مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1377

زبان اثر : فارسی

مقدمه

مقدمه

‏تمدن اسلامی در واقع بیان کنندۀ فرهنگ، تاریخ، سنن و باورهای دینی مسلمین‏‎ ‎‏می باشد و بدین جهت نقطۀ آغاز آن به پیدایی اسلام برمی گردد. در این دورۀ حدود 15‏‎ ‎‏قرنی، این تمدن با افت و خیزهایی مواجه بوده است و در هر دوره ای یک ملت با رهبری‏‎ ‎‏یک یا چند شخصیت برجسته در تداوم و بالندگی این تمدن سهم بسزایی پیدا کرده است. ‏

‏در این 15 قرن، قیام مقدس حضرت امام خمینی و بنیانگذاری یک نظام اسلامی‏‎ ‎‏جایگاه بس ارزشمند و تعیین کننده ای داشته است. امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران‏‎ ‎‏یک خلأ تئوریک چند قرنه را در تمدن اسلامی پر کردند و علاوۀ بر آن تشخص تازه ای به‏‎ ‎‏«تمدن اسلامی» بخشیدند. ‏

‏تمدن اسلامی در چند قرن اخیر و بویژه پس از قرن پنجم برخوردار از یک «نظام‏‎ ‎‏سیاسی» نبود و لذا چشم انداز روشنی در پیش رو نداشت. علاوه بر آن پراکندگی جهان‏‎ ‎‏اسلام و عدم همگونی سیاسی _ فرهنگی در اجزاء جهان اسلام و نیز سطح متفاوت‏‎ ‎‏برخورداری هر جزء از اجزاء امت اسلامی از اندیشۀ ناب دینی، برداشتها و تلقیهای متفاوت‏‎ ‎‏و گاه متناقضی از تمدن اسلامی را موجب می شد. امروزه نهضت امام خمینی(ره) و نظام‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی تا حدود زیادی توانسته این مشکل را حل کند و لذا کسانی که‏‎ ‎‏می خواهند تلقی مسلمین را نسبت به تمدن اسلامی بیابند مشکل کمتری دارند. ‏


کتابتمدن اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س): گزیده مقالات کنفرانس(چهارمین: 1377: چالوس)صفحه 9

‏کارکرد دوم نهضت امام خمینی(س) در ارتباط با تمدن اسلامی تشخص بخشیدن به‏‎ ‎‏آن است. تاکنون تمدن اسلامی در چارچوب تاریخ، سنت و فرهنگ گذشته مورد تحلیل و‏‎ ‎‏قضاوت قرار می گرفت و نماد تمدن اسلامی آثار معماری برجای مانده از دوران گذشته‏‎ ‎‏بود. این گونه برخورد با تمدن اسلامی، در ذات خود بیانگر نوعی مطرود دانستن امروز آن‏‎ ‎‏و مربوط به گذشته خواندن تمدن اسلامی بود. این معماریها اگرچه بسیار ارزشمند و‏‎ ‎‏افتخارآمیزند و باید آنان را همواره حفظ کرد، اما برای بشر امروز که تمدنی متناسب با نیازها‏‎ ‎‏و پیشرفتهای علمی امروز می خواهد جاذبه و کششی ندارند. تأسیس نظام جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و مواضع اصولی و مستقل آن نگاه تازه ای به تمدن اسلامی را موجب شد. امروز‏‎ ‎‏برای دیدن تمدن اسلامی بیش از تاریخ به نظام سیاسی منبعث از دین توجه می گردد. ‏

‏معاونت سیاسی نیروی دریایی سپاه و دانشکده علوم و فنون این نیرو چهارمین‏‎ ‎‏کنفرانس تبیین اندیشه سیاسی حضرت امام را تحت عنوان «تمدن اسلامی در اندیشۀ‏‎ ‎‏سیاسی حضرت امام خمینی» در روزهای 19 و 20 خردادماه در شهرستان چالوس (مرکز‏‎ ‎‏دانشکدۀ مذکور) با حضور دهها تن از شخصیتهای علمی _ فرهنگی کشور و صدها تن از‏‎ ‎‏طلاب و دانشجویان استان مازندران برگزار نمود. ‏

‏این کنفرانس با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پیام حضرت حجت الاسلام‏‎ ‎‏والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و‏‎ ‎‏رئیس جمهور وقت افتتاح شد و با ارائه 9 سخنرانی عالمانه از شخصیتهای روحانی و‏‎ ‎‏دانشگاهی کشور تلاش نمود تا مفهوم و ویژگیهای تمدن اسلامی را با بهره گیری از اندیشۀ‏‎ ‎‏بلند رهبر فقید انقلاب اسلامی توضیح دهد و جامعۀ علمی و بویژه جوانان دانشجو را با‏‎ ‎‏ژرفای فکر امام فرزانگان در یکی از مهمترین موضوعات سیاسی عصر ما (تمدن اسلامی)‏‎ ‎‏آشنا گرداند. ‏

‏این کنفرانس طی یک تلاش علمی، اجرایی ده ماهه و با همکاری بسیاری از عزیزان‏‎ ‎‏عاشق امام به انجام رسید و برگزارکنندگان آن رهین منت و محبت بسیاری از بزرگان بودند.‏‎ ‎‏طبعاً قبول زحمت از سوی آن عزیزان تنها به واسطۀ عشق و دینی بوده است که از امام در‏‎ ‎‏خود احساس می کرده اند و بدین جهت باید گفت بی تردید قدرشناسی اخروی امام با آن‏‎ ‎


کتابتمدن اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س): گزیده مقالات کنفرانس(چهارمین: 1377: چالوس)صفحه 10

‏همراه خواهد بود. ‏

‏گفتنی است این کنفرانس چهارمین حلقه از سلسله کنفرانسهایی است که‏‎ ‎‏برگزارکنندگان برای تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی برگزار کرده اند. قبل از این، کنفرانس‏‎ ‎‏کلیات اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (در سال 1370)، کنفرانس سیاست خارجی‏‎ ‎‏در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (در سال 1372) و کنفرانس دین و دولت در‏‎ ‎‏اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (در سال 1374) در شهرستان چالوس برگزار شده‏‎ ‎‏است. ‏

‏در خاتمه از اینکه مسئولین محترم مؤسسۀ انتشاراتی عروج برای انتشار بخشی از‏‎ ‎‏مقالات و مجموعۀ سخنرانیهای ارائه شده قبول زحمت کرده اند صمیمانه سپاسگزاری‏‎ ‎‏نموده و از خداوند متعال سلامت و توفیق روزافزونشان را مسألت می نماییم. ‏

                                                                      معاونت سیاسی  

                                                    نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه


کتابتمدن اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س): گزیده مقالات کنفرانس(چهارمین: 1377: چالوس)صفحه 11

کتابتمدن اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س): گزیده مقالات کنفرانس(چهارمین: 1377: چالوس)صفحه 12