مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه                : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸.عنوان ونام پدیدآور   : اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س)/ تدوین محمدرضا طالبان، عباس پورجانی.مشخصات نشر        : تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1381.مشخصات ظاهری    : 435 ص.فروست: تبیان: آثار موضوعی؛ دفتر سی وهفتم.شابک                  : 964 - 335 - 561 - 6 وضعیت فهرستنویسی : فیپایادداشت : کتابنامه: ص. 413 ـ 435؛ همچنین به ‌صورت زیرنویس.موضوع: خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸.             پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره گروههای اجتماعی/ گروههای اجتماعی ـ ـ ایران. شناسه افزوده: طالبان، محمدرضا؛ پورجانی، عباس، گردآورنده/ مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام ‌خمینی(س) ، معاونت پژوهشی.رده بندی کنگره  :   7 الف 9 گ/ 5/ 1574       DSR  رده بندی دیویی:   0842/ 955شماره‌کتابشناسی‌ملی:   36760 ـ 81 م                                                            

  

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

    

      

       

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

      کد/ م 1598

ARMMOA~1  

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س) ـ تبیان آثارموضوعی(دفترسی وهفتم)‏ ‏

تدوین: محمدرضا طالبان، عباس پورجانی    

ناشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) 

لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ سوم:   1391 /  3000 نسخه           

قیمت:   8500  تومان 

‏ ‏

‏ ‏

‏                 ‏‏ ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                    0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                    0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV