العلم الإلهی بالمعنی الأخصّ
الفنّ الأوّل فیما یتعلّق بأحوال المبدأ و صفاته
ا‏‏لـموقف ا‏‏لـتاسع فی فیضـه تعا‏‏لـیٰ و إبداعـه و فعلـه و تحقیق وجود ا‏‏لـصور ا‏‏لـمفارقة العقلیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

ا‏‏لـموقف ا‏‏لـتاسع فی فیضـه تعا‏‏لـیٰ و إبداعـه و فعلـه و تحقیق وجود ا‏‏لـصور ا‏‏لـمفارقة العقلیة

الـموقف الـتاسع فی فیضـه تعالـیٰ و إبداعـه و فعلـه و تحقیق وجود الـصور الـمفارقة العقلیة

‎ ‎

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 649