الجواهر و الأعراض
الفنّ الرابع فی البحث عن أحکام الجواهر و أقسامها الأوّلیة
مقدمة فی بیان ماهیة الجوهر و العرض و أحوالهما الکلّیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مقدمة فی بیان ماهیة الجوهر و العرض و أحوالهما الکلّیة

مقدمة فی بیان ماهیة الجوهر و العرض و أحوالهما الکلّیة

‎ ‎

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 429