فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان
2 - 3 - دامنه خواسته ها وامیال
4 - 2 - 3 - نسبت خواسته های انسان و حیوان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

4 - 2 - 3 - نسبت خواسته های انسان و حیوان

‏ ‏

4 - 2 - 3 -  نسبت خواسته های انسان و حیوان

‏انسان یک موجودی است در ابتدا مثل سایر حیوانات است. اگر رشد بکند، یک موجود روحانی می شود که بالاتر از ‏‏ملائکه الله‏‏ می شود. و اگر طرف فساد برود، یک موجودی است که از همه حیوانات پست تر است. الآن شما در این انسان هایی که در دنیا هستند و ادعای انسانیت می کنند، ادعای طرفداری از بشر می کنند، ادعای حمایت ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 29

‏از حیوانات می کنند! شما الآن این اشخاص را که یک همچو ادعاهایی دارند ملاحظه می کنید، گمان ندارم در تمام حیوانات یک حیوان به آن درّندگی پیدا بشود! یک حیوانی که، یک موجودی که تمام این بشر و بشریت را برای نفع خودش می خواهد. میلیون ها آدم را می کشد، برای این که یک نفعی ببرد! حیوانات چنان چه حیوان خوار هم باشند به اندازه شکمشان [می خورند] وقتی سیر شدند رها می کنند. و وعده دیگر می روند سراغ شکار. اما این انسانی که  -  انسان که از حیوانات است، و بدترین حیوان است  -  برای یک منفعت جزئی حاضر است که فوج فوج این انسان ها را بکُشند. انسان های دیگری، آنهایی که سر راه نفع او ایستاده اند، یا لااقل به نفع او عمل نمی کنند، این انسان ها پیش آنها اصلاً موجودیتشان مطرح نیست. آنها حاضرند که چند صد هزار، چند صد میلیون، جمعیت را بکشند تا این که یک جایی را برای سیاست خودشان تصاحب کنند.‏‎[1]‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 30

  • . صحیفه امام، ج 10، ص 447 ـ 446.