بخش اول اقشار فرهنگی ـ آموزشی
فصل اول: دانشمندان، علما و اساتید حوزه و دانشگاه
ج) توصیه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ج) توصیه ها

ج) توصیه ها

‏ ‏

دانشمندان منشأ امید مردم

‏امروز بر دانشمندان بزرگ و مبلغان اسلامی ـ که خداوند تأییدشان‏‎ ‎‏فرماید ـ واجب است هر چه سریعتر به این امر حیاتی‏‎[1]‎‏ اقدام‏‎ ‎‏کرده، ناامیدی را از دلهای خود و از دلهای طلاب و دانشجویان و‏‎ ‎‏سایر مردم نسبت به تشکیل این حکومت دور کنند و بدانند که‏‎ ‎‏ناامیدی، سرچشمه سستی و دلسردی و مانع اصلی رسیدن به حق‏‎ ‎‏است.(27)‏

‏ ‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

خودباوری متفکرین

‏دانشمندهای ما نترسند از غرب. اساتید دانشگاه ما نترسند از‏‎ ‎‏غرب. و جوانان ما نترسند و اراده کنند که در مقابل غرب قیام‏‎ ‎‏کنند؛ و شرق اراده کند که در مقابل غرب قیام کند. (28)‏

‏12 / 10 / 58‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 14

تلاش در جهت قطع امید دشمن اصلی (امریکا)

‏گویندگان و روشنفکران و متفکران و دانشگاهیان و دانشمندان،‏‎ ‎‏همۀ توان خود را صرف قطع امید دشمن اصلی ما امریکا کنند که با‏‎ ‎‏سلطۀ دشمن قدرتمند، برای هیچ یک چیزی باقی نخواهد‏‎ ‎‏ماند.(29)‏

‏12 / 1 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ضررهای جبران ناپذیر بی تفاوتی نسبت به نظام 

‏از نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و اساتید محترم و معلمان‏‎ ‎‏و دانشمندان کشور تقاضا دارم که در هر مسلک و گروهی هستند،‏‎ ‎‏به یک مطلب مهم توجه نمایند که اگر خدای نخواسته جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، این دسترنج توده های عظیم رنج کشیده و ستمدیده،‏‎ ‎‏شکست بخورد، هرگز گمان نکنند که به جای آن یک رژیم‏‎ ‎‏متعهدتر و غمخوارتر و ملی تر و اسلامی تر روی کار می آید؛ و به‏‎ ‎‏یقین بدانند که یک رژیم صد درصد غربی امریکایی یا شرقی‏‎ ‎‏کمونیستی به دست یکی از دو ابرقدرت، جایگزین آن می گردد،‏‎ ‎‏اگر چه با صورت ملی و اسلامی. پس در این صورت، کارشکنی یا‏‎ ‎‏بی تفاوتی در این امر، نزدیک کردن کشور است به سوی دو قطب‏‎ ‎‏جهانخوار و به هدر دادن خونهای جوانان و زحمتهای طاقتفرسای‏‎ ‎‏ملت.(30)‏

‏ ‏

‏2 / 7 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

روحیه اسلامی 

‏آن چیزی که من توصیه می کنم به همۀ اهل علم و به همۀ آقایان، به‏‎ ‎‏همۀ دانشمندان، اینکه دنبال این بروید که معارف اسلامی را در‏‎ ‎‏بین مردم تقویت کنید که رأس امور، این معارف اسلامی است و‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 15

‏اگر او درست بشود همۀ کارها درست می شود.(31)‏

‏11 / 4 / 66‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

ایران نمونه عملی برای سایر کشورها

‏من از تمامی علما و متفکرین و دانشمندان اسلامی سراسر جهان،‏‎ ‎‏دعوت می کنم که در فرصتهای مناسب به کشور عزیز اسلامی‏‎ ‎‏ایران سفر کنند؛ و در وضع گذشتۀ این مملکت که نظام شاهنشاهی‏‎ ‎‏آن را به مملکتی غربزده و تهی از ارزشهای اسلامی مبدل ساخته‏‎ ‎‏بود؛ و ایران می رفت تا پایگاهی برای اسلام زدایی و محو آثار‏‎ ‎‏رسالت گردد؛ و از تاریخ تا فرهنگ و همۀ مظاهر اسلام نابود شود،‏‎ ‎‏فکر نمایند و همچنین به بررسی وضعیت کنونی بپردازند که‏‎ ‎‏اساس قوانین و مقررات این کشور را وحی و اسلام معیّن نموده‏‎ ‎‏است؛ و تمامی مظاهر کفر و شرک و معاصی علنی حتی المقدور بر‏‎ ‎‏چیده شده؛ و علی رغم همۀ نغمه های شوم التقاطیها و چپها و‏‎ ‎‏راستها و ملی گراها که در روزهای اول پیروزی انقلاب و برای‏‎ ‎‏قبضه نمودن قدرت و تفکر ملت ایران از حلقوم آنان برمی خاست،‏‎ ‎‏خداوند بر ما منت نهاد که توطئۀ آنان کشف و در تمامی کشور ما‏‎ ‎‏قوانین و برنامه های اسلامی در حال پیاده شدن است و از‏‎ ‎‏میدانهای نبرد و کارزار گرفته تا مراکز تحقیقات علمی، دانشگاهها‏‎ ‎‏و حوزه ها و از مجالس قانونگذاری و تدوین همۀ مقررات کشوری‏‎ ‎‏و لشکری تا قوۀ مجریه که دست اندرکاران حل و فصل بزرگترین‏‎ ‎‏مسائل اداری و اجرایی یک کشور بزرگ و در حال جنگ و‏‎ ‎‏محاصره و با جمعیتی متجاوز از پنجاه میلیون نفر است و از قوۀ‏‎ ‎‏قضاییه که مسئولیت اجرای حدود و احکام الهی و در حقیقت بار‏‎ ‎‏سنگین تأمین امنیت جان و نوامیس و اموال و شخصیت یک‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 16

‏ جامعۀ انقلابی را به عهده دارد تا فرماندهی قوای نظامی و انتظامی‏‎ ‎‏که مسئولیت امنیت مرزها و داخل کشور و خنثی نمودن صدها‏‎ ‎‏توطئۀ رنگارنگ به عهدۀ آنان است؛ و باید جلوی تخریب و‏‎ ‎‏جنایات منافقین و ضدانقلاب و اشاعۀ فحشا و منکرات و دزدیها و‏‎ ‎‏قتلها و موادمخدر را بگیرند، که همۀ اینها با رهبری روحانیت‏‎ ‎‏متعهد و به برکت احکام نورانی اسلام و کتاب آسمانی پیامبر اکرم‏‎ ‎‏حضرت محمد بن عبدالله ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و پیروی از‏‎ ‎‏ائمۀ هدی ـ علیهم السلام ـ اداره می شود و خدا را سپاس می نهیم‏‎ ‎‏که با تکیه بر آیات وحی و کتاب خدا توانسته ایم کشورمان را از‏‎ ‎‏وابستگیها نجات دهیم. البته تا پیاده کردن تمامی احکام و مقررات‏‎ ‎‏اسلامی و عمل کامل در همۀ سطوح جامعه راه زیادی در پیش‏‎ ‎‏داریم ولی به یاری خداوند همچنان به تلاش و کوشش خود ادامه‏‎ ‎‏می دهیم؛ و در عمل به همۀ غربزدگان و شرقزدگان و‏‎ ‎‏خودباختگانی که از مطرح کردن شعار اسلام و اعتماد به قرآن‏‎ ‎‏کریم واهمه داشته اند، نشان می دهیم که چگونه می توان جامعه را‏‎ ‎‏از سرچشمه های معرفت کتاب خدا و هدایت اسلام عزیز سیراب‏‎ ‎‏نمود، که بحمدالله همۀ اینها از برکات و ورود علما در مسائل‏‎ ‎‏سیاسی و استنباط احکام در مسائل مستحدثه بوده است، که‏‎ ‎‏روحانیت کشور ایران فقط به خطابه و وعظ و ذکر مسائل روزمره‏‎ ‎‏اکتفا ننموده است و با دخالت در مهمترین مسائل سیاسی کشور‏‎ ‎‏خود و جهان توانسته است قدرت مدیریت روحانیت اسلام را به‏‎ ‎‏نمایش بگذارد؛ و اتمام حجتی برای همۀ قائلین به سکوت و‏‎ ‎‏سازشکاران بی تعهد و علم فروشان بی عمل باشد؛ و تعجب است‏‎ ‎‏که چگونه بسیاری از علما و روحانیون کشورها و بلاد اسلامی از‏‎ ‎‏نقش عظیم و رسالت الهی و تاریخی خود در این عصری که‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 17

‏بشریت تشنۀ معنویت و احکام نورانی اسلام است غافلند؛ و‏‎ ‎‏عطش ملتها را درک نمی کنند؛ و از التهاب و گرایش جوامع بشری‏‎ ‎‏به ارزشهای وحی بیخبرند و قدرت و نفوذ معنوی خود را دست‏‎ ‎‏کم گرفته اند، که در همین شرایط پر زرق و برق حاکمیت علوم‏‎ ‎‏وتمدن مادی بر نسل معاصر، علما و خطبا و ائمۀ جمعۀ بلاد و‏‎ ‎‏روشنفکران اسلامی با وحدت و انسجام و احساس مسئولیت و‏‎ ‎‏عمل به وظیفۀ سنگین هدایت و رهبری مردم، می توانند دنیا را در‏‎ ‎‏قبضۀ نفوذ و حاکمیت قرآن در آورند؛ و جلوی اینهمه فساد و‏‎ ‎‏استثمار و حقارت مسلمین را بگیرند؛ و از لانه کردن شیاطین‏‎ ‎‏کوچک و بزرگ، خصوصاً امریکا در ممالک اسلامی جلوگیری‏‎ ‎‏کنند؛ و به جای نوشتن و گفتن لاطائلات و کلمات تفرقه انگیز و‏‎ ‎‏مدح و ثنای سلاطین جور و بدبین کردن مستضعفان به مسائل‏‎ ‎‏اسلام و ایجاد نفاق در صفوف مسلمین به تحقیق و نشر احکام‏‎ ‎‏نورانی اسلام همت بگمارند؛ و با استفاده از این دریای بیکران‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی، هم عزت خود را و هم اعتبار امت محمدی‏‎ ‎‏ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ را پایدار نمایند.(32)‏

‏6 / 5 / 66‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 18

  • ) تشکیل حکومت اسلامی.