بخش اول اقشار فرهنگی ـ آموزشی
فصل سوم: دانش آموزان و دانشجویان
الف) وظایف و مسئولیتها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

الف) وظایف و مسئولیتها

الف) وظایف و مسئولیتها

‏ ‏

مخالفت با طرحهای مخالف مذهب و ملت 

‏بر جوانان دانشگاهی است که با حرارت با این طرح مفتضح‏‎[1]‎‎ ‎‏مخالفت کنند؛ با آرامش و با شعارهای حساس، مخالفت دانشگاه‏‎ ‎‏را به ملتهای دنیا برسانند. بر دانشجویان ممالک خارجه است که‏‎ ‎‏در این امر حیاتی که آبروی مذهب و ملت را در خطر انداخته،‏‎ ‎‏ساکت ننشینند. (68)‏

‏4 / 8 / 43‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

همراهی دانشجویان و دانش آموزان با قیام مردم

‏اگر از استادان و دبیران و سران قوم، انحرافی از مقاصد ملی و‏‎ ‎‏دینی که سرنگونی رژیم پوسیده در رأس آن است دیدید، شدیداً‏‎ ‎‏اعتراض کنید و راه ملت را که راه خداست به آنان پیشنهاد کنید، و‏‎ ‎‏در صورتی که نپذیرفتند، از آنان احتراز کرده و صریحاً مقاصد‏‎ ‎‏منحرف آنان را برای مردم مظلوم شرح دهید؛ که اینها خائن به دین‏‎ ‎‏و ملت و کشورند و می خواهند شاه و اربابان او و چپاولگران‏‎ ‎‏بین المللی به غارتگری خود ادامه دهند و ملت را به حال فقر و‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 51

‏عقب ماندگی نگه دارند...‏

‏     شما دانشجویان موظف هستید که از قیام حق طلبانه و مردانۀ‏‎ ‎‏قشرهای کارگر و کارمندان محروم و مسلمان ایران که به اعتصاب‏‎ ‎‏کشیده شده است پشتیبانی کنید.(69)‏

‏16 / 7 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

بیداری و دفاع از حقوق خود

‏شما جوانان برومند، شما محصلین ارجمند که امید من هستید و‏‎ ‎‏نوید من هستید، باید در هر جا که هستید، در هر جایی از ایران که‏‎ ‎‏هستید باید بیدار باشید، با بیداری از حقوق خودتان دفاع‏‎ ‎‏کنید.(70)‏

‏17 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تداوم انقلاب با حفظ وحدت

‏بر دانش آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با‏‎ ‎‏قدرت تمام، حملات خود را علیه امریکا و اسرائیل گسترش داده و‏‎ ‎‏امریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند و این‏‎ ‎‏توطئۀ بزرگ را بار دیگر شدیداً محکوم کنند. بر دانش آموزان،‏‎ ‎‏دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با تمام نیرو،‏‎ ‎‏وحدت خویش را حفظ و از انقلاب اسلامی خود طرفداری نمایند‏‎ ‎‏و بر ملت است که از این دو جناح عزیز با تمام قدرت پشتیبانی‏‎ ‎‏کنند.(71)‏

‏10 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 52

حمایت از حرکت انقلابی دانشجویان

‏آن مرکزی هم که جوانهای ما رفتند گرفتند ـ آنطور که اطلاع دادند‏‎ ‎‏ـ مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بوده است. امریکا توقع دارد که‏‎ ‎‏شاه را ببرد به آنجا مشغول توطئه، پایگاهی هم اینجا برای توطئه‏‎ ‎‏درست کنند و جوانهای ما بنشینند و تماشا کنند... .‏

‏     توقع این هست که جانیِ دستِ اول ما را ببرند آنجا نگه دارند و‏‎ ‎‏حمایت از او بکنند و اینجا هم مرکز توطئه درست کنند و مرکز‏‎ ‎‏پخش چیزهایی که توطئه گری است درست بکنند، نمی دانم، همۀ‏‎ ‎‏چیزهایی که می خواهند بکنند، بکنند و ملت ما و جوانهای ما و‏‎ ‎‏جوانهای دانشگاهی ما و جوانهای روحانی ما بنشینند تماشا‏‎ ‎‏کنند.(72)‏

‏14 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

طی کردن راه انبیا

‏شما دانشجویان از همین راهی که انبیا تعیین کرده اند، راه را طی‏‎ ‎‏کنید. همین راه خداست؛ همین راهی که انبیا و اولیای خدا پیش‏‎ ‎‏پای بشر گذاشتند، این راه خداست و ما همه باید از همین راه‏‎ ‎‏حرکت کنیم. کسانی که دعوت بر غیر این راه بکنند طاغوتند و‏‎ ‎‏کسانی که مردم را برخلاف مسیر طبیعی خودشان و مسیری که‏‎ ‎‏فطرت آنها متوجه به اوست راهنمایی کنند، ضلالت است. من‏‎ ‎‏امیدوارم که معلّمین در هر جا هستند، خواهران و برادران معلّم،‏‎ ‎‏خواهران و برادران دانشجو، خواهران و برادران عالِم، خودشان را‏‎ ‎‏دانشجو بدانند و معلّم.(73)‏

‏9 / 6 / 59‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 53

ادامه نهضت ادامۀ راه انبیای الهی 

‏شما جوانان دانشجو و جوانان عزیزی که از هر جا آمده اید، امید‏‎ ‎‏این ملت هستید که باید این راهی را که فرا راه شما گذاشته شده‏‎ ‎‏است به آخر برسانید و این نهضتی را که در راه او آنهمه جانفشانی‏‎ ‎‏شده است، ادامه بدهید. و این صراط مستقیمی را که انبیا جلو راه‏‎ ‎‏بشر گذاشتند و نبی اکرم آخرین انبیا و اشرف همه، آن راه را جلو‏‎ ‎‏مردم گذاشتند و مردم را دعوت به این صراط مستقیم کردند و‏‎ ‎‏هدایت کردند به راه انسانیت و خروج از همۀ انحای کفر و الحاد و‏‎ ‎‏خروج از همۀ ظلمات به نور مطلق، باید شما جوانها همان راه را‏‎ ‎‏ادامه دهید تا اینکه پیرو رسول اکرم و در مکتب حضرت صادق‏‎ ‎‏پیروانی شایسته باشید.(74)‏

‏2 / 11 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

مراقبت در برابر نفوذ منافقین در مراکز آموزشی 

‏دانش آموزان عزیز با کمال دقت و بیطرفی اعمال و کردار دبیران و‏‎ ‎‏معلمین را زیر نظر بگیرند؛ که اگر خدای نکرده در یکی از آنان‏‎ ‎‏انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند... .‏

‏     فرزندان عزیزم خود از یکدیگر به بهترین وجه مراقبت نمایند‏‎ ‎‏و در صورتی که مشاهده کردند که بعضی از دشمنانشان در لباس‏‎ ‎‏دوست و همشاگردی می خواهند آنان را جذب گروه خود کنند، به‏‎ ‎‏مقامات مسئول معرفی نمایند و سعی کنند این کار خود را به‏‎ ‎‏صورتی مخفی انجام دهند. فرزندان عزیزم، شما خوب می دانید‏‎ ‎‏که مقدرات جمهوری اسلامی در آینده به شما سپرده می شود. از‏‎ ‎‏خود و دوستان کاملاً مراقبت نمایید تا در ابعاد مختلف، چه بُعد‏‎ ‎‏اعتقادی و چه ابعاد دیگر، صراط مستقیم را بپیمایید، زیرا گرایش‏‎ ‎‏به یکی از مکتبهای انحرافی و نیز وابستگی فکری و عملی به‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 54

‏غرب و شرق اگرچه بسیار کوچک، نه تنها خودتان را نابود می کند،‏‎ ‎‏که در صورت سهل انگاری ـ ولو در دراز مدت ـ به دیگران سرایت‏‎ ‎‏خواهد کرد، و همۀ ما در پیشگاه خداوند متعال و نسلهای آینده‏‎ ‎‏مسئول خواهیم بود. باید توجه داشته باشید که نفوذ منافقین و‏‎ ‎‏دیگر خرابکاران و افراد منحرف در دبیرستانها و دیگر مراکز تعلیم‏‎ ‎‏و تربیت موجب تباهی اسلام است و مسئول آن، همۀ‏‎ ‎‏دست اندرکاران امور تربیتی خصوصاً دبیران و معلمان و‏‎ ‎‏دانش آموزان حزب الهی می باشند.‏

‏     همه می دانیم که سرنوشت یک کشور و یک ملت و یک نظام،‏‎ ‎‏بعد از توده های مردم در دست طبقۀ تحصیلکرده است و هدف‏‎ ‎‏بزرگ استعمار نو به دست گرفتن مراکز این قشر است.(75)‏

‏1 / 7 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از انحراف در مراکز تعلیم و تربیت 

‏قشر محصلین خصوصاً دانشگاهیان، که لازم است با هوشیاری و‏‎ ‎‏تعهد به اسلام و خدمت به کشور مراقب اوضاع و احوال طبقات‏‎ ‎‏محصلین و دانشگاهیان باشند که خدای نخواسته یک وقت این‏‎ ‎‏مراکز بزرگ تعلیم و تربیت به سوی مسائلی که قبلاً مبتلا بدان‏‎ ‎‏بودند کشیده نشود. (76)‏

‏22 / 11 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

کسب علوم و فنون در جهت اعتلای کشور

‏جوانان عزیز دانشگاهی هرچه بیشتر در کسب علوم و فنون در‏‎ ‎‏اعتلای کشور معظم خود کوشش نمایند و از نفوذ عناصر منحرف‏‎ ‎‏و وابسته به چپ و راست قاطعانه جلوگیری کنند و نگذارند محیط‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 55

‏مقدس دانشگاه آلوده به اغراض منحرفان و وابستگان به اجانب‏‎ ‎‏گردد؛ و اگر انحراف و گرایشی به شرق و غرب خدای نخواسته از‏‎ ‎‏اساتید یا دانشجویان مشاهده کردند، به ستاد فرهنگی اطلاع دهند‏‎ ‎‏و در رفع آن با ستاد همراهی لازم را بنمایند.(77)‏

‏8 / 6 / 62‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری در مقابل نفوذ خط انحرافی در مراکز آموزشی 

‏دانشجویان انقلابی موظفند با هوشیاری بدون غفلت از این مسألۀ‏‎ ‎‏مهم، به دانشگاهها و مدارس و آنان که هنوز خواب رژیم سابق را‏‎ ‎‏می بینند و رویه های فرهنگ شرق را در سر می پرورانند اجازه‏‎ ‎‏ندهند که خارج از دروس موظف خود به صحبتهای انحرافی‏‎ ‎‏بپردازند و در صورتی که نصیحت برآنان اثر نداشت به شورایعالی‏‎ ‎‏انقلاب فرهنگی، که شکل گرفته است و انجام وظیفه می کند،‏‎ ‎‏اطلاع دهند و باید بدانند با مسامحه در این امر بتدریج در‏‎ ‎‏دانشگاهها و دبیرستانها خط انحرافی نفوذ خواهد کرد و در‏‎ ‎‏پیشگاه خداوند متعال مسئول هستند. (78)‏

‏19 / 9 / 63‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 56

  • ) کاپیتولاسیون.