سخنان رییس جلسه، اسقف سلیم غزال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : غزال، سلیم

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

سخنان رییس جلسه، اسقف سلیم غزال

سخنان رییس جلسه، اسقف سلیم غزال

‎ ‎‏انسان، همچون مسافری است که در این دنیای پهناور، دشت ها و صحراها را می پیماید و ممکن است ناگاه با کوهی استوار روبرو شود و آن کوه بلند، بی توجه به میل بدخواهان، در جای خود ایستاده است. امام خمینی(ره) هم مانند کوهی فرازمند در تاریخ بشریت و خصوصاً در دهه های پایانی قرن بیستم بود. ‏

‏امام(ره)، همچون باغی سرشار از ارزشهای معنوی در دنیای مادی بودند. ایشان سهم بزرگی در بیداری امت اسلام و امتهای مشرق زمین، به منظور دور شدن از ضعف و سستی و رویارویی با هجوم استعمارگران و صهیونیستها داشتند و یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب فکری، روحی و میهنی ایشان، حمایت از حقوق ملت فلسطین در برپایی دولت مستقل در ‏

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 363

سرزمین خود بوده است. ایشان با حساسیت ویژه ای به دفاع از قدس، این شهر اسلام و ادیان آسمانی پرداختند. ما به ملتها و امتهایی که قهرمانان خود را بزرگ می دارند و برای ادامۀ مسیر زندگی خود، آنان را سرمشق قرار می دهند افتخار می کنیم و به آنان غبطه می خوریم. ‏

‏ما همۀ کسانی را که در این روزها، چنین همایش هایی را در لبنان و دیگر مناطق جهان برای بزرگداشت یاد بزرگ مردی که یکی از قهرمانان پرصلابت قرن بیستم بود برگزار می کنند، می ستاییم. ‏

‎ ‎

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 364