بخش دوم: تحلیل و بررسی دیدگاههای حکومتی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

بخش دوم: تحلیل و بررسی دیدگاههای حکومتی امام خمینی

بخش دوّم: 

تحلیل و بررسی

دیدگاههای حکومتی امام خمینی 

 

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 61