فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان
2 - 2 - عوامل اجتماعی
21 - 2 - 2 - وابستگی همه جانبه و غارت منابع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

21 - 2 - 2 - وابستگی همه جانبه و غارت منابع

‏ ‏

21 - 2 - 2 -  وابستگی همه جانبه و غارت منابع

‏ما ارتشمان که با مستشارهای امریکا دارد اداره می شود، پایگاه هایی که در چندین جای مملکت ما درست شده است که امریکایی ها درست کرده اند، نفتمان هم که دارند آنها می خورند، گازمان هم که دارند شوروی ها می برند، ما الآن همه چیزهایمان مستقل و آزاد؟! و خود ایشان گفتند که لیست می فرستادند امریکایی ها، از سفارت ها لیست وکلا می آمد که شما این ها را باید وکیل کنید! و چاره ای هم جز این نبود.‏‎[1]‎‏   ‏

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 124

  • . همان، ج 4، ص 390.