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 131