مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: ----

زمان (شمسی) : 1377

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر


‏مجموعه مقالات ‏

‏تدوین: کمیتۀ علمی کنگرۀ شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی (ره)‏

‏ناشر: نشر شاهد‏

‏تیراژ: 3000 نسخه‏

‏چاپ اول: پاییز 1377‏

‏لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر‏

‏قیمت: 700 تومان‏

‏شابک:‏‎X ‎‏ ‏‎-‎‏15-6489-964‏    ‎X‎‏ – ‏‎15‎‏ – ‏‎6489‎‏ – ‏‎964‎‏: ‏‎ISBN‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نشانی: تهران ـ خیابان طالقانی تقاطع خیایان شهید عباس موسوی (فرصت) ‏

‏ساختمان معاونت پژوهش و تبلیغات بنیاد شهید انقلاب اسلامی تلفن: 7 ـ 837246‏

‏مرکز پخش: خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، انتشارات عروج تلفن: 6400915‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمجموعه مقالات کنگره شهید آیت اللّه‏ مصطفی خمینی(ره)صفحه 4