دست نوشته ای از شهید آیت الله سید مصطفی خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

دست نوشته ای از شهید آیت الله سید مصطفی خمینی(ره)

دست نوشته ای از شهید آیت الله حاج سید مصطفی خمینی(ره)

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏اکنون که ایران زندان آزادگان، جوانان، بزرگ مردان، خردسالان و تبدیل حبس و تبدیل به جهنم برای همگان شده و در این زمان که ایران مهد فحشا و منکر که عفت قلم شرم از بیان و گفتار آن را دارد و مهد برای تربیت دودمان پهلوی و رذل صفتان و این خاندان بی شرم و بی آبرو گشته و در این عصر که ایران چون جزیره شناور به دست این و آن و شرق و غرب چپ راست می باشد و در این وقت که چون عروسکی در دست ببرخویان و درندگان درآمده تا آنکه ایران که مهد دلیران است و مقر اسلام و شیعیان و خاصان از اولیاء خداست به کلی ویران شده و شمال و جنوب آن به دست مستعران دور و نزدیک قسمت شده و اکنون که این کشور اسلام ‏


کتابیادها و یادمانها از شهید آیت الله‏ سید مصطفی خمینی (س) (ج. 1) : مجموعه مصاحبه ها در حاشیۀ کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی (س): (مهر و آبان 1376)صفحه 455

‏پرور و مؤمن دوست چون گوئی پیش پای دشمنان انسانیت و ضد خلق و این خانواده از خدای بی خبر است.‏

‏محتاج به حرکتی نوین و جانبازی های با عقیده یقین، و احتیاج شدید به فداکاری از هر جانب و هر سو و به هر کیفیت که در دست امکان است، می باشد. ‏

‏ملت شریف ایران باید بهتر از پیش بداند که این زرق و برق و صورت سازی دام جدید و گسترده به خاطر خاطره های شومی که استعمار در سر می پرورد، است آنان خوب و بهتر از هر کس می دانند، اقتصاد کشور چه نوسانی را طی می کند و ذخایر این ملک و ملت به دست چه کسانی و در کدام اسکله ای پهلو می گیرد. و در آینده نه بسیار دور چه خطرهای خطیری در انتظار آنان است.‏

‏باید با سیر یک حکومت عادلانه راههای صعب و سخت تر را پس از طرح و پی ریزی طی کنند و در جهت یک دولت عادلانه و گسترده که به خواست خدا بسیار نزدیک است، جنبش همه جانبه به خود گیرند و در این روش از هیچ کمک های فکری و عملی به یکدیگر کوتاهی نکنند. ‏

‏و خوب درک کنند که هیچ ملتی با سستی و خوش گذرانی و تن پروری به آینده نوین نرسیده و نمی بایست انتظار آن را داشت، از گذشته اسلام و گذشتگان خود پند گیرند و آنان را به رهبری برگزینند این روزها که از حرکتهای این قاره و قاره آفریقا اطلاع دارند، می بایست به دست آورند آن چه که برای پیشبرد مقاصد خود لازم می دانند با گوشه گیری و لغت پردازی و تعیین مشی و توضیح که ... با کاغذ پاره هایی که به دست تاریخ سپرده می شود، دیگر نمی توان کاری پیش ‏


کتابیادها و یادمانها از شهید آیت الله‏ سید مصطفی خمینی (س) (ج. 1) : مجموعه مصاحبه ها در حاشیۀ کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی (س): (مهر و آبان 1376)صفحه 456

‏برد و عمل صحیحی انجام داد. با تحزب، تشکل و ایجاد کتابخانه ها و انجمنها برای خرد و ریز و درشت و محفل های بزرگ و کوچک ممکن است یک شبکه سرتاسری ساخت و یک جوش و خروش سر و سامان دار به راه انداخت، دستهای خود را گره نکنید و با شعار عقده ها را باز ننمایید، بگذارید این رنج ها و سختی ها متراکم شود و دستها به ناحیه پهلو کشیده شده و در دهان دشمن (دودمان پهلوی) خورده و جان این پلیدان را گرفته و به این ملک و ملت جان نوین بخش. گر چه نباید سکوت کرد و درنگ از هر حیث جایز نیست، چه به عنوان مبارزات خارج کشور نزدیک، و یا به عنوان انجمنهای اسلامی خارج از کشور دور، و یا به اعتصاب سرتاسری به شکل روزه و یا به هرجهتی که ممکن باشد صدای خود و فریاد آزادی خواه خویش را به مجامع بین المللی برسانید، گر چه آنان هم از جانب داری این پلیدصفتان و احمقان و بی شرمان دور نیستند. اینها از پوشالی بودن خود چنان خوف و هراس دارند که بانگ این به اصطلاح انسان دوستی آنان را به حرکتی برای یک چند روزی بیشتر برای خون آشامی برمی انگیزد و به شکلی دفاع از زندان و رنج زندانیان و خشم آنان و شکنجه گری در درون آن می گمارند…‏

‏اخیراً دوستان ایرانی مسلمان اروپایی و آمریکایی به خاطر آن که بانگ خود را به وسیله ای به امثال این جوامع برسانند، دست به اعتصاب زده اند و بحمدالله و المنه اکثراً با استقبال روبرو شده و چه بسا ممکن شود که این حرکت های مخلصانه زیر بنای یک حرکت و جنبش داخلی که در شرف تکوین بوده و می باشد، باشد.‏

‏و مهم در راه رسیدن به یک راه و روش علی صفت و علی دوست و علی خواه ‏


کتابیادها و یادمانها از شهید آیت الله‏ سید مصطفی خمینی (س) (ج. 1) : مجموعه مصاحبه ها در حاشیۀ کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی (س): (مهر و آبان 1376)صفحه 457

‏دست به دست یکدیگر داده و این بنای ظلم و ستم از بیخ و بن برکنند. دست همه خلقهای ستمکش را می بویم و می بوسم.‏

‏ ‏

‏* * *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابیادها و یادمانها از شهید آیت الله‏ سید مصطفی خمینی (س) (ج. 1) : مجموعه مصاحبه ها در حاشیۀ کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی (س): (مهر و آبان 1376)صفحه 458