محور اول: اندیشۀ جهاد و مبارزه در افکار امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

محور اول: اندیشۀ جهاد و مبارزه در افکار امام خمینی(ره)

 

 

 

 

 محور اول: اندیشۀ جهاد و مبارزه در افکار امام خمینی(ره) مفاهیم و وظایف مسلمانان در برخورد با تهدیدات خارجی و مسائل داخلی جهان اسلام


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 89

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ح. 1): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 90