فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان
1 - 2 - عوامل فردی
6 - 1 - 2 - عدم استقلال فکری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

6 - 1 - 2 - عدم استقلال فکری

‎ ‎

6 - 1 - 2 -  عدم استقلال فکری

‏من یک وقت که بعضی اطبا آمده بودند این جا می گفتم که خوب شماها معلوم می شود در این مدت ها درس نخواندید که هر که مریض می شود می خواهد اروپا برود. گفتند ما داریم. طبیب داریم. لکن وضع جوری شده است که هر کس هر مرضی پیدا می کند راه می افتد برای خارج. این برای چیست؟ برای این که مغز ما دزدیده شده است و یک مغز دیگری جای آن گذاشته شده؛ مغز استعماری! یک مغز استعماری ما الآن داریم. و تا این مغز استعماری را ما عوض نکنیم یک مغز استقلالی جایش نگذاریم، نمی توانیم این مملکت را اداره کنیم. هر چه بخواهید هم درست کنید نمی شود. کوشش کنید که این مغز عوض بشود. اساتید دانشگاه ما کوشش کنند که این جوان های ما مغزهاشان عوض بشود. یک مغز استقلالی باشد، نه استعماری. آن مغزی نباشد که درست کردند برای ما و مغز خودمان را از ما گرفتند. مستقل باشند این ها. فرهنگ هم باید این طور باشد. اقتصاد هم باید این طور باشد.‏‎[1]‎‏   ‏

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 109

  • . همان، ج 11، ص 222 ـ221.