رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(ره)

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 1


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 2

‏ ‏

رویارویی با تهدیدات معاصر

در اندیشۀ امام خمینی(ره)

 

 

 

مجموعۀ مقالات و رویدادهای همایش

بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

 

 

 

 

بیروت – لبنان

1378 – 1420

جلد دوم

 

 

 

‎ ‎

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 3