مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‎ ‎

‎ ‎

مجموعه آثار کنگرۀ بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س)‎ ‎«نقش زمان و مکان در اجتهاد»

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

نام کتاب:‏ نقش زمان و مکان در موضوعات احکام‏

تحقیق و نظارت:‏ کمیتۀ علمی کنگرۀ بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س)‏

نویسنده:‏ گروهی از نویسندگان‏

حروفچینی:‏ نگار، قم‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

تاریخ انتشار:‏ زمستان 1374‏

تیراژ:‏ 3000 نسخه‏

ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏

قیمت:‏ 1300 تومان‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 2