بخش اول اقشار فرهنگی ـ آموزشی
ب) وظایف و مسئولیتها
2. آگاهی و بیداری مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

2. آگاهی و بیداری مردم

2 آگاهی و بیداری مردم 

‏ ‏

بیداری و چاره جویی برای خلاصی ملتها از چنگال استعمار

‏بر دانشمندانی که در این اجتماع‏‎[1]‎‏ شرکت می کنند، از هر کشوری‏‎ ‎‏که هستند، لازم است برای بیداری ملتها بیانیه های مستدلی با‏‎ ‎‏تبادل نظر صادر کرده و در محیط وحی بین جامعۀ مسلمین توزیع‏‎ ‎‏نمایند، و نیز در کشورهای خود پس از مراجعت، نشر دهند؛ و در‏‎ ‎‏آن بیانیه ها از سران کشورهای اسلامی بخواهند که اهداف اسلام‏‎ ‎‏را نصب عین خود قرار داده اختلافات را کنار گذاشته برای‏‎ ‎‏خلاصی از چنگال استعمار چاره بیندیشند.(15)‏

‏بهمن 49‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

بسیج شخصیتهای جهانی برای رهایی ملت ایران

‏باید دانشمندان و دانشجویان متعهد و مسئول خارج کشور،‏‎ ‎‏جنایات این عنصر خطرناک‏‎[2]‎‏ را هر چه بیشتر در خارج و داخل‏‎ ‎‏نوشته، منتشر کنند و شخصیتهای آزادۀ جهانی را در سراسر دنیا از‏‎ ‎‏ظلم و ستمی که به مردم ایران وارد می شود آگاه کنند؛ و آنان را در‏‎ ‎‏کمک به ملت دلیر برای نجات ایران از چنگال استعمار‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 9

‏واستثمارجهانی بسیج نمایند.(16)‏

‏ ‏

‏22 / 5 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

بیداری مردم جهت شکل گیری ارکان نظام

‏شما آقایان که وظیفه تان سنگینتر از سایر طبقات است، شغل‏‎ ‎‏شریفتر و مسئولیت زیادتر، آگاه کنید مردم را به اینکه یک چند‏‎ ‎‏قدم دیگر ما داریم که برسیم به اینکه همین طور که گفتید رئیس‏‎ ‎‏جمهور درست بشود، مجلس شورا درست بشود؛ و قانون اساسی‏‎ ‎‏تصویب بشود. شما و من و همۀ اهل منبر و محراب و همۀ‏‎ ‎‏روحانیون و طبقات دیگر و همۀ دانشگاهیها و دانشمندان موظفند‏‎ ‎‏که امروز همه با هم و همه مجتمع کوشش کنند که زود این مطلب‏‎ ‎‏بگذرد.(17)‏

‏27 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

بیداری مردم، کلید حل مشکلات

‏باید کاری کرد که ملتها هر جا هستند، ملتها بفهمند تکلیف‏‎ ‎‏خودشان را. اگر بخواهید و بخواهند و دانشمندها بخواهند و‏‎ ‎‏علمای همۀ بلاد اسلامی و دانشگاههای همۀ بلاد اسلامی‏‎ ‎‏بخواهند مشکلۀ اسلام و ممالک اسلامی حل بشود، باید مردم را‏‎ ‎‏بیدار کنند.(18)‏

‏18 / 5 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

نجات بشریت از سلطه ظالمانه استعمار

‏علما و دانشمندان سراسر جهان بویژه علما و متفکران اسلام بزرگ‏‎ ‎‏یکدل و یک جهت در راه نجات بشریت از تحت سلطۀ ظالمانۀ این‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 10

‏اقلیت حیله باز و توطئه گر که با دسیسه ها و جنجالها سلطۀ ظالمانۀ‏‎ ‎‏خود را بر جهانیان گسترده اند، به پا خیزند و با بیان و قلم و عمل‏‎ ‎‏خود خوف و هراس کاذبی را که بر مظلومان سایه افکنده است‏‎ ‎‏بزدایند؛ و این کتابهایی را که اخیراً با دست استعمار که از آستین‏‎ ‎‏کثیف این بردگان شیطان منتشر شده و دامن به اختلاف بین‏‎ ‎‏طوایف مسلمین می زنند نابود کند و ریشۀ خلاف که سرچشمۀ‏‎ ‎‏همۀ گرفتاری مظلومان و مسلمانان است را برکند؛ و یکدل و یک‏‎ ‎‏سو بر این رسانه های گروهی که در بیشتر ساعات شب و روز به‏‎ ‎‏فتنه انگیزی و نفاق افکنی و دروغ پردازی و شایعه سازی عمر خود‏‎ ‎‏را می گذرانند پرخاش کنند و بر سرچشمۀ تروریزم که از کاخ سفید‏‎ ‎‏می جوشد بشورند.(19)‏

‏ ‏

‏22 / 11 / 63‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 11

  • ) منظور حج است.
  • ) منظور، محمدرضا شاه است.