فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان
4 - آزادی و اقلیت های مذهبی
3 - 4 - تساوی حقوق اقشار و اقلیت های مذهبی در جمهوری اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

3 - 4 - تساوی حقوق اقشار و اقلیت های مذهبی در جمهوری اسلامی

‏ ‏

3 - 4 -  تساوی حقوق اقشار و اقلیت های مذهبی در جمهوری اسلامی

‏و من به همه اقشار ملت  -  به تمام  -  عرض می کنم که در اسلام هیچ امتیازی بین اشخاص غنی و غیر غنی، اشخاص سفید و سیاه، اشخاص [و] گروه های مختلف، سنّی و شیعه، عرب و عجم، و ترک و غیر ترک  -  به هیچ وجه  -  امتیازی ندارند. قرآن کریم امتیاز را به عدالت و به تقوا دانسته است.‏‎[1]‎‏ کسی که تقوا دارد امتیاز دارد، کسی که روحیات خوب دارد امتیاز دارد؛ اما امتیاز به مادیات نیست، امتیاز به دارایی ها نیست. باید این امتیازات از بین برود؛ و همه مردم علی السّواء هستند با هم و حقوق تمام اقشار به آنها داده می شود. و همه در حقوق مساوی هستند.‏‎[2]‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 88

  • . ر.ک: حجرات (49)، آیه 13.
  • . صحیفه امام، ج 6، ص 462 ـ 461.