جامعیت شریعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

جامعیت شریعت

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س)

«نقش زمان و مکان در اجتهاد»                 10

 

 

جامعیّت شریعت

 

مجموعه مقالات

کمیتۀ علمی کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی

«نقش زمان و مکان در اجتهاد»

 

کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 1