سخنرانی پایانی دبیر کل همایش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شیخ نعیم قاسم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

سخنرانی پایانی دبیر کل همایش

‎ ‎

سخنرانی پایانی دبیر کل همایش جناب شیخ نعیم قاسم (قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان) 

‏ ‏

‏پیش از قرائت بیانیۀ پایانی همایش، لازم دیدم چند دقیقه ای در مورد‏‏ ‏‏مسائل کلی کنگره سخن بگویم، چرا که در طول جلسات و دیدارهای‏‏ ‏‏متقابل برادران با یکدیگر، احساس کردم که فضایی از صمیمیّت و همدلی‏‏ ‏‏بر آن حاکم است و این دیدارهای پربرکت، موجب انس و الفت بسیار شده‏‏ ‏‏است. البته نمی خواهم دربارۀ چگونگی برپایی همایش صحبت کنم، که‏‏ ‏‏شما خود، عامل اصلی موفقیت و شاهد نقاط قوت و ضعف آن بوده‏‏ ‏‏اید.‏‏ ‏‏این نکته به شرکت کنندگان مربوط می شود و با یاری خداوند، لیست مخارج‏‏ ‏‏و هزینه ها را تهیه خواهم کرد تا هم خود و هم دیگران که می خواهند‏‏ ‏‏همایشهایی در این زمینه یا زمینه های دیگر بر پا کنند، از آن بهره گیرند.‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 419

‏ ‏

‏اما لازم می دانم از همۀ کسانی که با سخنان وحضور خود ما را یاری‏‏ ‏‏دادند، صمیمانه تشکر کنم، زیرا همانطور که می دانید، برپایی چنین‏‏ ‏‏همایشهایی به تلاشها و کوششهای بسیار نیاز دارد تا به شکل مطلوب‏‏ ‏‏برگزار شود اولین بررسیها درباره برگزاری این همایش حدود سه ماه و نیم‏‏ ‏‏قبل آغاز شد یعنی از عمر این همایش بیش از چند ماه نمی گذرد. از آنجا‏‏ ‏‏که احساس می‏‏ ‏‏کردیم وقت زیادی نخواهیم داشت، در مدتی کوتاه، مراحل‏‏ ‏‏بسیاری را پشت سر گذاشتیم. به طوری که کمیتۀ اجرایی در مدت ده روز، ‏‏ ‏‏حدود هشت جلسه برگزار کرد تا فراخوان اولیه که حاوی عنوان اصلی و‏‏ ‏‏محورهای پنج گانه همایش بود، آماده و برای برادران شرکت‏‏ ‏‏کننده ارسال‏‏ ‏‏شود، بخصوص از آن جهت که بسیاری از شرکت‏‏ ‏‏کنندگان از خارج کشور‏‏ ‏‏بوده و مکاتبه و ارتباط با آنان نیازمند تشریفات خاصی بود با یاری خداوند، ‏‏ ‏‏برادران عضو کمیتۀ اجرایی همایش، همه در حد توان خود تلاش کردند.‏‏ ‏‏جناب شیخ علی دعموش ریاست کمیتۀ علمی را بر عهده داشتند و گمان‏‏ ‏‏می کنم که شرکت کنندگان به خاطر ارتباط دائم از طریق تلفن و نمابر و‏‏ ‏‏مسائل مربوط به مقالات، ایشان را به خوبی می شناسند.‏

‏جناب آقای شیخ علی خازم و برادر حاج محمود قماطی مسئولیت‏‏ ‏‏هماهنگی را بر عهده داشته و امور مربوط به استقبال و پذیرایی از هیأتها و‏‏ ‏‏نظارت بر نحوۀ اسکان شرکت کنندگان را به انجام رساندند.‏

‏برادر حاج علی فیاض، (رئیس مرکز مطالعات و اسناد) مسئولیت امور‏‏ ‏‏مطبوعاتی و آقای خضر الموسوی امور تبلیغات و خبررسانی را بر عهده‏‏ ‏‏داشتند و آقای دکتر طلال عتریسی در کمیتۀ مرکزی و نیز کمیته علمی‏‏ ‏‏عضویت داشتند. شیخ عبد الناصر جبری امور مربوط به ارتباطات، ‏‏ ‏‏بخصوص دیدارهای سراه هیأتها را پیگیری نموده و مستقیما با کمیتۀ‏‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 420

‏ ‏

‏مرکزی هم در ارتباط بودند. همچنین برادر رودباری از اعضای سفارت‏‏ ‏‏جمهوری اسلامی در لبنان هم از ابتدا با ما همکاری کردند. برادر احمد‏‏ ‏‏فیاض نیز دبیر همایش بود و هماهنگی مسائل مختلف مربوط به همایش را‏‏ ‏‏بر عهده داشت.‏

‏در اینجا لازم است از همۀ کسانی که به نحوی از انحا با ما همکاری‏‏ ‏‏کردند چه انان که مقالات خود را برای ما فرستادند و چه عزیزانی که با‏‏ ‏‏حضور و شرکت در بحثها، ما را یاری دادند سپاسگزاری نمایم. همچنین از‏‏ ‏‏همه برادرانی که برای خدمت به شرکت‏‏ ‏‏کنندگان و تامین آسایش و راحتی‏‏ ‏‏آنان ، شبها را تا به صبح بیدار ماندند واز هیچ تلاشی فروگذار نکردند‏‏ ‏‏تشکر می نمایم. شما در گوشه و کنار، این عزیزان را که مشغول تهیۀ‏‏ ‏‏امکانات و تأمین خدمات بودند مشاهده می کنید. من از تمامی انان که در‏‏ ‏‏واقع سربازانی گمنام و بی نام و نشان هستند وموفقیت این همایش مرهون‏‏ ‏‏آنان است، سپاسگزارم، چرا که نه تنها موفقیت بحثهای علمی، بلکه‏‏ ‏‏برگزاری مطلوب همۀ تشریفات، ثمرۀ تلاش انان می باشد.‏

‏همچنین از طرف شرکت کنندگان در همایش، از یکایک کسانی که‏‏ ‏‏برای برگزاری موفقیت‏‏ ‏‏آمیز آن تلاش کردند تشکر می کنم. ضمناً از برادران‏‏ ‏‏دست‏‏ ‏‏اندرکار شبکه تلویزیونی المنار که همۀ برنامه ها وجلسات همایش را‏‏ ‏‏به طور مستقیم پخش کردند متشکرم. در واقع همۀ وقایع و بحثهای مطرح‏‏ ‏‏شده، به طور مستقیم و زنده پخش می شد یکی از این برادران به‏‏ ‏‏من گفت: «آیا شما پیش‏‏ ‏‏بینی می کردید که در حال پخش مستقیم جلسات، ‏‏ ‏‏بحثها و در بعضی موارد اختلاف‏‏ ‏‏نظرهای عمیقی ایجاد شود؟» من در پاسخ‏‏ ‏‏گفتم: «ما همایشی برگزار کرده ایم و نمی‏‏ ‏‏خواهیم هیچ چیز آن را پنهان کنیم.‏‏ ‏‏مردم خودشان را با دلایل دیدگاهای خود دربارۀ آن قضاوت خواهند کرد».‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 421

‏ ‏

‏دلیل این مدّعا هم تنوع و چندگانگی نظرات مدعوین است و‏‏ ‏‏همان طور که می دانید، هیچ بخشی از مقالات ارسالی را حذف نکردیم و‏‏ ‏‏آنها را به طور کامل به چاپ رساندیم. برادران شرکت‏‏ ‏‏کننده هم با حضور در‏‏ ‏‏تریبونها، آنطور که خود می دانستند بحث کردند و خود نیز مسئولیت‏‏ ‏‏مطالب مطرح شده در برابر حاضران، اعم از موافق و مخالف را بر عهده‏‏ ‏‏دارند بدین ترتیب هر کس، مسئول نحوۀ بیان دیدگاههای خود و تلاش برای‏‏ ‏‏قانع کردن دیگران می باشد.‏

‏امیدوارم این همایش سرآغازی باشد برای آنکه بتوانیم آنطور که‏‏ ‏‏شایسته است، وفاداری خود را به آرمانهای امام(ره) ثابت کنیم، زیرا علاوه‏‏ ‏‏بر آنکه همۀ مبارزان و مجاهدان شرافتمند، وفاداری خود را به امام به اثبات‏‏ ‏‏رساندند، این شیوه های بحث علمی موجب می شود که برخی نکات و‏‏ ‏‏اندیشه ها مورد دقت بیشتری قرار گیرد امیدوارم این روند، گسترش و‏‏ ‏‏ستمرار یافته دستاوردهای بزرگتری حاصل شود.‏

‏در پایان بار دیگر از همه تشکر می کنم. البته پیش از شروع سخن، با‏‏ ‏‏خود می‏‏ ‏‏گفتم که چگونه باید به ذکر نام افراد بپردازم تا کسی ازقلم نیفتند ...‏‏ ‏‏و با چه واژه ای باید سپاس خود را اظهار کنم. اما گمان می کنم با تشکر از‏‏ ‏‏همۀ شرکت کنندگان و اعضاء کمیته ها، دیگر نیازی به نام بردن تک تک آنها‏‏ ‏‏نیست.‏

‏در ضمن در مورد بیانیه پایانی باید بگویم که این در واقع بیانیۀ کلی‏‏ ‏‏است وحتی اگر همین امشب هم برادران نکاتی را به صورت مکتوب‏‏ ‏‏یادآور شوند، آنها را مورد توجه قرار خواهیم داد. البته نمی توان در حضور‏‏ ‏‏این جمع کثیر، دربارۀ آن بحث و گفتگو کنیم و تنها برخی نکات مطرح‏‏ ‏‏شده پاسخ خواهیم داد و ان شاءالله فردا آن را به عنوان بیانیۀ پایانی همایش‏‏ ‏‏در مطبوعات منعکس خواهیم کرد‏‏.‏

‎ ‎

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 422