درآمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

درآمد

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 1


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 2

 

 

درآمد

‏امام خمینی نامی ماندگار در تاریخ معاصر است. آثار وجودی دوران زندگانی نود ساله امام، به‏‎ ‎‏ویژه در دهه های اخیر، به گونه ای است که او را به حقیقتی زنده و پویا برای عصرها و نسل های‏‎ ‎‏پس از خود تبدیل کرده است. عشق و علاقۀ وافر امت اسلامی و حتی غیر مسلمانان به تجدید‏‎ ‎‏خاطرۀ نو به نو با آن امام راحل، حکایت از استمرار حیات پویا و تأثیر علمی دراز پای ایشان‏‎ ‎‏دارد. نام گذاری سال 1378 به نام «امام خمینی» توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و رئیس‏‎ ‎‏جمهور محبوب و همراهی و همدلی مردم در برگزاری با شکوه و شایستۀ برنامه های مختلفِ‏‎ ‎‏یک صدمین سالگرد تولد امام، در همین راستا موجه و قابل تفسیر است. ‏

‏بزرگداشت امام، به ویژه در سال امام ابعاد گوناگونی را می طلبد امام مهم ترین آن ها بازخوانی‏‎ ‎‏اندیشه های نورانی و استوار امام و معرفی آن ها به نسل جوان و طالب حقیقت است. در میان‏‎ ‎‏اندیشه ها و دیدگاه های امام، بازشناسی اندیشه های حکومتی ایشان اهمیتی خاص و جایگاهی‏‎ ‎‏ویژه دارد که خود برخاسته از دو دلیل است: اول آن که بزرگ ترین دست آورد علمی امام، بنیان‏‎ ‎‏نهادن جمهوری اسلامی ایران بر ویرانه های رژیم سلطنتی است که از رهیافت ایشان به تعامل‏‎ ‎‏دین و حکومت و نگرش ایشان به حکومت اسلامی در عصر غیبت سرچشمه گرفته است. در‏‎ ‎‏استمرار این راه نیز، مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز ازنظریه پردازی ایشان‏‎ ‎‏در باب حکومت تأثیر پذیرفته است. روشن است که اندیشه هایی که علت محدثه و مبقیۀ‏‎ ‎‏انقلاب بوده، شایسته تأمل، بازشناسی و ترویج است. دوم آن که اندیشه های امام در این عرصه،‏‎ ‎‏در حجمی وسیع و در دوران های مختلفِ قبل از شروع مبارزات، دوران مبارزه و پس از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب و به گونه های مختلفِ کتاب، مصاحبه، سخنرانی و اعلامیه ارائه شده است. بی تردید‏‎ ‎‏تدوین، تبیین و ارائه به روزِ این مجموعۀ ارزشمند، کاری بایسته و شایسته است؛ به ویژه آن که‏‎ ‎‏نظام جمهوری اسلامی ایران برای پویایی و پایایی خود سخت بدان نیازمند است. ‏

‏کنگره ‏«امام خمینی و اندیشۀ حکومت اسلامی»‏ برای پاسخ گویی به این نیاز پی ریزی شد و در‏‎ ‎‏مدت یک سال از آغاز برنامه ریزی تا زمان برگزاری، فعالیت های علمی گوناگونی را در قالب،‏‎ ‎‏مقالات، مصاحبه های علمی، مناظره های تلویزیونی، مأخذشناسی، تهیۀ  متون علمی و انتشار‏‎ ‎‏ ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 3

‏هشت شماره نشریۀ ‏«اندیشه حکومت»‏ سامان بخشید. در تولید و سامان دهی این فعالیت ها،‏‎ ‎‏قبل از هر چیز از بذل محبت و مشارکت علمی آیات عظام، استادان و فضلای بزرگوار حوزه و‏‎ ‎‏استادان و دانشجویان فرهیختۀ دانشگاه بهره بردیم. ‏

‏برنامه ریزی این کنگره با اشراف و مساعدت تولیت محترم آستان مقدس امام خمینی، حضرت ‏‎ ‎حجةالاسلام و المسلمین حاج سید حسن خمینی‏ و با حسن تدبیر مسئولان محترم مؤسسه‏‎ ‎‏تنظیم و نشر آثار امام خمینی به ویژه قائم مقام محترم مؤسسه، جناب آقای ‏حاج حمید انصاری‏ ‏‎ ‎‏آغاز گردید. در ادامه نیز مساعدت های ستاد یک صدمین سال‏‏ ‏‏گرد میلاد امام خمینی، به ویژه ‏‎ ‎‏مسئول محترم ستاد، ‏حجةالاسلام و المسلمین حاج محمدعلی انصاری‏ رفیق راه شد. بی تردید‏‎ ‎‏اشراف علمی ‏حضرت آیةالله معرفت، دبیرمحترم کنگره و ارشادات‏ ایشان بر اتقان و اعتبار ‏‎ ‎‏علمی و مکتوبات کنگره افزود. ‏

‏آن چه پیش رو دارید مأخذشناسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)است. در خصوص امام ‏‎ ‎‏خمینی، شخصیت و اندیشه های ایشان کتاب شناسی های متعددی فراهم آمده است. اما دربارۀ ‏‎ ‎‏اندیشه های سیاسی آن بزرگوار در زبان های گوناگون، مجموعه ای پدید نیامده، که اکنون با‏‎ ‎‏نگارش این مأخذشناسی جبران شده است. ‏

‏این اثر با تلاش فضلای گرامی ‏جناب آقای محمد نوری و علی نصراصفهانی‏ فراهم آمده که ‏‎ ‎‏بدین وسیله از زحمات ایشان و دیگر محققانی که آنان را یاری کردند و نیز زحمات ویراستار و‏‎ ‎‏دست اندرکاران نشر آن تشکر می شود. ‏

‏امید است این مجموعه مورد استفاده محققان اندیشه سیاسی امام قرار گیرد و روح بلند آن عزیز ‏‎ ‎‏راحل خشنود گردد. ‏

کاظم قاضی زاده

قائم مقام دبیر و مسئول کمیتۀ علمی کنگره

 

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 4