الجواهر و الأعراض
القسم الأوّل فی ا‏‏لـکیفیات ا‏‏لمحسوسة
الباب الثالث فی الکیفیات المبصرة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الباب الثالث فی الکیفیات المبصرة

الباب الثالث فی الکیفیات المبصرة

‎ ‎

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 262