جلسه دوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

جلسه دوم

جلسۀ دوم:

‏ ‏

‏● رئیس جلسه، ‏دکتر رفعت سید احمد ازمصر

‏● دیدگاه امام خمینی(ره) دربارۀ نقش ولی فقیه در تحول اندیشۀ سیاسی جهان اسلام- ‏استاد ممدوح شیخ از مصر

‏● امام خمینی(ره) و نظامهای سیاسی معاصر (در اندیشه و عمل) – ‏شیخ مصطفی ملص

‏● تأثیر عملی پیروزی اندیشه و انقلاب امام خمینی- ‏استاد فضل شرورو

‏● احیاگر حکومت جمهوری: مواضع امام خمینی در برابر انواع حکومتها در دنیای معاصر- ‏دکتر خلیل احمد خلیل

‏● موضع امام خمینی(ره) در برابر انواع حکومتها در جهان معاصر- ‏استاد بیان جبراز عراق

‏● جلسه پرسش و پاسخ (نقد و بررسی مقالات)‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 179

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 180