فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏برنامه های روز دوم همایش‏          ‏9‏

‏ محور سوم: نقش امام خمینی(ره) در بیداری ملتهای جهان‏          ‏11‏

‏ جلسه چهارم‏               ‏13‏

‏- رئیس جلسه، ‏

‏جناب آقای حاج محمد فنیش‏                                                   ‏15‏ 

‏- جایگاه امت اسلامی در معادلات بین المللی، علل ضعف و عوامل قدرت، نقش ‏

‏مستعضفان در روند تحولات جهانی ‏

‏استاد مهندس لیث شبیلات از اردن‏                                                   ‏23‏

‏- مقایسه‏‏ ‏‏ای میان ولایت فقیه و دیگر حکومتها‏

‏دکتر شبلی ملاط‏       ‏                                            33‏

‏- نقش و جایگاه ملتها در روند اصلاحات در جهان اسلام‏

‏استاد بشار القوتلی‏       ‏                                          39‏

‏- جلسۀ پرسش و پاسخ (نقد و بررسی مقالات)‏           ‏59‏

‏ محور چهارم: فلسطین و قدس در اندیشۀ امام خمینی؛ اولیتهای مبارزه‏         ‏77‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 5

‏ جلسه پنجم‏                          ‏79‏

‏- سخنان رییس جلسه‏

‏شیخ طه صابونچی‏                                                ‏81‏

‏- امام و فلسطین؛ بررسی دیدگاههای امام خمینی(ره) دربارۀ رویارویی‏

‏جهان اسلام با اشغالگران صهیونیست در فلسطین‏

‏دکتر رفعت سید احمد از مصر‏     ‏                                              83‏

‏- دیدگاههای امام خمینی(ره) پیرامون مسأله فلسطین و مسائل جهان عرب؛‏

‏مرحلۀ مبارزات پیش از پیروزی انقلاب‏

‏خانم دکتر دلال عباس‏                                                 ‏107‏

‏- امام خمینی(ره) مردی به عظمت یک امت‏

‏دکتر حسان المجذوب از سوریه‏                                                  ‏135‏

‏- نقش استراتژیک ایران در مبارزه با رژیم صهیونیستی و ابرقدرتهای‏

‏حامی آن از دیدگاه امام خمینی(ره)‏

‏دکتر زهیر غزاوی‏                                               ‏149‏

‏- جلسه پرسش و پاسخ (نقد و بررسی مقالات)‏                 ‏179‏

‏ ‏

‏ محور پنجم: دیدگاههای امام خمینی(ره) دربارۀ غرب و استکبار‏

‏جهانی؛ نحوۀ برخورد و راههای مقابله با آن‏                ‏187‏

‏ جلسه ششم‏           ‏189‏

‏- رییس جلسه‏

‏دکتر علی الشامی‏                                              ‏191‏

‏- امام خمینی(ره) و استعمار؛ دیدگاهها و راهکارهای مبارزه با آن‏

‏شیخ حسین کورانی‏                                              ‏195‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 6

- دیدگاه امام خمینی(ره) درباره غرب و تمدن غربی؛ راهکارهای مبارزه و ‏

‏نحوۀ برخورد با آن‏

‏استاد عادل رئوف از عراق‏                                              ‏257‏

‏- استکبار و مفهوم امروزی آن‏

‏دکتر عبدالرحیم علی محمد ابراهیم از سودان‏                                         ‏283‏

‏- استکبار جهانی و مظهر آن؛ ایالات متحده امریکا‏

‏استاد جهاد محیسن از اردن‏                                              ‏291‏

‏- جلسه پرسش و پاسخ (نقد و بررسی مقالات)‏                ‏297‏

‏ ‏

‏ جلسه هفتم‏           ‏307‏

‏- رییس جلسه‏

‏دکتر طلال عتریسی‏                                               ‏309‏

‏- دیدگاه امام خمینی(ره) دربارۀ مبارزۀ استکبار و استضعاف در عرصۀ تمدن‏

‏شیخ محمد مهدی تسخیری‏     ‏                                          312‏

‏- اصول عقیدتی، فکری و سیاسی اندیشه‏‏ ‏‏های امام خمینی(ره)‏

‏استاد رشاد بولس سلامه‏                                                 ‏325‏

‏- مکتب فکری امام خمینی(ره) در رویارویی با انحرافات فکری و تهدیدات‏

‏امریکا و صهیونیسم‏

‏دکتر فتحی یکن و خانم دکتر منی یکن‏                                           ‏331‏

‏- دیدگاه امام خمینی(ره) دربارۀ گفتگو و همکاری میان فرهنگها و تمدنها - ‏

‏حارس شهاب‏                                               ‏349‏

‏- جلسۀ پرسش و پاسخ (نقد و بررسی مقالات)‏          ‏357‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 7

‏ مقالات دیگر‏                         ‏363‏

‏- رهبری دینی و رهبری سیاسی؛ وحدت یا دوگانگی؟‏

    ‏شیخ محمدمهدی آصفی‏         ‏365‏

‏- اسلام؛ ایدئولوژی پابرهنگان، امام خمینی(ره)؛ الگویی تمام عیار‏

    ‏محمد مورو از مصر‏          ‏393‏

‏ ‏

‏ جلسۀ اختتامیه:‏            ‏417‏

‏ - سخنان دبیر کل همایش‏                ‏419‏

- بیانیۀ پایانی              423

 

 ضمائم                    429

- آماده سازی مقدمات همایش (دعوت سران احزاب و جمعیتهای سیاسی – مذهبی)   430

- انعکاس خبری رویدادهای همایش در مطبوعات لبنان          435

- تصاویر

‎ ‎

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 8