محور چهارم: فلسطین و قدس در اندیشۀ امام خمینی؛ (اولیتهای مبارزه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

محور چهارم: فلسطین و قدس در اندیشۀ امام خمینی؛ (اولیتهای مبارزه)

‏ ‏

 محور چهارم: فلسطین و قدس در اندیشۀ امام خمینی(ره) (اولویتهای مبارزه)


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 77

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 78